46101

Jong Amelte B.V.

€ 1.700.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 1065
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-08-2023 in 4 dagen volgeschreven door 1065 investeerders

Samenvatting

Maarten Jansen is al 17 jaar eigenaar van recreatiebedrijf Jong Amelte in Gorssel. Voorheen waren de ouders van Maarten eigenaar van dit bedrijf. Op deze mooi in de Gelderse bossen gelegen camping verblijven de gasten in hun eigen of gehuurde accommodaties. De culinaire fijnproever kan genieten van een uitgebreide kaart in het op het park gelegen eigen restaurant Bij Jansen en Jansen. Jaarlijks wordt een deel van de aanwezige chalets vervangen door nieuwe chalets, waardoor het park met haar tijd mee gaat. 

Omdat er op het huidige terrein geen uitbreidingsmogelijkheden zijn en er wel ambitie is om te groeien, wordt een naburig bedrijf overgenomen, Kampeerpark Het Waldhoorn te Eefde. Behalve de overname van de bestaande activiteiten, is het plan om het park in de komende jaren te ontwikkelen naar een boutique chaletpark met 113 kavels waarop nieuwe chalets geplaatst worden, bestemd voor de verkoop.
Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 3.455.000,-. Naast de inbreng van eigen middelen en een lening van SME Finance van € 1.500.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 1.700.000,-. De looptijd is 36 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 
Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Jong Amelte B.V. en Het Waldhoorn B.V.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.700.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Kwekerijweg 2a en 4, 7213 AX Gorssel, kadastraal bekend Gorssel E 4393 en 8832 verkregen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.850.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 juni 2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.700.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed van Kampeerpark Het Waldhoorn aan de Boedelhofweg 110, 112 en 114, 7211 BT Eefde, kadastraal bekend Almen C3114, 3115 en D 2568 verkregen. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van SME Finance ter hoogte van € 1.500.000,- en een openstaande schuld van € 1.500.000,-. Het onroerend goed wordt voor € 2.550.000,- aangekocht en kent een marktwaarde van € 2.715.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 april 2023. Kampeerpark Het Waldhoorn wordt aangekocht, waarbij kadastrale splitsing gaat plaatsvinden in 113 min of meer gelijkwaardige kavels. Per vrij te geven kavel van Het Waldhoorn dient € 5.000,- (zonder extra rentevergoeding) te worden afgelost, waarbij verwerking plaatsvindt per minimaal 5 kavels.
 • De heer M. Jansen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De familielening ter hoogte van € 443.571,- wordt achtergesteld en verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De heer M. Jansen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op zijn woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Kwekerijweg 4 en 4A 7213 AX te Gorssel, kadastraal bekend als sectie E, nummers 8799 en 8831, te Gorssel mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 818.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- van ABN AMRO Bank met een openstaande schuld van € 197.000,- , alsmede een tweede hypothecaire inschrijving van € 625.000,-  in het kader van de familielening met een openstaande schuld van € 443.571,-. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Jong Amelte B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken zijn getaxeerd op een marktwaarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 juni 2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Jong Amelte B.V. , met als adres Kwekerijweg 2a en 4, 7213 AX Gorssel, kadastraal bekend Gorssel E 4393 en 8832, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van Kampeerpark Het Waldhoorn in Eefde. De aankoopsom bedraagt € 2.550.000,-. Aanvullend bedraagt de investering € 905.000,- bestaande uit de kosten koper, aflossing bestaande financiering en aanpassing infrastructuur.

Ondernemer

Maarten Jansen (1983) is al 17 jaar zelfstandig ondernemer op zijn recreatie bedrijf Jong Amelte B.V., welke hij heeft overgenomen van zijn ouders. Na het afronden van een technische MBO opleiding, heeft Maarten een aantal jaren in de technische sector gewerkt. Vervolgens is hij in het bedrijf van zijn ouders gaan werken. 

Mede door de technische kennis en ervaring van Maarten kunnen er op het terrein veel voorkomende klussen in eigen beheer worden uitvoeren. Van renovatie van accommodaties, aanleg van infrastructuur en het plaatsen van chalets tot de volledige aanleg van een jaarplaats. 

Ook financieel is Maarten goed onderlegd, waardoor de boekhouding zelf kan worden gevoerd, in samenwerking met de accountant. Maarten heeft een grote passie voor het verzorgen van een fijn verblijf voor zijn gasten, gebaseerd op maximale gastvrijheid. 

Onderneming

Camping Jong Amelte is in 1956 ontstaan als klein terrein voor tenten. Diverse eigenaren hebben het langzaam omgevormd naar een familie camping met toer- en jaarplaatsen. De ouders van huidige eigenaar Maarten Jansen hebben de camping in 1995 overgenomen.  Sindsdien wordt de camping op een ‘natuurlijke’ manier vernieuwd, waardoor een rustig terrein is ontstaan met voornamelijk jaarplaatsen en veel gasten die al jarenlang gast zijn op de camping. In 2007 is Maarten met zijn ouders gaan samenwerken, waarna hij in 2011 Jong Amelte B.V. volledig heeft overgenomen. 
De huidige activiteiten bestaan uit het beheren en verhuren van 104 jaarplaatsen ten behoeve van het recreatief gebruik door de gasten, alsmede de verhuur van 5 recreatie bungalows die alle gelegen zijn op het campingterrein in Gorssel. Als extra faciliteit kunnen de gasten gebruik maken van een groot restaurant (160 zitplaatsen), voorzien van een binnen- en buitenspeeltuin, waardoor het ook voor gezinnen met kinderen goed toeven is. Het restaurant, genaamd Bij Jansen & Jansen, is in 2015 volledig nieuw gebouwd. Het restaurant trekt ook gasten uit de buurt en passanten. De accommodatie is ook te gebruiken voor bruiloften en partijen.
Kampeerpark Het Waldhoorn
Omdat op de bestaande locatie niet verder uitgebreid kan worden, is ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf gekozen voor de overname van een bestaande camping. Het betreft Kampeerpark Het Waldhoorn in Eefde, waar de activiteiten/accommodaties nu bestaan uit een kampeerterrein met daarop plaats voor 126 toeristische en/of seizoenplaatsen, een recreatieappartement, 5 bed & breakfast kamers, 1 stacaravan en 1 trekkershut voor verhuur, alsmede een party- en vergaderboerderij en bedrijfswoning.
Ontwikkeling
Het is de bedoeling dat op Het Waldhoorn 113 kavels worden gecreëerd, waarop moderne en duurzame chalets worden geplaatst. Het park zal zich hierdoor ontwikkelen tot boutique chaletpark. Er wordt op dit moment gerekend met een 3 tot 5 jarige periode voor de ontwikkeling van het park tot het volledig klaar is. De kavels en chalets worden per stuk verkocht aan geïnteresseerde kopers met een kavelprijs vanaf € 65.000,-. Het is de bedoeling dat de accommodaties via de bestaande organisatie van Jong Amelte ook voor de verhuur worden aangeboden. Het onroerend goed wordt voor € 2.550.000,- aangekocht en kent een marktwaarde van € 2.715.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 april 2023. De 113 kavels zijn na herontwikkeling met infrastructuur en aanleg van het park getaxeerd op € 7.120.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 april 2023.

Onderscheidend vermogen
Er is een grote vraag naar mooie locaties in de natuur voor een vakantieverblijf, voor eigen gebruik, maar ook zeker voor verhuur. De doelgroep is heel breed, van jong tot oud, maar wel zijn het allemaal rustzoekers die graag gebruik maken van de faciliteiten die geboden worden op een relatief kleinschalig vakantiepark. Persoonlijke aandacht voor de gasten wordt hierbij gewaardeerd.
De ligging van beide parken is aantrekkelijk voor de gasten die op zoek zijn naar rust en natuur, te midden van de bossen, met de Gorsselse heide en IJsselvallei aan de ene zijde met aan de andere zijde de ligging van de gemeente Gorssel met een goed winkelaanbod. Ook zijn de Marke steden Deventer en Zutphen goed op de fiets bereikbaar.

Organogram 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname kampeerpark Het Waldhoorn € 2.550.000, –
Kosten koper € 291.000, –
Aanpassing infrastructuur, parkaanleg € 189.000, –
Aflossing bestaande financiering € 425.000, –
Totaal € 3.455.000, –
Eigen middelen € 255.000, –
Lening SME Finance € 1.500.000, –
Lening Collin Crowdfund € 1.700.000, –

Leenbedrag: € 1.700.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 36 maanden, aflossingsvrij. Uit de verkoop van de te realiseren 113 kavels op Het Waldhoorn zal per verkocht kavel € 5.000,- vergoedingsrentevrij worden afgelost waarbij verwerking plaatsvindt per minimaal 5 kavels. 

Overige financiers:
Er wordt door SME Finance een lening verstrekt van € 1.500.000,- aan Het Waldhoorn B.V. De lening heeft een looptijd van 36 maanden en kent een rente gebaseerd op 6-maands Euribor + 9%. De lening is de eerste 24 maanden aflossingsvrij en heeft daarna een maandelijkse aflossing van € 6.500,-. Daarnaast dient per verkocht kavel € 13.275,- te worden afgelost op de lening. De zekerheid bestaat uit een eerste recht van hypotheek ad € 1.500.000,- op het onroerend goed aan de Boedelhofweg 110, 112 en 114, 7211 BT Eefde. Jong Amelte B.V. staat borg voor deze financiering. Tevens is er een familielening verstrekt met een huidig saldo van € 443.571,-. Op deze lening wordt niet afgelost, wel rente betaald. Deze lening wordt achtergesteld en zal worden verpand aan de Collin investeerders. Tot slot is er op dit moment sprake van een tijdelijke financiering van € 425.000,- door October. Deze financiering wordt afgelost uit de nieuwe leningen van Collin en SME Finance.

De overdracht staat gepland op 1 september aanstaande, waardoor de bedenkperiode voor investeerders zal eindigen op 31 augustus aanstaande.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Jong Amelte B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Het Waldhoorn B.V. is Gemiddeld risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van Jong Amelte B.V., alsmede de geconsolideerde prognoses voor de jaren 2023 t/m 2025. In de prognosecijfers is behalve de bestaande activiteiten, ook de ontwikkelpotentie van de verkaveling van Het Waldhoorn meegenomen. 
Afloscapaciteit 
In 2022 bedroeg de omzet van Jong Amelte € 1.144.000,- met een netto cashflowoverschot na belasting, van € 154.000,-. De verwachting is dat de geconsolideerde omzet na overname van Het Waldhoorn in 2023 uitkomt op € 2.339.000,-, met een netto cashflowoverschot van € 370.000,-. In de geprognosticeerde afloscapaciteit vormen de bestaande activiteiten van Jong Amelte een belangrijke basis. Omdat een gedeelte van de afloscapaciteit dient te komen uit de verkaveling van Het Waldhoorn,  kwalificeren wij de score voor Afloscapaciteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit in Jong Amelte B.V. kwam eind 2022 uit op 70% op een balanstotaal van € 2.787.000,-, rekening houdende met de achtergestelde lening en de stille reserve. In de berekening van de solvabiliteit na aankoop van het onroerend goed en na kredietverstrekking is rekening gehouden met een herwaardering van het bestaande onroerend goed van Jong Amelte B.V. en met de achter te stellen familielening ter hoogte van € 443.000, waardoor het risicodragend vermogen na de geprognosticeerde winstreservering per ultimo 2023 € 2.463.000,- bedraagt op een balanstotaal van circa € 5.800.000,-. Dit betekent een solvabiliteit van 42%, waarmee de score voor Solvabiliteit zich kwalificeert op Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Jong Amelte B.V. en Het Waldhoorn B.V.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.700.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Kwekerijweg 2a en 4, 7213 AX Gorssel, kadastraal bekend Gorssel E 4393 en 8832 verkregen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.850.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 juni 2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.700.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed van Kampeerpark Het Waldhoorn aan de Boedelhofweg 110, 112 en 114, 7211 BT Eefde, kadastraal bekend Almen C3114, 3115 en D 2568 verkregen. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van SME Finance ter hoogte van € 1.500.000,- en een openstaande schuld van € 1.500.000,-. Het onroerend goed wordt voor € 2.550.000,- aangekocht en kent een marktwaarde van € 2.715.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 april 2023. Kampeerpark Het Waldhoorn wordt aangekocht, waarbij kadastrale splitsing gaat plaatsvinden in 113 min of meer gelijkwaardige kavels. Per vrij te geven kavel van Het Waldhoorn dient € 5.000,- (zonder extra rentevergoeding) te worden afgelost, waarbij verwerking plaatsvindt per minimaal 5 kavels.
 • De heer M. Jansen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De familielening ter hoogte van € 443.571,- wordt achtergesteld en verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De heer M. Jansen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op zijn woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Kwekerijweg 4 en 4A 7213 AX te Gorssel, kadastraal bekend als sectie E, nummers 8799 en 8831, te Gorssel mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 818.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- van ABN AMRO Bank met een openstaande schuld van € 197.000,- , alsmede een tweede hypothecaire inschrijving van € 625.000,-  in het kader van de familielening met een openstaande schuld van € 443.571,-. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Jong Amelte B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken zijn getaxeerd op een marktwaarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 juni 2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Jong Amelte B.V. , met als adres Kwekerijweg 2a en 4, 7213 AX Gorssel, kadastraal bekend Gorssel E 4393 en 8832, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen, de verpanding van de roerende zaken en huurpenningen, als de persoonlijke borg en verpanding van de achtergestelde lening kwalificeren wij de zekerheden als Goed.
Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

 • 15% korting op het verzorgen van uw feest, jubileum of teamuitje in restaurant  “Bij Jansen en Jansen” in Gorssel voor investeerders vanaf € 2.500,-
 • Aanvullend 10% korting op de aanschaf van een chalet en kavel op “Het Waldhoorn” in Eefde voor investeerders die € 25.000 of meer investeren. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1700 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-08-2023 om 14:49
investeerder-192702 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-08-2023 om 14:12
investeerder-126623 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-08-2023 om 13:52
investeerder-59900 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-08-2023 om 13:17
investeerder-400164 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-08-2023 om 13:17

Ondernemer

Maarten Jansen

Crowdfund Coach


Peter Stout