47617

Johan Manig

€ 45.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 116
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 116 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Johan Manig
Sector Transport
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-04-2006

Leendoel

Transportbedrijf Johan Manig is gespecialiseerd in dienstverlening voor vervoer over land en biedt flexibele chauffeursdiensten op freelance basis. Kernwaarden van het bedrijf zijn betrouwbaarheid, flexibiliteit en klantgerichtheid. 

Johan Manig wil nu een twee garageboxen aanschaffen om zo meer ruimte te creeëren voor opslag en beheer van bedrijfsmiddelen, gereedschappen en materialen. Hiervoor is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 45.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een slottermijn van € 30.000,- en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop garageboxen € 40.000
Aanvullende kosten € 5.000
Collin Direct € 45.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is J. Manig handelend onder de naam Johan Manig. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis.
  • Mevrouw A.M. Rouing geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 45.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 45.000,- op het huidige woonhuis aan de Pinksterbloemstraat 14, 7531 XX te Enschede, kadastraal bekend als sectie Q nummer 879 te Lonneker, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.000,- en openstaande schuld van € 224.000,- per 19-1-2024. De WOZ-waarde per 1-1-23 bedraagt € 369.000,-.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (in afwijking van de Algemene Voorwaarden), indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Johan Manig is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers van Johan Manig van 2022, 2023 en de prognose voor 2024. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft de afgelopen jaren iets meer dan de winst onttrokken uit de onderneming. Hierdoor is een negatief eigen vermogen ontstaan. De ondernemer heeft deze onttrekkingen gedaan om te voorzien in levensonderhoud en voor de verbouwing aan zijn eigen woonhuis. De verbouwing is inmiddels afgerond en daar zijn dus geen extra middelen meer voor benodigd. De verwachting is daarom dat aan de aflosverplichtingen voldaan kan worden.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022-2023-2024

Activa

  2022 2023 2024
Vaste activa € — € — € 45.000
Vlottende activa € 9.000 € 5.000 € 5.000
Totaal € 9.000 € 5.000 € 50.000

Passiva

  2022 2023 2024
Eigen vermogen € 3.000 – € 1.000 – € 1.000
Langlopende schulden € — € — € 42.000
Kortlopende schulden € 6.000 € 6.000 € 9.000
Totaal € 9.000 € 5.000 € 50.000

Winst- en verliesrekening 2022, 2023 en prognose 2024

  2022 2023 2024
Omzet € 66.000 € 65.000 € 67.000
Bruto winst € 66.000 € 65.000 € 67.000
Kosten € 4.000 € 4.000 € 8.000
Resultaat voor privé onttrekking € 62.000 € 61.000 € 59.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 14:07
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 14:07
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 14:07
investeerder-60706 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 14:07
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 14:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders