32391

JMango360

€ 455.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 469
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-05-2019 in 19 uur volgeschreven door 469 investeerders

Samenvatting

Wijziging verdeling leenbedragen

De verdeling van de leenbedragen op de platformen Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding zijn gewijzigd. De totale investeringsbehoefte van € 750.000,- blijft ongewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde communicerende vaten.

Het oorspronkelijke leenbedrag via Collin Crowdfund is gewijzigd van € 375.000,- naar € 455.000,-.
Het oorspronkelijke leenbedrag via Knab Crowdfunding is gewijzigd van € 375.000,- naar € 295.000,-.

Aangezien de totale investeringsbehoefte gelijk blijft, is de pitch hier niet verder op aangepast.

10 mei 2019
Collin Crowdfund

JMango360 is terug met een tweede financieringsaanvraag na de succesvolle eerste campagne in 2018. De onderneming heeft haar groei voortgezet en heeft naast verschillende partners een grote deal in Afrika gesloten. De afgelopen drie jaar timmert de onderneming hard aan de weg met haar softwareplatform – gericht op commerciële mobiele apps – en genereert omzet. 
Via het platform van JMango360 kan elke mkb-ondernemer op een eenvoudige manier zelf een mobiele webshop app realiseren. Hiermee speelt JMango360 in op de mobiele ontwikkelingen wereldwijd; in de meeste landen heeft mobiel inmiddels de desktop ingehaald met betrekking tot commerciële transacties. Vandaag de dag is het essentieel voor een retailer om een eigen (shopping) app te hebben. Het bouwen van een app betekent normaal gesproken een investering van minimaal € 50.000,-. Via het JMango360 platform kan de mkb-ondernemer op een laagdrempelige manier de app realiseren met een abonnement vanaf € 249,- per maand. 
De mobiele ontwikkelingen gaan nog sneller in Latijns-Amerika, Azië en Afrika waarbij de mobiele telefoon het primaire apparaat is voor consumenten en retailers en waar heel zwaar wordt ingezet op mobiele commercie. JMango heeft in het afgelopen kwartaal hiervan de vruchten geplukt door het sluiten van een overeenkomst met een groothandel in Zuid-Afrika in de ”fast mover consumer goods”. Deze groothandel distribueert onder andere voor Inbev en Coca-Cola. JMango levert een “Mobile Only” ordering infrastructuur waarbij uiteindelijk retailers in twintig Afrikaanse landen JMango software gaan gebruiken om bestellingen te doen en orders af te handelen.
De grootste online retailers genereren momenteel al meer dan de helft van hun omzet via apps. JMango360 maakt het voor de mkb-retailer, waar dan ook ter wereld, op een betaalbare manier mogelijk om hiervan ook te profiteren. Investeert u mee in dit unieke platform?

Toelichting financieringsaanvraag
* De financieringsaanvraag wordt voor € 375.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 375.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 2.250.000,-. Via de aandeelhouders van de onderneming wordt er een bedrag van € 1.000.000,- gefinancierd in eigen vermogen. Een Britse equity partner begeleidt de onderneming met de plaatsing van minimaal € 500.000,- bij Britse investeerders aangezien dit een belangrijke opstap is richting de Amerikaanse markt. Verder wil de onderneming graag € 750.000,- aantrekken via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 375.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De overall Collin Credit Score is Voldoende. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een verhoogd risico. De debiteuren voor de financiering zijn JMango360 Operations B.V., JMango360 Holding B.V. en JMango360 IPR Holding Ltd. Er wordt voor in totaal een bedrag van ruim € 12 miljoen aan bestaande converteerbare leningen achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund. De huidige en toekomstige roerende zaken worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte geldt er een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring tot en met een solvabiliteit van 25% en verklaren de aandeelhouders dat zij zorg zullen dragen voor een noodzakelijke kapitaalstorting om het huidige eigen vermogen te handhaven, indien door mogelijke verliezen het eigen vermogen verslechtert.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt gebruikt om de internationaal getekende contracten voor te financieren. 
JMango heeft een aantal contracten gesloten waaronder overeenkomsten met een Zuid-Afrikaanse groothandel gespecialiseerd in de distributie van “fast mover consumer goods” alsmede een grote Amerikaanse E-commerce partij voor de verkoop en marketing van haar product. 
JMango helpt in Zuid-Afrika haar klant om zijn order- en afleverproces naar meer dan 100.000 retailers efficiënter te maken door dit proces via de mobiel te laten lopen (retailers bestellen via een app i.p.v. telefonisch en de aflevering wordt bevestigd via de app). De mobiele oplossing is ook effectiever omdat het minder fout- en fraudegevoelig is. Initieel zullen 26.000 retailers worden aangesloten op de infrastructuur, waarnaar de oplossing zal worden uitgerold in nog eens 19 Afrikaanse landen. 
Geschatte dealwaarde van het initiële contract is € 800.000,- over de aankomende twee jaar. Deze ontwikkeling biedt tevens mogelijkheden in andere geografieën waar soortgelijke uitdagingen liggen, denk hierbij aan India, Latijns-Amerika en Zuid Oost Azië. 
De Amerikaanse E-Commerce partij is een belangrijke reseller partner in de marketing en verkoop van JMango360 software aan de 60.000 klanten van deze partij in Groot-Brittannië en de VS. 
De overeenkomsten tonen aan dat de vraag naar JMango’s technische mobile oplossingen daadwerkelijk wereldwijd is. Tevens bieden deze overeenkomsten de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan lokale, sociale, technische en economische ontwikkelingen; iets waar het gehele team en alle stakeholders trots op zijn.

Ondernemer

Aan het roer van JMango360 staat een gekwalificeerd managementteam. De vier heren die de dagelijkse leiding voeren hebben allen ruime relevante ervaring. Ze zijn complementair qua ervaring op deelgebieden van het ondernemerschap. De continuïteit is voldoende geborgd door onderlinge vervanging. Binnen het bedrijf is een sterke “one-tier” board aanwezig gekoppeld aan het dagelijks bestuur. Ook hierin zitten personen met een bewezen trackrecord. Ze dienen als spiegel voor het managementteam en er kan gesteund worden op hun expertise, netwerk en middelen. Alle leden van de board zijn ook investeerders in de onderneming.

Het managementteam
CEO – Berry de Kort – voormalig directeur van GE/LM Windpower en RA bij KPMG
CTO – Duc Ngo (en oprichter) – diverse directiefuncties op technologie bij Deloitte
CPO – Maarten Schuiling – achtergrond in internet startups
CCO – Marco Allewijnse – voormalig directeur SAP Nederland

De one-tier board (onder andere)
C. Ouwinga – Oprichter Unit4
W.F. Sijthoff – Investeerder en mediaondernemer 
R. van Maasakker – als CFO Telfort verkocht aan KPN
J.G. Sterken – executive Vitol Group of companies
E. de Groot – oprichter RevelX, voormalig partner Boer & Croon 
R. Jongstra – voormalig president Proctor & Gamble

Onderneming

JMango360 verkoopt een oplossing voor mkb-bedrijven om gemakkelijk een webshop-app te realiseren. Dit doet JMango360 niet door zelf een app voor hun klanten te bouwen, maar door deze in een SaaS-platform (software as a service) opzet aan te bieden via een abonnement voor een maandelijks bedrag. Mkb-ondernemers hoeven op deze manier niet de app te laten bouwen en te laten onderhouden, maar kunnen zich volledig concentreren op de overgang van E-commerce naar M-commerce (van web toepassingen naar mobile toepassingen). Voor het wereldwijde mkb is het essentieel om als retailer een app toepassing te hebben, dit werkt omzet verhogend en creëert klanttevredenheid.

Waarom JMango360?
Momenteel zien we dat de grootste online retailers al meer dan 50% van hun omzet realiseren via apps. Voor de kleinere retailers is het dan ook een must om ook te gaan werken met een app. Echter betekent dit normaliter een forse investering van minimaal € 50.000,- om de app te laten bouwen. JMango360 heeft met haar platform een oplossing gebouwd voor dit probleem. Via haar SaaS-platform kunnen ondernemers gebruik maken van een High End Shopping App. Zij kunnen zelf veel doen, het is altijd schaalbaar en maakt gebruik van hoogstaande techniek. In plaats van een investering van € 50.000,- is er sprake van een abonnement met een minimaal bedrag van € 249,- per maand.

Potentieel
Wereldwijd zijn er meer dan 10 miljoen online webstores. Slechts 2% heeft ook een app. De verandering van webstore naar shopping app is essentieel voor retailers. Onderzoek wijst uit dat 90% van de tijd op de telefoon gebruikt wordt voor apps. De app conversie/aankopen is 300% hoger dan via mobiele sites. Daarnaast komen klanten veel vaker terug via een app dan op een mobiele site.

