42973

JUUDs Foederer

€ 670.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 621
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-10-2022 in 24 uur volgeschreven door 621 investeerders

Samenvatting

De activiteiten van JUUDs HAL van Creatie B.V. I.O. en JUUDs Kleurrijke Gasten (eenmanszaak, nog op te richten) zullen bestaan uit een combinatie van detailhandel, dagbesteding, horeca en verhuur. De activiteiten geven samen vorm aan de missie van de onderneemster om te verbinden door met kunst en creativiteit bezig te zijn en een inclusief aanbod te maken voor iedereen in de breedste zin van het woord. “We geven door te verwonderen een magische glans aan de dingen die anders zo gewoon lijken!”

Judith van de Rijt is enig aandeelhouder van JUUDs HAL van Creatie B.V. I.O. via haar privé Holding JUUDs Kleurkracht B.V. I.O. Daarnaast gaat zij tevens de eenmanszaak JUUDs Kleurrijke Gasten oprichten. De onderneemster heeft een detailhandel, JUUDs Foederer (EZ), in kunstenaarsbenodigdheden, kaart- prent- en cadeauartikelen en geeft als tekendocent diverse workshops. 

De huidige detailhandel die geëxploiteerd wordt in JUUDs Foederer, vindt plaats in een gehuurd pand en zal worden voortgezet en uitgebreid met nieuw assortiment en activiteiten op een nieuwe locatie. De aankoop van een groter pand, dat het onderwerp van de investering is, is essentieel om alle verschillende activiteiten onder één dak te kunnen verwezenlijken in een daartoe aangepast gebouw.

In dit nieuw te betrekken pand is nu ‘Gerard van Hal Fotografie’ gevestigd. Beide bedrijven worden geïntegreerd tot één creatieve broedplaats met een sociaal karakter. Hier kun je terecht voor fotografie-workshops, lijsten en kunstbenodigdheden. Er komt een ontbijt/lunch gelegenheid die door een ervaren chef-kok zal worden gerund. De insteek van de horeca is gericht op inclusiviteit, met speciaal aandacht voor vegan, glutenvrij, biologisch en lokaal ingekochte ingrediënten. Er zijn artistieke cadeauartikelen te koop en er komt een atelier met sociale inslag voor de dagbesteding activiteiten. De horeca zal ook hiervoor worden ingezet. Dit alles onder de vlag van JUUDs HAL van Creatie, onder leiding van Judith.

De huidige eigenaar van de fotostudio is ook de eigenaar/verkoper van het pand en zal gedurende twee jaar de woonruimte in het pand terug huren. Voor de dagbesteding die in het pand zal plaatsvinden is in de Gemeente Helmond meer vraag dan aanbod. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 980.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 670.000,-. Investeerders brengen € 300.000,- in, in de vorm van leningen waarop de eerste vijf jaren geen aflossingsverplichting rust. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 aflossingsvrij zijn, waarna lineair wordt afgelost tot de slottermijn van € 625.000,- . De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn JUUDs Kleurkracht B.V. I.O., JUUDs Hal van Creatie B.V. I.O. en mevrouw J.H.M. van de Rijt handelend onder de naam JUUDs Kleurrijke gasten (nog op te richten). Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé vermogenspositie van de ondernemer is grotendeels moreel.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 670.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed met als adres: Kerkstraat 46, 5701 PM te Helmond, kadastraal bekend als sectie I nummer 2841 , te Helmond. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 890.000,- voor verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 09-06-2022. Na de aankoop zal men het onroerend goed gaan verbouwen, waarvan de verbouwingskosten € 50.000,- inclusief BTW bedragen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Kerkstraat 46, 5701 PM te Helmond, kadastraal bekend als sectie I nummer 2841 , te Helmond worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is de financiering van de aankoop van het onroerend goed te Kerkstraat 46 te Helmond.

Ondernemer

Judith van de Rijt (49 jaar), heeft na haar vwo-opleiding, de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg afgerond waarmee ze haar eerstegraads docentenbevoegdheid behaalde. Door de jaren heen heeft ze talloze cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van ‘creativiteit, kunst & cultuur, pedagogiek, sociaal-emotionele ontwikkeling en coaching.’ Na 22 jaar docentschap in diverse vormen van onderwijs waarin ze ook intensief bezig was met kunst & cultuur, waarbij ze sinds 2012 ook geleidelijk begonnen is met workshops te geven in haar eigen atelier. In november 2017 heeft Judith de dan al 80 jaar in Helmond gevestigde kunstenaarswinkel, Foederer, overgenomen.

Haar man runt een goed lopend bedrijf in brandpreventie. Hij ontwerpt sprinkler- en schuimblus-installaties en verzorgt plaatsing en onderhoud, voor grote spelers in de markt, in binnen- en buitenland. Ze heeft met haar partner een groot samengesteld gezin, met haar 4 meerderjarige dochters, waarvan er één meewerkt in de winkel, en 4 stiefkinderen, waarvan één met het Syndroom van Down, die wanneer hij bij hen thuis is, graag mee komt helpen in de winkel.

Judith heeft de ambitie zo veel mogelijk mensen dit magische moment van verwondering over de alledaagse dingen te laten ervaren, een inclusieve plek voor iedereen met de kracht van samen!

Onderneming

De onderneemster heeft een detailhandel, JUUDs Foederer, in kunstenaarsbenodigdheden, kaart-prent en cadeau en geeft als tekendocent diverse workshops , waarvoor zij nu nog een pand huurt in het centrum van Helmond.

‘Foederer’, is inmiddels bijna 85 jaar als winkel in kunstenaarsbenodigdheden in Helmond gevestigd, heeft een trouwe schare klanten en heeft zich steeds verder ontwikkeld door de jaren heen, onder de bevlogen leiding van Judith is er een uitgebreider en gevarieerder assortiment gerealiseerd. Daarnaast is het 
aanbod van diverse cursussen en workshops verder uitgebouwd.
“Na bijna 5 jaar op onze huidige locatie aan de Smalle Haven groeien we uit ons ‘jasje’ en is er grote behoefte aan letterlijk en figuurlijk meer ruimte en daarmee ook meer mogelijkheden!” Het plan is om naar een groter pand te verhuizen waardoor meer mogelijkheden ontstaan die door kruisbestuiving nog eens extra potentieel bieden.

Ik lever hoogwaardige kunstenaarsmaterialen en laat jong en oud ervaren wat je met die materialen kunt doen. Tijdens demo’s in de winkel maar ook tijdens allerlei creatieve workshops in de breedste zin van het woord, ook aangeboden in de vorm van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die gebruik kunnen maken van een pgb. De horeca is zowel lunchroom als ondersteunend aan deze activiteiten.

De mogelijkheid bestaat ook om te flexwerken of om ruimtes te gebruiken voor brainstormsessies of trainingen voor uw bedrijf volledig ontzorgd en aangevuld, indien gewenst, met catering op maat. 

Dit kunnen we niet allemaal alleen, Judith heeft een hele club mensen om zich heen die iedereen in zijn/haar eigen kracht zetten en vanuit hun eigen expertise (fotografie, horeca, dagbesteding) het plan mee gaan uitvoeren.

JUUDs HAL VAN CREATIE Wij zien het helemaal voor ons! U ook?

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop Kerkstraat 46 €800.000,-
Kosten koper €64.000,-
Overige opstart kosten €22.000,-
Inrichting en werkkapitaal €44.000,-
Verbouwingskosten (incl. BTW) €50.000,-
Totaal €980.000,-
Eigen inbreng €10.000,-
Overige leningen €300.000,-
Lening via Collin Crowdfund €670.000,-

Leenbedrag: € 670.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en met een maandelijkse aflossing van € 849,06 en een slottermijn van € 625.000,- 

Overige financiers
Men heeft een tweetal onderhandse blanco leningen verkregen tegen 4% rente met een looptijd van 15 jaar, waarbij de eerste 5 jaar geen aflossingsverplichting rust op de leningen. In de kredietanalyse is niettemin rekening gehouden met een annuïtaire aflossing op beide leningen (€ 1.510,- per maand) na de eerste 6 aflossingsvrije maanden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor JUUD’s Foederer (EZ) is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de gecombineerde jaarcijfers 2020, 2021 van JUUD’s Foederer en Van Hal Fotografie, alsmede op de meerjarenprognose 2022-2023. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De gecombineerde omzet van de winkel in kunstartikelen en de fotostudio bedroeg in 2021 € 214.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 23.000,-. De omzet t/m augustus 2022 ligt boven het niveau van 2021. Na ingebruikname van het thans aan te kopen en nog dit jaar te verbouwen pand in Helmond, bedraagt de verwachte omzet over 2023 inclusief de horeca, dagbesteding en verhuur activiteiten € 717.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 43.000-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit eind 2021 van JUUDs Foederer is 52% op een balanstotaal van € 76.427,-. Het betreft hier een nieuwe activiteit met beperkte inbreng van eigen middelen. Op beide onderhandse leningen rust de eerste 5 jaar geen aflossingsverplichting. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn JUUDs Kleurkracht B.V. I.O., JUUDs Hal van Creatie B.V. I.O. en mevrouw J.H.M. van de Rijt handelend onder de naam JUUDs Kleurrijke gasten (eenmanszaak, nog op te richten). Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé vermogenspositie van de ondernemer is grotendeels moreel.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 670.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed met als adres: Kerkstraat 46, 5701 PM te Helmond, kadastraal bekend als sectie I nummer 2841 , te Helmond. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 890.000,- voor verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 09-06-2022. Na de aankoop zal men het onroerend goed gaan verbouwen, waarvan de verbouwingskosten € 50.000,- inclusief BTW bedragen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Kerkstraat 46, 5701 PM te Helmond, kadastraal bekend als sectie I nummer 2841 , te Helmond worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-322158 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
05-10-2022 om 10:42
investeerder-245177 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2022 om 10:41
investeerder-334449 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-10-2022 om 10:22
investeerder-8311 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2022 om 10:20
investeerder-72431 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2022 om 10:13

Ondernemer

Judith van de Rijt

Crowdfund Coach


Johan Thissen