46339

Joost Peters en Daisy Kwaspen

€ 505.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 541
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

26 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 27-09-2023 in 8 dagen volgeschreven door 541 investeerders

Samenvatting

Joost en Daisy hebben een kinderdagverblijf voor kinderen met een beperking opgezet waar later begeleid wonen voor jongvolwassenen aan is toegevoegd. Vorig jaar is ook nog Het Levensatelier daaraan toegevoegd. Voor het wonen van cliënten hebben ze ook een aantal woningen in privé bezit. Deze willen ze nu herfinancieren om werkkapitaal voor hun ondernemingen vrij te maken. De LTV (loan-to-value; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde van € 558.500,-) bedraagt 90% ten opzichte van de waarde in verhuurde staat.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 505.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een maandelijkse annuïteit van € 5.183,36. De annuïteit bestaat uit aflossing, rente, kosten en BTW. De slottermijn in de 60e maand bedraagt € 405.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Het onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De Geldnemers zijn J.H.C.H. Peters en D.I.T. Kwaspen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel materieel vanwege de overwaarde op het privé woonhuis en de waarde van de bedrijven.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 505.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op: 
  • De berging met als adres Scheldestraat 31 g 1 te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4793 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 31, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4801 te Budel;
  • De berging kadastraal bekend als sectie F nummer 4848 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 33, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4850 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 35, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4851 te Budel; 
   De totale marktwaarde bedraagt € 558.500,- conform taxaties met waardepeildatums 16-03-2023 en 31-05 2023 en de WOZ-waarde.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onderhavige onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is het herfinancieren van de bestaande lening en het vrijmaken van extra werkkapitaal. Het werkkapitaal wordt ingebracht in Het Levensatelier. Daar is extra werkkapitaalbehoefte voor de voorfinanciering van de vorderingen op de zorgverzekeraars. De extra behoefte is het gevolg van de omzetting van de maatschap structuren in Het Levensatelier naar loondienstcontracten.

Ondernemer

Joost Peters (1974) had lange tijd een bedrijf in het plaatsen van industriële deuren. Zijn partner Daisy Kwaspen (1982) zit al langer in de zorg en samen zagen ze dat het ook anders kon voor de jeugd en jongvolwassenen met een beperking en hebben ze het eigen bedrijf gestart. Dit hebben ze gestaag uitgebouwd tot het bedrijf dat het nu is.

Daisy is in 2022 in het centrum van Budel een winkel/horeca gelegenheid gestart met dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten.

Onderneming

’t Boerderijtje is een kinderdagverblijf gespecialiseerd in kinderen met een beperking. In 2019 is daarnaast een activiteit gestart genaamd Gewoonthuis. Dit betreft gespecialiseerde woonbegeleiding voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Inmiddels heeft men 9 locaties, waarvan een aantal gehuurd, een aantal in eigendom in de BV-structuur en vier eigen panden in privé́. In 3 panden (en in de toekomst 4) wonen jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Alle locaties liggen op een steenworp afstand van elkaar in Budel. 
Het Levensatelier is eind 2022 overgenomen en is een onderneming welke integrale “maatwerk” diensten verleent binnen de ambulante hulp (GGZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en voor persoonlijke ondersteuning in het kader van het bevorderen van het welzijn van mensen. Bij Het Levensatelier mag iedere cliënt onvoorwaardelijk zichzelf en authentiek zijn en de cliënten worden zonder oordeel hierop benaderd vanaf het moment van de intake. Dit alles vindt plaats in een huiselijke, laagdrempelige, kleurrijke, welkome en professionele ambiance. Binnen het Levensatelier waren er meerdere maatschap structuren met de professionals die nu geleidelijk aan worden omgezet naar loondienst contracten.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft 3 verhuurde woningen:

Scheldestraat 31 te Budel is een woning met bouwjaar 1969, een gebruiksoppervlakte van 89 m2 en een perceelgrootte van 169 m2, bijhorend is een garagebox van 17 m2.
Scheldestraat 35 te Budel is een woning met bouwjaar 1969, een gebruiksoppervlakte van 70 m2 en een perceelgrootte van 115 m2.
 
De woningen met berging en garagebox hebben een gezamenlijke markthuur van € 21.073,-, een marktwaarde in verhuurde staat van € 378.500,- en een marktwaarde vrij van huur van € 461.000,- conform taxaties met waardepeildatums16-03 en 31-05 2023.

Scheldestraat 33 is een vergelijkbare woning als Scheldestraat 31 en kent een WOZ-waarde op 01-01-2022 van € 180.000,-.

De totale waarde zou daarmee € 558.500,- bedragen. De LTV (Loan To Value) is 90%

Twee van de drie woningen zijn echter verhuurd aan ‘T Boerderijtje en worden bewoond door een jongvolwassene met een beperking. De huur die wordt ontvangen is € 30.000,- per jaar per woning. Op termijn zal ook de derde woning op die manier worden verhuurd. De waarde zal enerzijds door de hoge huur hoger zijn en anderzijds is er een huur gekoppeld aan zorg waardoor er geen sprake is van een huur voor onbepaalde tijd. De waarde vrij van huur is ook flink hoger dan de genoemde waardes.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering € 340.000,-
Werkkapitaal: € 165.000,-
Leenbedrag: € 505.000,-

 Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met een maandelijkse annuïteit van € 5.183,36. De annuïteit bestaat uit aflossing, rente, kosten en BTW. De slottermijn in de 60e maand bedraagt € 405.000,-.
Naast de privéwoning is er nog 1 andere verhuurde woning in privé-bezit welke voor € 36.000,- wordt verhuurd aan ’t Boerderijtje, de restant hypothecaire lening bedraagt € 335.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor ‘t Boerderijtje B.V. is Laag Risico, voor Het Levensatelier VOF is de kwalificatie Minimaal risico. Het onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de privé exploitatie van de ondernemers, de cijfers 2022 van ’t Boerderijtje BV en de cijfers 2022 van Het Levensatelier VOF. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten op de door ons gefinancierde objecten bedragen € 69.000,- per jaar, hieruit kunnen de financieringslasten ruimschoots worden betaald. Naast deze inkomsten is er nog een 4e verhuurde woning. Tenslotte zijn er de managementfees uit ’t Boerderijtje B.V. en Het Levensatelier. De omzet bij ’t Boerderijtje B.V. bedroeg in 2022 € 1.324.000,- met een overschot in de operationele cashflow na uitkering management fee van € 45.000,-. De omzet bij Het Levensatelier VOF bedroeg € 393.000,- met een overschot in de operationele cashflow na privé-onttrekking van € 58.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
In privé is er de overwaarde in de privéwoning en de verhuurde woningen. Ultimo 2022 bedroeg de solvabiliteit bij ’t Boerderijtje BV 18% op een balanstotaal van € 3.376.000,- en bedroeg de solvabiliteit bij Het Levensatelier VOF 28% op een balanstotaal van € 527.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemers zijn J.H.C.H. Peters en D.I.T. Kwaspen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel materieel vanwege de overwaarde op het privé woonhuis en de waarde van de bedrijven.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 505.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op: 
  • De berging met als adres Scheldestraat 31 g 1 te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4793 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 31, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4801 te Budel;
  • De berging kadastraal bekend als sectie F nummer 4848 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 33, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4850 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 35, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4851 te Budel; 
   De totale marktwaarde bedraagt € 558.500,- conform taxaties met waardepeildatums 16-03-2023 en 31-05 2023 en de WOZ-waarde.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onderhavige onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1710 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
27-09-2023 om 10:57
investeerder-399275 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-09-2023 om 10:52
investeerder-110967 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-09-2023 om 10:51
investeerder-19488 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-09-2023 om 10:42
investeerder-405108 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-09-2023 om 10:03

Ondernemer

Joost Peters

Daisy Kwaspen

Crowdfund Coach


Marc Kogels