Visie en missie
Webwinkeliers worden met een app onderdeel van het dagelijkse leven van hun klanten. Het is de missie van JMango360 om elke retailer, ongeacht de grootte, te helpen bij het creëren van een unieke mobiele shopervaring die de klantloyaliteit verhoogt en de conversie verbetert. Met de SaaS-oplossing van JMango360 wordt elke drempel weggenomen om dit te bereiken. De visie van JMango360 is om de grootste mobiele commercie specialist ter wereld te worden. Het bedrijf gaat dit realiseren, omdat men naadloos kan integreren met ’s-werelds belangrijkste E-commerce platformen.

Investeringen
De afgelopen jaren zijn alle benodigde kosten voor de ontwikkeling van het platform gemaakt en er mag gezegd worden dat het gemaakte platform van de hoogste kwaliteit is. De techniek en de software staat als een huis, is gepatenteerd en wordt inmiddels wereldwijd uitgerold. Dit wordt bevestigd doordat E-commerce platformen graag JMango willen integreren en met JMango willen samenwerken (zij willen geen slecht product aanbieden aan hun klanten en voeren daardoor eerst een technical due diligence uit voordat de samenwerking wordt gestart).

Actuele stand van zaken
Grote merken maken al gebruik van JMango360 zoals Cruijff Sports. De apps worden omarmd door klanten en gewaardeerd met 4,8 sterren van de 5,0. De apps zijn succesvol en hun bruto bijdrage is meer dan 85% via de app. Er zijn al meer dan 60.000 downloads per app gemiddeld.

Voorbeeldapps 
De Lange unique wine app, Appstore, Playstore
Cruijff Sports, Appstore, Playstore 
Beachim, Appstore, Playstore

Interne organisatie
Binnen JMango360 werken momenteel ruim zestig medewerkers verdeeld over Nederland, Australië en Vietnam. In Nederland zijn het directieteam, de Sales, Marketing en Finance afdelingen gevestigd. In Vietnam zijn de afdelingen R&D en het Delivery team (bouwers van de software en het platform) gevestigd. In Australië wordt voorzichtig met een klein R&D team de mogelijkheden verkent.

Structuur
De onderneming wordt gedreven in een meervoudige bv-constructie met daarbij tevens een Ltd. In deze Ltd. zijn onder andere de patenten en het IP ondergebracht. Het bedrijf JMango360 is reeds in 2011 opgericht en ontwikkelde zich in de loop der jaren van een producent van apps naar bouwer van een platform waarbij abonnementhouders zelfstandig hun apps kunnen bouwen. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 1.500.000,-
Investeringen Afrika € 500.000,-
Investeringen GB / VS € 250.000,-
Totale investeringsbehoefte € 2.250.000,-
Eigen inbreng aandeelhouders € 1.000.000,-
Eigen inbreng nieuwe aandeelhouders € 500.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 375.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 375.000,-

Leenbedrag: € 375.000,- 
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvoor een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden geldt.**

** Er is overeengekomen dat JMango360 op 31-12-2020 de verplichting heeft tot het doen van extra aflossingen. Hierbij geldt een minimum af te lossen bedrag van € 200.000,- tegen een extra vergoeding van drie maanden rente aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze extra aflossing zal de maandelijkse aflossingen gedurende de resterende looptijd verlagen.

