32371

Joa Montage B.V.

€ 40.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 86
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

49 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-05-2019 in 5 uur volgeschreven door 86 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Joa Montage B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 20-06-2005
Website N.v.t.

Leendoel

Joa Montage B.V. richt zich op het maken en bouwen van staalconstructies, waarbij zij gespecialiseerd zijn in het maken van glazen balkonweringen. Het bedrijf heeft o.a. een samenwerking met een grote internationale partij op dat gebied, Q-railing. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, is het personeelsbestand uitgebreid. Ondernemer Marcel Burnama is op zoek naar werkkapitaal om de groei te kunnen financieren. Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Joa Montage B.V.. Door de heer M.J.M. Burnama wordt een garantiestelling afgegeven voor de hoogte van het leenbedrag. Daarnaast worden de (huidige en toekomstige) roerende zaken van Joa Montage B.V. verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Joa Montage B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Joa Montage B.V.. Voor 2019 verwacht men een verdere doorgroei van de onderneming, mede op basis van deze investeringen. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers 2018
Joa Montage B.V. is sinds 2018 actief. Tot en met 2018 werden de activiteiten verricht in de eenmanszaak J-Construction. Gezien de aanhoudende groei qua omzet en personeel is ervoor gekozen om de activiteiten volledig via Joa Montage B.V. te gaan exploiteren. De eenmanszaak is opgeheven per 31-12-2018. Bovengenoemde datum van oprichting, 20-06-2005, betreft de datum van de start van de eenmanszaak. Daar de financiering wordt aangegaan door Joa Montage B.V. zijn de cijfers van de eenmanszaak in het hierop volgende overzicht buiten beschouwing gelaten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018

Activa

  2018
Vaste activa € 6.000
Vlottende activa € 37.000
Overige activa € 2.000
Totaal € 45.000

Passiva

  2018
Eigen vermogen € 26.000
Langlopende schulden € 0
Kortlopende schulden € 19.000
Totaal € 45.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 118.000  
Bruto winst € 143.000  
Kosten € 110.000  
Netto winst € 26.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-70001 heeft € 300 geïnvesteerd.
08-05-2019 om 20:51
investeerder-71592 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-05-2019 om 20:49
investeerder-48989 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-05-2019 om 20:45
investeerder-15129 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-05-2019 om 20:38
investeerder-6822 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-05-2019 om 20:33

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders