31233

JMango360

€ 375.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 352
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 352 investeerders

Samenvatting

JMango360 is een bestaand platform en genereert al omzet. Op het platform kan elke mkb ondernemer op een eenvoudige manier zelf een webshop app realiseren. Hiermee speelt JMango360 in op de ontwikkeling van web naar mobile. Door deze transitie gaat de omzet van een mkb bedrijf aantoonbaar omhoog. Anno 2018 is het essentieel voor een retailer om een eigen app te hebben. Het bouwen van een app betekent normaliter echter een investering van circa € 50.000,-. Via het JMango360 platform kan de mkb ondernemer op een laagdrempelige manier de app realiseren met een abonnement vanaf € 249,- per maand.

De grootste online retailers genereren momenteel al meer dan de helft van hun omzet via apps. JMango360 maakt het voor de mkb retailer mogelijk dit ook te gaan doen op een betaalbare manier. Investeer jij mee in dit unieke platform?

JMango360 heeft een totale investeringsbehoefte van € 1,5 miljoen, waarbij de aandeelhouders een bedrag van € 750.000,- financieren. Door de aandeelhouders en derden is inmiddels voor een bedrag van ruim € 11 miljoen aan converteerbare leningen geïnvesteerd in de onderneming. Deze converteerbare leningen zijn achtergesteld ten opzichte van de gevraagde lening via Collin Crowdfund. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 1.500.000,-. Via de aandeelhouders van de onderneming wordt er een bedrag van € 750.000,- gefinancierd. De resterende € 750.000,- wordt via Collin Crowdfund en zusterplatform Knab Crowdfunding gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 375.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd. 
 
Risico
De overall Collin Credit Score is Voldoende. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Verhoogd risico. De debiteuren voor de financiering zijn JMango360 Operations B.V., JMango360 Holding B.V. en JMango360 IPR Holding Ltd. Er wordt voor in totaal een bedrag van ruim € 11 miljoen aan bestaande converteerbare leningen achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte geldt er een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring tot en met een solvabiliteit van 25% en verklaren de aandeelhouders dat zij zorg zullen dragen voor een noodzakelijke kapitaalstorting om het huidige eigen vermogen te handhaven, indien door mogelijke verliezen het eigen vermogen verslechtert.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering wordt deels aangewend voor de herfinanciering van een bestaande innovatiekredietfaciliteit bij een reguliere bank. Volgens deze bank volstaat deze faciliteit niet meer ten behoeve van het doel waardoor deze is gesteld en daarom heeft zij gevraagd om deze (stapsgewijs) af te lossen. Kijkend naar de levensfase van de onderneming (het punt van break even nadert met rasse schreden) vraagt men om de gehele innovatiekredietfaciliteit te herfinancieren.

Naast de herfinanciering zal deze lening gebruikt worden als werkkapitaal om nog verder te focussen op sales.

Ondernemer

Aan het roer van JMango360 staat een gekwalificeerd managementteam. De drie heren die de dagelijkse leiding voeren hebben allen ruime relevante ervaring. Ze zijn complementair aan elkaar qua ervaring op deelgebieden van het ondernemerschap. De continuïteit is voldoende geborgd door onderlinge vervanging. Tevens is er een sterke “1-tier” board (eenlaags bestuursmodel) gekoppeld aan het dagelijks bestuur. Ook hierin zitten personen met een bewezen trackrecord. Ze dienen als spiegel voor het managementteam en er kan gesteund worden op hun expertise, netwerk en middelen. Alle leden van de board zijn ook investeerders in de onderneming.

Het managementteam
CEO – Berry de Kort, voormalig directeur van GE/LM Windpower en CPA bij KPMG.
CTO – Duc Ngo (en oprichter) – diverse directiefuncties op technologie bij Deloitte
CPO – Maarten Schuiling – achtergrond in internet startups

De 1-tier board (onder andere)
C. Ouwinga, Oprichter Unit4
W.F. Sijthoff, Investeerder en mediaondernemer 
R. Jongstra, voormalig president Procter & Gamble
J.G. Sterken, executive Vitol Group of companies

Onderneming

Activiteiten
JMango360 verkoopt een oplossing voor mkb bedrijven om zelf een webshop-app te realiseren. Dit doet JMango360 niet door zelf een app voor hun klanten te bouwen, maar door deze in een SaaS-platform (software as a service) opzet aan te bieden via een abonnement voor een maandelijks bedrag. Mkb ondernemers hoeven op deze manier niet de app te laten bouwen en te laten onderhouden, maar kunnen zich volledig concentreren op de overgang van E-commerce naar M-commerce (van web toepassingen naar mobile toepassingen). Voor het wereldwijde mkb is het essentieel om als retailer een app toepassing te hebben, dit werkt omzet verhogend en creëert klanttevredenheid.
 
Waarom JMango360?
Momenteel zien we dat de grootste online retailers al >50% van hun omzet realiseren via apps. Voor de kleinere retailers is het dan ook een must om ook te gaan werken met een app. Echter betekent dit normaliter een forse investering van minimaal € 50.000,- om de app te laten bouwen. JMango360 heeft met haar platform een oplossing gebouwd voor dit probleem. Via haar SaaS-platform kunnen ondernemers gebruik maken van een High End Shopping App. Zij kunnen zelf veel doen en het is altijd schaalbaar en maakt gebruik van hoogstaande techniek. In plaats van een investering van € 50.000,- is er sprake van een abonnement met een minimaal bedrag van € 249,- per maand.

Potentieel
Wereldwijd zijn er meer dan 10 miljoen online webstores. Slechts 2% heeft ook een app. De verandering van webstore naar shopping app is essentieel voor retailers. Onderzoek wijst uit dat 90% van de tijd op de telefoon gebruikt wordt voor apps. De app conversie/aankopen is 300% hoger dan via mobile sites. Daarnaast komen klanten veel vaker terug via een app dan op een mobile site.

Visie en missie
Webwinkeliers worden met een app onderdeel van het dagelijkse leven van hun klanten. Het is de missie van JMango360 om elke retailer, ongeacht de grootte, te helpen bij het creëren van een unieke mobiele shopervaring die de klantloyaliteit verhoogt en de conversie verbetert. Met de SaaS-oplossing van JMango360 wordt elke drempel weggenomen om dit te bereiken.

De visie van JMango360 is om de grootste mobile commercie specialist ter wereld te worden. Het bedrijf gaat dit realiseren, omdat men naadloos kan integreren met ’s-werelds belangrijkste e-commerce platformen.

Investeringen
De afgelopen jaren zijn alle benodigde kosten voor de ontwikkeling van het platform gemaakt en er mag gezegd worden dat het gemaakte platform van de hoogste kwaliteit is. De techniek en de software staat als een huis, is gepatenteerd en is nu ‘ready for take off’. 

Actuele stand van zaken
Grote merken maken al gebruik van JMango360 zoals Philips Lightning, Boozyshop en Cruijff Sports. De apps worden omarmd door klanten en gewaardeerd met 4,8 sterren van de 5,0. De apps zijn succesvol en hun bruto bijdrage is meer dan 85% via de app. Er zijn al meer dan 60.000 downloads per app gemiddeld.

Voorbeeldapps 
Boozyshops, Appstore, Playstore
Cruijff Sports, Appstore, Playstore 
Beachim, Appstore, Playstore

Interne organisatie
Binnen JMango360 werken momenteel ruim 60 medewerkers verdeeld over Nederland, Australië en Vietnam. In Nederland zijn het directieteam, Sales, Marketing en Finance afdelingen gevestigd. In Vietnam zijn de afdelingen R&D en het Delivery team (bouwers van de software en platform) gevestigd. In Australië wordt voorzichtig met een klein R&D team de mogelijkheden verkent.

Structuur
De onderneming wordt gedreven in een meervoudige B.V.-constructie met daarbij tevens een Ltd. In deze Ltd. zijn onder andere de patenten en het IP ondergebracht. Het bedrijf JMango360 is reeds in 2008 opgericht en ontwikkelde zich in de loop der jaren van een producent van apps naar bouwer van een platform waarbij abonnementhouders zelfstandig hun apps kunnen bouwen. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
Werkkapitaal € 750.000,-
Herfinanciering huidige huisbankier € 750.000,-
Totale investeringsbehoefte € 1.500.000,-
Eigen inbreng aandeelhouders € 750.000,-
Lening via Knab Crowdfunding* € 375.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 375.000,-

* De financieringsaanvraag wordt voor € 375.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 375.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie.

Leenbedrag: € 375.000,- 
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij, vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden.**

** Er is overeengekomen dat JMango360 op 31-12-2020 de mogelijkheid heeft tot het doen van extra aflossingen. Hierbij geldt een minimum af te lossen bedrag van € 200.000,- tegen een extra vergoeding van drie maanden rente aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze extra aflossing zal de maandelijkse aflossingen gedurende de resterende looptijd verlagen.

Bestaande financieringen
Er zijn naast deze financiering en de achter te stellen financieringen geen andere financieringen aanwezig binnen de onderneming.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn JMango360 Holding B.V., JMango360 Operations B.V. en JMango360 IPR Holding Ltd.
  • Diverse bestaande achtergestelde converteerbare leningen ter hoogte van € 11.140.119,- worden ook achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin Crowdfund lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde leningen. De rente op de converteerbare leningen wordt bijgeteld bij de hoofdsom en niet uitbetaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van JMango360 Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van JMango360 Holding B.V. en JMango360 Operations B.V. wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De vele grotendeels kapitaalkrachtige aandeelhouders verklaren dat zij zorg zullen dragen voor een noodzakelijke kapitaalstorting om het huidige eigen vermogen te handhaven, indien door mogelijke verliezen het eigen vermogen verslechtert.

Dun & Bradstreet
Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico´s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert JMango360 Holding B.V. met een Verhoogd risico. JMango360 Operations B.V. wordt door D&B gekwalificeerd met Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van 2017 en prognoses voor de komende jaren. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De onderneming heeft een strategische keuze gemaakt om in plaats van de losse app verkoop in te gaan zetten op de ontwikkeling van een totaaloplossing (SaaS platform) en deze aan te bieden met een abonnementenstructuur. Dit zorgt voor een langduriger rendement en daarmee ontstaat een aanzienlijk groeipotentieel. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor een vertraging in de rendementsontwikkelingen, omdat de kosten voor de baten uit gaan. Er is dan ook bewust verlies genomen en er wordt gefocust op ontwikkelingen om zo uiteindelijk meer uit de markt te kunnen halen in aantallen tegen lagere kosten. De verwachting is dat er in 2019 door het break-even punt heen gegaan wordt, waardoor het rendement vanaf dat moment naar verwachting exponentieel zal gaan stijgen. Voor 2019 bedraagt de verwachte omzet € 1.226.000,- met een netto cashflowoverschot van € 23.000,-. Voor 2020 is de verwachting dat de omzet ruim zal verdubbelen naar € 2.700.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot van ruim € 500.000,-. In 2017 is er reeds een omzet gerealiseerd van € 377.000,- waaruit blijkt dat er vraag is. Omdat de Rentabiliteit voornamelijk gebaseerd is op prognoses, beoordelen wij deze op Voldoende.

Solvabiliteit
Aandeelhouders en investeerders hebben 98% van de investeringen in de afgelopen jaren voor hun rekening genomen met een totaalbedrag van € 19 miljoen inclusief de ruim 11 miljoen achtergestelde leningen. Door deze investeringen is er sprake van een licht negatief eigen vermogen. De sterke betrokkenheid van de aandeelhouders en investeerders en hun vertrouwen in het bedrijf is veelzeggend. Het break-even punt is dichtbij (naar verwachting 2019) en uit de gedetailleerde scenario´s blijkt dat er geen additionele liquiditeitsbehoefte meer zal zijn. Hierdoor kan de focus nu volledig gericht worden op sales. Naar verwachting zal dit de komende jaren zorgen voor het herstel van de vermogenspositie. De verwachte solvabiliteit in 2020 komt uit op 10% op een balanstotaal van bijna € 1 miljoen. De aandeelhouders geven een separate verklaring af waarin zij verklaren dat, indien er (bij het uitblijven van de prognose) verliezen genomen dienen te worden deze gefinancierd worden door de aandeelhouders. Daarnaast verklaren zij dat zij door een noodzakelijke kapitaalstorting het eigen vermogen per ultimo 2018 minimaal zullen handhaven. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Matig, echter vinden we dit acceptabel, omdat deze tot op zekere hoogte beperkt wordt door de aandeelhouders.

Liquiditeit
De gedetailleerde liquiditeitsplanning met verschillende scenario's geeft het beste inzicht in de liquiditeitsontwikkeling van de onderneming. Na de gevraagde financiering is de verwachting dat de liquiditeitspositie positief blijft. Doordat de onderneming zich nu kan gaan richten op sales de komende jaren, met een exponentiële groeiverwachting, zal de liquiditeitspositie van de onderneming naar verwachting verder verbeteren. Ondanks dat de current ratio de komende twee jaar volgens de prognose nog net onder de 1 blijft, beoordelen wij door de nauwkeurige liquiditeitsplanning (in ons bezit) in combinatie met de flexibiliteit in de kostenstructuur de Liquiditeit als Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13408 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
12-10-2018 om 10:47
investeerder-17720 heeft € 4.500 geïnvesteerd.
12-10-2018 om 10:46
investeerder-30501 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2018 om 10:45
investeerder-41216 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2018 om 10:45
investeerder-56841 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
12-10-2018 om 10:44

Reacties

Investeerder – 10506
12-10-2018 10:17
Is de verklaring inzake de noodzakelijke kapitaalstorting ook op een of andere manier vastgelegd?

Collin Crowdfund
12-10-2018 10:24
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. Een ruime meerderheid van de aandeelhouders heeft hiervoor een verklaring afgegeven en deze vastgelegde verklaring hebben wij in ons bezit.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 22301
12-10-2018 17:07
Ik kan geen borgstellingen of harde zekerheden ontdekken. Wat is de huidige inventaris en voorraad waard?

Collin Crowdfund
12-10-2018 17:22
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

Er is geen sprake van een borgstelling. Het comfort bij deze lening moet worden gezocht in de kapitaalkrachtige aandeelhouders die verklaart hebben, indien noodzakelijk, een aanvullende kapitaalstorting te doen. Zie hiervoor ook bovenstaande beantwoording van een eerdere vraag. De waarde van de inventaris en voorraad is betrekkelijk.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer
Berry de Kort
Duc Ngo
Maarten Schuiling

Crowdfund Coach


Diederick Horsten