Bestaande financieringen
Er zijn naast deze financiering, de eerdere financiering via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding en de achter te stellen financieringen geen andere financieringen aanwezig binnen de onderneming.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn JMango360 Holding B.V., JMango360 Operations B.V. en JMango360 IPR Holding Ltd.
  • Diverse bestaande achtergestelde converteerbare leningen ter hoogte van in totaal € 12.140.119,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin Crowdfund lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde leningen. De rente op de converteerbare leningen wordt bijgeteld bij de hoofdsom en niet uitbetaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van JMango360 Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van JMango360 Holding B.V. en JMango360 Operations B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De eerste verpanding van de roerende zaken is eveneens verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De vele grotendeels kapitaalkrachtige aandeelhouders verklaren dat zij, of nieuwe aandeelhouders, zorg zullen dragen voor een noodzakelijke kapitaalstorting om het huidige eigen vermogen te handhaven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico´s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert JMango360 Holding B.V. met een Verhoogd risico. JMango360 Operations B.V. wordt door D&B gekwalificeerd met Aanzienlijk risico. JMango360 IPR Holding Ltd is een Iers bedrijf. Hiervan hebben wij geen Dun & Bradstreet score. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van 2017 en prognoses voor de komende jaren. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De onderneming heeft een strategische keuze gemaakt om in plaats van de losse app verkoop in te gaan zetten op de ontwikkeling van een totaaloplossing (SaaS platform). Deze wordt aangeboden met een abonnementenstructuur. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk groeipotentieel. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor een vertraging in de rendementsontwikkelingen, omdat de kosten voor de baten uit gaan. Er is dan ook bewust verlies genomen en er wordt gefocust op ontwikkelingen om zo uiteindelijk meer uit de markt te kunnen halen in aantallen tegen lagere kosten. De verwachting is dat medio 2020 door het break-even punt heen gegaan wordt, waardoor het rendement vanaf dat moment naar verwachting exponentieel zal gaan stijgen. Voor 2019 bedraagt de verwachte omzet € 1.226.000,- met een netto cashflowoverschot van € 23.000,-. Voor 2020 is de verwachting dat de omzet ruim zal verdubbelen naar € 2.700.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot van ruim € 500.000,-. De ontwikkeling in het jaar 2018 is conform de eerdere prognose gelopen en heeft geresulteerd in een operationeel verlies van €2.200.000,- welke volledig is opgevangen door de aandeelhouders/investeerders en welke achtergesteld zijn aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Doordat er in 2018 een hogere omzet is gerealiseerd dan in 2017 is het effect in de vermogenspositie beperkt geweest en negatiever geworden met een bedrag van € 300.000,-. De via de jaarcijfers 2018 aangeleverde informatie wijkt daarmee niet af van de cijfermatige informatie bij de eerdere. Het bedrijf ligt hiermee op schema om haar “break-even punt” te realiseren in 2019 voor haar basisactiviteiten. In 2017 is er reeds een omzet gerealiseerd van € 377.000,- waaruit blijkt dat er vraag is. Omdat de Rentabiliteit voornamelijk gebaseerd is op prognoses, beoordelen wij deze op Voldoende.

Solvabiliteit
Aandeelhouders en investeerders hebben 98% van de investeringen in de afgelopen jaren voor hun rekening genomen met een totaalbedrag van € 19.000.000,- inclusief de ruim € 12.000.000,- achtergestelde leningen. Door deze investeringen is er sprake van een licht negatief eigen vermogen. Naar verwachting zal de vermogenspositie de komende jaren herstellen. De verwachte solvabiliteit in 2020 komt uit op 10% op een balanstotaal van bijna € 1.000.000,-. De aandeelhouders geven een separate verklaring af waarin zij verklaren dat, indien er (bij het uitblijven van de prognose) verliezen genomen dienen te worden deze gefinancierd worden door bestaande of nieuwe aandeelhouders. Daarnaast verklaren aandeelhouders dat zij, door een noodzakelijke kapitaalstorting, het eigen vermogen per ultimo 2019 minimaal zullen handhaven. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Matig, echter vinden we dit acceptabel, omdat deze door voorgenoemde verklaring van de aandeelhouders wordt beperkt.

Liquiditeit
De liquiditeitsplanning, waarin verschillende scenario’s uitgewerkt zijn, geeft inzicht in de liquiditeitsontwikkeling van de onderneming. Na de gevraagde financiering is de verwachting dat de liquiditeitspositie positief blijft. Doordat de onderneming zich nu kan gaan richten op sales de komende jaren, met een exponentiële groeiverwachting, zal de liquiditeitspositie van de onderneming naar verwachting verder verbeteren. Ondanks dat de current ratio de komende twee jaar volgens de prognose nog net onder de 1 blijft, beoordelen wij, mede door de liquiditeitsplanning, in combinatie met de flexibiliteit in de kostenstructuur de Liquiditeit als Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60325 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 17:45
investeerder-3290 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 17:43
investeerder-33745 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 17:35
investeerder-2481 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 16:54
investeerder-41429 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 16:21

Ondernemer

Berry de Kort

Duc Ngo

Maarten Schuiling

Crowdfund Coach


Diederick Horsten