34104

Jos van Gorkom en Joelle van de Laar

€ 670.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 515
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 515 investeerders

Samenvatting

De ondernemers, Jos van Gorkom en Joelle van de Laar, hebben een goed draaiende zaak en kunnen nu een mooie woning met bedrijfsruimte kopen. Hierdoor kan het gezin ruimer wonen en kunnen de verhuuractiviteiten aan huis worden geëxploiteerd. Daarnaast heeft men het onroerend goed van de goed lopende cafetaria met het appartement waar men tot nu toe heeft gewoond in eigendom. Na de verhuizing wordt het appartement verhuurd. Beide ondernemers hebben een mooi vermogen opgebouwd en bieden de investeerders een volledig materiele eerste hypothecaire inschrijving.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.045.000,- na de eigen inbreng en een achtergestelde lening van familie bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 670.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 600.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn bedraagt 7 dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert VOF Friet & Zo als Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer A.G. van Gorkom en mevrouw J.M.L. van de Laar ten deze handelend als vennoten van de V.O.F. Friet & Zo. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt naast het ondernemingsvermogen.
 • De familielening van € 120.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Hierop vinden geen aflossingen plaats gedurende de looptijd van de crowdfunding, wel mag de rente worden betaald.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 670.000,- gevestigd op:
  • Het woonhuis met loods aan de Achterweg 69 en 69A te Herpt. Het woonhuis heeft een taxatiewaarde van € 600.000,- conform het taxatierapport d.d. 5-11-2019.
  • Het bedrijfsmatig onroerend goed met appartement aan de Engstraat 8 en 8a te Heusden. Het bedrijfsmatig onroerend goed heeft een taxatiewaarde van € 525.000,- conform het taxatierapport d.d. 12-11-2019.

Leendoel

De crowdfunding wordt gevraagd voor de aankoop van een woning met bedrijfslocatie en de herfinanciering van het reeds in eigendom zijnde bedrijfspand met appartement.

Ondernemer

Jos van Gorkom (1976) en Joelle van de Laar (1979) wonen nu nog samen met hun drie kinderen boven de cafetaria. Jos is de drijvende kracht achter de cafetaria en Joelle houdt zich meer bezig met Feestering Partyverhuur en alle bijkomende zaken van hun bedrijf. Beide ondernemers zijn hardwerkende nuchtere ondernemers die zich volledig inzetten voor het bedrijf. Met de huidige aankoop krijgen ze de mogelijkheid om de activiteiten van Feestering Partyverhuur verder uit te breiden en om in een ruimere woning met het gezin te gaan wonen.

Onderneming

Na de aankoop van het nieuwe pand bestaat de onderneming uit drie activiteiten:

De cafetaria bestaat al sinds 1986. De huidige ondernemers hebben het in 2006 overgenomen. De eerste jaren hebben ze gebruikt voor de optimalisatie van het personeelsbestand, de kostenstructuur en het assortiment. Na die jaren is er een zeer stabiele en gezonde exploitatie met veel vaste klanten ontstaan. Friet & Zo heeft zich ontwikkeld tot een begrip in Heusden en omstreken met huisgemaakte producten zoals kroketten en verse friet.

Feestering Partyverhuur is een verhuurbedrijf in feestartikelen zoals tenten, podia, tafels, stoelen, barbecues etc. De ondernemers hebben dit in 2015 overgenomen en bouwen het nu geleidelijk uit. Sinds de overname is de website ontwikkeld en ligt de focus op kwaliteit en klantbeleving. Feestering Partyverhuur organiseert, naast de losse verhuur, totale evenementen, bruiloften en (bedrijfs-)feesten waarbij de klant geheel ontzorgd wordt. Klanten zijn tevreden, keren regelmatig terug en zorgen voor nieuwe klanten door positieve recensies. Tot heden is de voorraad opgeslagen in een eigen pand in Waalwijk. Recent heeft men dat verkocht en binnenkort zal het bedrijf vanuit de nieuwe locatie in Herpt worden geëxploiteerd. Doordat de locatie bij de eigen woning is wordt men nog flexibeler en klantgerichter en zijn er ook forse logistieke voordelen te halen. Op deze manier wil men de activiteit langzaam laten groeien.

De derde activiteit wordt, na de verhuizing van het gezin, de verhuur van het appartement boven de cafetaria. Het betreft een mooi appartement met drie slaapkamers midden in het toeristische centrum van Heusden.

Onroerend goed
De locatie in Herpt betreft een mooie woning met rieten dak, gebouwd in 1906, waarbij het dak in 2013 is vernieuwd en geïsoleerd. De bouwkundige staat en de staat van onderhoud wordt door de taxateur als Goed bepaald. In 1967 is de bedrijfsruimte met etage erbij gebouwd, de ruimte kent een VVO (verhuurbare vloeroppervlakte) van 649 m². Het totale perceel kent een goede ligging en heeft een oppervlakte van 1075 m². De marktwaarde is in november 2019 door een beëdigd taxateur bepaald op € 600.000,-.

