42347

K. Özmen en E. Akca Özmen (box 3)

€ 110.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 225
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 27-07-2022 in 9 uur volgeschreven door 225 investeerders

Bedrijfskenmerken

Naam ondernemers K. Özmen en E. Akca-Özmen
Leendoel Aankoop onroerend goed

Leendoel

Kadir Özmen (1983), Manager van een engineeringteam bij ASML en Esma Akça (1985), momenteel financial controller bij Achmea, zijn sinds 2010 bezig met het opbouwen van een vastgoedportefeuille in met name Tilburg. Veelal worden wat verouderde panden gekocht, en na verbouwing klaargemaakt voor de verhuur. De afgelopen jaren is de waarde van de panden flink gestegen, waardoor een flinke overwaarde is ontstaan in de vastgoedportefeuille. De vastgoedportefeuille bestaat na financiering uit vier objecten. De Loan-to-Value (LTV) op de totale portefeuille bedraagt na financiering 68% op basis van gezamenlijke taxatiewaarde van € 838.750,-.

Middels de financiering via Collin willen ze een volgende investering doen. Ze willen het pand aan de Fazantenjachtstraat 9 te Tilburg aanschaffen. Hiervoor is een totale investering benodigd van € 145.000,-, waarvan € 35.000,- aan eigen middelen wordt ingelegd. Er wordt een annuïtaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een slottermijn van € 60.000,-. De maandelijkse annuïteit bedraagt derhalve € 1.317,35. Er geldt een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand incl. bijkomende kosten € 145.000
Totaal € 145.000
Eigen middelen € 35.000
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer K. Özmen en mevrouw E. Özmen – Akça. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie is op dit moment ruim gezien de overwaarde op de bestaande vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000,- op het onroerend goed met als adres: Fazantenjachtstraat 9, 5042 XB te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AC nummer 1825 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 120.000,- met waardepeildatum 01-01-2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Fazantenjachtstraat 9, 5042 XB te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AC nummer 1825 te Tilburg, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering. 
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de totale vastgoedportefeuille inclusief taxatierapporten en huurcontracten en de privévermogenspositie van de ondernemers. De Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Toelichting jaarcijfers
De ondernemers hebben naast de verhuur van het vastgoed, inkomen uit loondienstverband. De huuropbrengsten kunnen volledig ingezet worden ten behoeve van de rente- en aflosverplichtingen van de financiering.
 

Inkomsten van de volledige vastgoedportefeuille na financiering

Netto huuropbrengsten € 62.000  
Totale inkomsten € 62.000  
Rente- en aflosverplichtingen € 40.000  
Resultaat € 22.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-333162 heeft € 1.400 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 22:08
investeerder-4058 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 22:07
investeerder-312653 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 22:02
investeerder-309441 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 22:02
investeerder-251966 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 21:55

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders