43618

Jogo Invest B.V. II

€ 400.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 459
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

40 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-01-2023 in 12 dagen volgeschreven door 459 investeerders

Samenvatting

Jogo Invest B.V. houd zich bezig met de exploitatie van een tweetal binnenvaart droge lading schepen. De schepen met de namen “Jogo 2” en “Jogo 3” worden verhuurd aan logistiek dienstverlener Jogo Logistics B.V.  Deze beide schepen zijn begin van dit jaar door de investeerders van Collin Crowdfund gefinancierd. 
Jogo Logistics B.V. richt zich op het aanbieden van een totaaloplossing voor de logistieke behoeften van de klant. Hierbij is de overstap van het vervoer van de weg naar het water (Modal Shift) en het totaal ontzorgen van de klant op logistiek gebied de doelstelling. 

Jogo Invest B.V. is eind 2021 opgericht door Peter Joos, die een ruime expertise heeft opgebouwd in de logistiek. Behalve Peter Joos zijn er nog 8 medeaandeelhouders, die grotendeels alleen een rol hebben als investeerder. 
Peter heeft in 1995 de switch gemaakt van de zeevaart naar walfuncties in de maritieme- en logistieke dienstverlening. Vanaf 2011 is hij zelfstandig actief in de logistieke dienstverlening met zijn bedrijf Jogo Logistics B.V. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 500.000,-, waarvan door de aandeelhouders € 100.000,- wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en met een slottermijn van € 150.000,- in de 60e maand. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Jogo Invest B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het schip “Zugersee” bekend onder Europanummer 04403660. Het schip kent een marktwaarde van € 525.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 02-12-2022. 
 • De heer P.M.A.K. Joos geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Jogo Invest B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) lager dan 35% is.
 • De (huidige en toekomstige) rechten uit de (bareboat) huurovereenkomsten van Jogo Invest B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is bestemd voor de aankoop van het binnenvaartschip “Zugersee”.

Ondernemer

De oprichter van het bedrijf, Peter Joos (1965), heeft expertise en ervaring op het vlak van logistiek. Met een opleiding Master Nautical Sciences en Bachelor Trade Sciences en achtergrond in de maritieme sector is Peter de laatste jaren uitgegroeid tot een specialist in logistiek rond binnenscheepvaart en bevrachting.

In deze context heeft Peter Joos een gepatenteerde laadtechniek voor de binnenscheepvaart ontwikkeld en is hij door de Vlaamse overheid sinds 1995 als deskundige gevraagd om advies te geven met betrekking tot pallet transport over water. Na een tiental jaren actief te zijn geweest op zee, heeft Peter in 1995 de switch gemaakt naar walfuncties in de maritieme business en is hij vanaf 1997 gaan werken als rivierloods in opdracht van de Vlaamse overheid. Hij gaf vervolgens in zijn functie als Chief Pilot ook vele jaren leiding aan het gehele team wat actief was op de Schelde vanaf Vlissingen tot de haven van Antwerpen.

In 2011 heeft Peter zijn bedrijf Jogo Logistics B.V. opgericht, waarmee hij actief is in de logistieke dienstverlening.

Onderneming

Exploitatie binnenvaartschepen
In Jogo Invest B.V. worden de binnenvaartschepen “Jogo 2” en “Jogo 3” geëxploiteerd. Exploitatie vindt plaats door verhuur van deze schepen voor een vaste bareboat huurprijs. Een bareboat huurcontract houdt in dat de huurder nagenoeg alle exploitatiekosten voor zijn rekening neemt. In aanvang zal de verhuur van de schepen met name plaatsvinden in opdracht van Jogo Logistics B.V., die in haar portefeuille over voldoende werk beschikt om de schepen permanent te gaan huren. Het is ook voor andere partijen mogelijk om de schepen te gaan huren, indien deze beschikbaar zijn.

Vanwege de grote vraag naar vervoer over water is er behoefte aan een derde eigen schip. Daartoe wordt het motorschip “Zugersee” aangekocht.

Het aan te kopen motoschip “Zugersee” (te noemen “Jogo 4”) heeft de volgende kenmerken:
Bouwjaar: 1973
Tonnage: 1309
Afmetingen: 80 * 9 * 2,70
Stuurhut: Aluminium 2018
Buikdenning (vloer ruim): Staal 2019
Hoofdmotor: 900 pk Deutz, bouwjaar 1973, in 2014 en 2019 totale revisie
Nieuw vlak in 2016

Het schip wordt ingezet voor het transport van gepelletiseerde bouwmaterialen in combinatie met het vervoer van bulk bouwmaterialen. 

Positionering in de markt/onderscheidend vermogen
Met de huidige binnenvaartschepen “Jogo 2” en “Jogo 3” is door hun afmetingen een ruim vaargebied te bereiken. Het betreft namelijk relatief kleine binnenvaartschepen. Dit was ook een belangrijke reden voor de behoefte van huurder Jogo Logistics B.V. om beide schepen langdurig te gaan huren. 
Zeker gezien de unieke aanpassing van de “Jogo 2”, waarop na aanschaf een nieuwe kraan geplaatst is. Hierdoor is het schip volledig zelfvoorzienend in het laden- en lossen van de lading. Deze voorziening maakt transport over water al mogelijk op plaatsen/kades waar het schip kan afmeren en lading het schip kan bereiken vice versa en is vooral gericht op het transport van pallets, een activiteit waarin Jogo Logistics B.V. gespecialiseerd is. Jogo Logistics B.V. heeft zelf ook een schip met soortgelijke afmetingen en uitgerust met een boordkraan in de vaart, de “Jogo 1”. Extra capaciteit is benodigd om bestaande en nieuwe toegezegde ladingstromen te kunnen vervoeren.

Met name ladingsoorten die door de betonindustrie worden vervaardigd ten behoeve van de bouw en infrastructuur, zijn uitermate geschikt om met de schepen van Jogo Invest B.V. te vervoeren. Huurder Jogo Logistics B.V. beschikt over een ruime klantenkring van middelgrote tot grote spelers in de beton- en bouwindustrie. Hierbij worden de klanten totaal ontzorgt op logistiek gebied door het gehele logistieke proces te verzorgen, van het aan -en afvoeren van de lading op de kade, het laden- en lossen van de schepen en het vervoer per binnenvaartschip. 

Visie/doelstelling
Zowel Jogo Invest B.V. als Jogo Logistics B.V. hebben als doelstelling om zo veel mogelijk lading over water te vervoeren. Door de mogelijkheden die beide bedrijven hebben om de klant totaal logistiek te bedienen, wordt maximaal ingezet op het realiseren van de modal shift van weg naar water. Dit met de doelstelling van de binnen Europa afgesproken “Green Deal” als uitgangspunt voor de gekozen strategie van het bedrijf. In de “Green Deal” staan afspraken over het terugdringen van de schadelijke uitstoot van onder andere CO2. De binnenvaartbranche wordt algemeen gezien als een (relatief) schone vervoersmodaliteit. Meer vervoer over water betekent derhalve een positieve bijdrage aan de “Green Deal”.

Juridische Structuur 

Financieringsbehoefte

Aankoop schip € 450.000,-
Keuring/inrichting schip/aankoopkosten € 25.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totaal € 500.000,-
Inbreng eigen middelen € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en vervolgens met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 150.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Jogo Invest B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de tussentijdse cijfers t/m 30-09-2022 en de prognoses voor de jaren 2022 t/m 2024. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

Afloscapaciteit 
De inkomsten van deze onderneming bestaan uit vaste maandelijkse huurinkomsten voor het verhuren van de vloot schepen aan geïnteresseerde partijen. Bij deze exploitatiewijze zijn nagenoeg alle exploitatiekosten voor de huurder. Het boekjaar 2022 geeft nog geen goed beeld van de cashflow in een volledig exploitatiejaar, omdat de beide aangekochte schepen pas in de loop van 2022 in de vaart gekomen zijn. De omzet voor 2023 is op basis van de vaste huurinkomsten voor de 3 schepen op € 202.000,- geprognosticeerd. De netto winst na belasting komt hierbij volgens prognose op € 57.000,- uit. Na betaling van de aflosverplichtingen op de leningen resteert een netto cashflow overschot van € 24.000,-. De score voor Afloscapaciteit kwalificeren wij hiermee op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De onderneming heeft per 31-12-2022 een verwachte solvabiliteit van 25%. Bij de investering wordt het kapitaal met € 100.000,- uitgebreid. Na investering en bij aanvang van de financiering zal de solvabiliteit daardoor 22% bedragen. Door de geprognosticeerde winstreservering in 2023, stijgt de solvabiliteit per ultimo 2023 naar 31%. op een balanstotaal van € 874.000,-. Wij bepalen de score voor Solvabiliteit vooralsnog op Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Jogo Invest B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het schip “Zugersee” bekend onder Europanummer 04403660. Het schip kent een marktwaarde van € 525.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 02-12-2022.
 • De heer P.M.A.K. Joos geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Jogo Invest B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) lager dan 35% is.
 • De (huidige en toekomstige) rechten uit de (bareboat) huurovereenkomsten van Jogo Invest B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het schip, de persoonlijke borgstelling als de verpanding van de rechten uit de huurovereenkomsten, kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-361334 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 19:14
investeerder-95094 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 18:46
investeerder-178381 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 18:38
investeerder-78000 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 17:54
investeerder-362264 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-01-2023 om 17:17

Ondernemer

P. Joos

Crowdfund Coach


Peter Stout