Het onroerend goed in Heusden is een monumentaal bedrijfsmatig pand in het toeristische centrum met als bouwjaar 1750. In de loop der jaren zijn er diverse verbouwingen geweest. De staat van onderhoud wordt dan ook als Goed beoordeeld door de taxateur. Boven de cafetaria is een appartement met drie slaapkamers en een totaaloppervlakte van 147 m² gecreëerd. De marktwaarde is in november 2019 door een beëdigd taxateur bepaald op € 525.000,-.

Op basis van de taxaties is de LTV (Loan to Value) bij de start van de crowdfunding 60%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop woonpand met loods € 572.500,-
Aflossing bank € 358.000,-
Kosten € 114.500,-
Totaal € 1.045.000,-
Eigen middelen € 190.000,-
Familielening € 120.000,-
Krediet New10 (aflossingsvrij, verpanding roerende zaken) € 65.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 670.000,-

Leenbedrag: € 670.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 600.000,-

De bedenktermijn bedraagt 7 dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Er zijn verder geen financieringen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer A.G. van Gorkom en mevrouw J.M.L. van de Laar ten deze handelend als vennoten van de V.O.F. Friet & Zo. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt naast het ondernemingsvermogen.
 • De familielening van € 120.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Hierop vinden geen aflossingen plaats gedurende de looptijd van de crowdfunding, wel mag de rente worden betaald.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 670.000,- gevestigd op:
  • Het woonhuis met loods aan de Achterweg 69 en 69A te Herpt. Het woonhuis heeft een taxatiewaarde van € 600.000,- conform het taxatierapport d.d. 5-11-2019. Het bedrijfsmatig onroerend goed met appartement aan de Engstraat 8 en 8a te Heusden. Het bedrijfsmatig onroerend goed heeft een taxatiewaarde van € 525.000,- conform het taxatierapport d.d. 12-11-2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. Friet & Zo is Minimaal risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de cijfers over 2018, de tussentijdse cijfers 2019 en de prognose over 2019 en 2020.

Afloscapaciteit 
De omzet van de cafetaria en de verhuuractiviteiten samen bedroeg in 2018 € 327.000,- met daarbij horende genormaliseerde cashflow van € 33.000,- na privé-opname, wat ruim voldoende was voor de verplichtingen. In 2019 ontwikkelt het bedrijf zich positief verder en wordt er een boekwinst gemaakt op de verkoop van het pand in Waalwijk maar worden er ook incidentele kosten voor de aankoop van het nieuwe pand gemaakt. Dit alles is verwerkt in de prognose voor geheel 2019 waarbij de genormaliseerde cashflow na privé-opnames naar verwachting uitkomt op € 65.000,-. Na overname van het pand worden er ook huurinkomsten ontvangen van het appartement. Naar verwachting zal in 2020 de omzet € 361.000,- bedragen en de genormaliseerde cashflow zal conform prognose ongeveer gelijk zijn aan 2019. Alle rente en aflossingsverplichtingen kunnen naar verwachting ruimschoots worden voldaan. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2018 is de solvabiliteit 57% op een balanstotaal van € 388.000,- de prognosebalans na financiering groeit hard maar de solvabiliteit wordt ook versterkt door de achtergestelde lening. Eind 2019 is de verwachte solvabiliteit 33% bij een prognose balanstotaal van € 1.139.000,-. Naar verwachting is de solvabiliteit eind 2020 35% op een balanstotaal van € 1.158.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij als Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn de heer A.G. van Gorkom en mevrouw J.M.L. van de Laar ten deze handelend als vennoten van de V.O.F. Friet & Zo. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt naast het ondernemingsvermogen.
 • De familielening van € 120.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 670.000,- gevestigd op:
  • Het woonhuis met loods aan de Achterweg 69 en 69A te Herpt. Het woonhuis heeft een taxatiewaarde van € 600.000,- conform het taxatierapport d.d. 5-11-2019. Het bedrijfsmatig onroerend goed met appartement aan de Engstraat 8 en 8a te Heusden. Het bedrijfsmatig onroerend goed heeft een taxatiewaarde van € 525.000,- conform het taxatierapport d.d. 12-11-2019.

Door zowel de hoofdelijkheid van de ondernemers en de achterstelde lening als de hypothecaire inschrijvingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-20311 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:31
investeerder-8553 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:30
investeerder-49678 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:29
investeerder-7866 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:29
investeerder-99270 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 11:29

Ondernemer

Jos van Gorkom & Joelle van de Laar

Crowdfund Coach


Marc Kogels