38761

K & L Assurantiën B.V.

€ 550.000  |  7,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 19
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 19 investeerders

Samenvatting

Joost is als mede eigenaar van K&L Assurantiën al 20 jaar actief bezig met de organische groei van de assurantieportefeuille. De portefeuille bestaat voornamelijk uit particuliere schadeverzekeringen met een duidelijke regionale focus en een uitgebreide relatie met cliënten. 

De overige mede eigenaren zijn zich over de jaren steeds meer gaan richten op vastgoedmanagement. Terwijl de assurantieportefeuille, dankzij de inspanningen van Joost, organisch is blijven groeien. 

Door voornoemde omstandigheden krijgt Joost de kans om de overige aandelen van K&L Assurantiën B.V. over te nemen. 

Invloed coronavirus
Corona lijkt op basis van de tussentijdse cijfers 2020 geen invloed te hebben gehad op de assurantieportefeuille. De portefeuille is in lijn met de jaren ervoor gegroeid. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 850.000,-, waarvan € 300.000,- achtergesteld wordt gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund is € 550.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico voor K&L Assurantiën B.V. en OX Capital Investment B.V. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn K & L Assurantiën B.V. en OX Capital Investment B.V.
 • De heer J.G. Schoonwater geeft een persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 100.000,-. Deze borgstelling voor de helft materieel is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van K & L Assurantiën B.V. en OX Capital Investment B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van K & L Assurantiën B.V. en OX Capital Investment B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De rechten uit de assurantieportefeuille worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Overigens betreft dit niet de assurantieportefeuille zelf, daar deze niet overdraagbaar is volgens een uitspraak van de Hoge raad en daardoor niet in aanmerking voor verpanding. De vorderingen voortvloeiend uit de huidige portefeuille zijn wel te verpanden.
 • De lening van de heer D. Roethler ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening is aflossing toegestaan zolang de solvabiliteit boven de 40% blijft na aflossing. De rente wordt wel betaald.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden.
 • Het is mogelijk om elk kalenderjaar, naast de reguliere aflossing, eenmalig maximaal 10% extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

De lening wordt aangewend ten behoeve van de overname van de assurantiekantoor met een grote particulier assurantieportefeuille.

Ondernemer

Joost Schoonwater (1958), een fervent golfer, is na het afronden van de middelbare detailhandel, gaan werken als manager bij BOOX universitaire boekhandel. Hierna heeft hij 12,5 jaar gewerkt voor Van Strien Assurantiën, als financieel adviseur en verzekeringsagent.

In december 2000 verruilde hij Van Strien voor K & L Assurantiën en in 2005 trad hij als mede eigenaar toe bij K & L Assurantiën met 15% van de aandelen. Na 20 jaar en het opbouwen van een mooie assurantieportefeuille vindt Joost het tijd om volledig eigenaar te worden van de assurantietak van K&L Assurantiën. Hiervoor krijgt hij nu ook de kans.

Het doel van Joost is om nog 5-10 jaar de assurantieportefeuille organisch verder te laten groeien, uiteindelijk te verkopen of het bedrijf voort laten gaan met geschikt leidinggevend personeel.

Onderneming

De Kruse & Lampo Groep bestaat uit Vastgoedmanagement en Assurantiën. De overige vennoten willen zich graag meer vestigen op vastgoedmanagement en Joost krijgt hierdoor de kans om de overige 85% van de aandelen van K & L Assurantiën B.V. over te nemen. Momenteel vinden de activiteiten nog plaats in K & L Assurantiën V.O.F. en bevindt de assurantieportefeuille zich in K & L Assurantiën B.V.

K & L Assurantiën is gevestigd in Hazerswoude-Dorp op het Ambachtsplein 18. Het voormalige Rabobank kantoor waar zij in zijn gevestigd is voor 25% privé eigendom van de heer Schoonwater en het overige deel van de overige vennoten.

Joost is al meer dan 20 jaar actief bezig met de organische groei van de assurantieportefeuille. De portefeuille kenmerkt zich door een duidelijke regionale focus en op een uitgebreide relatie met cliënten. Uit het leeftijdsoverzicht van de cliëntenportefeuille blijkt dat de gemiddelde leeftijd van cliënten lager is dan bij vergelijkbare kantoren en heeft een hoge polis dichtheid (4,75).

Na de overname mag Joost gebruik blijven maken van de naam “K & L Assurantiën”. Logo, websiteverwijzingen, etc. dient aansluitend wel te worden aangepast zodat de naam Kruse & Lampo niet meer voorkomen.

Waarde portefeuille
De totale omzet van € 425.000,- over tien maanden (per 31 oktober 2020) van K & L Assurantiën bestaat uit provisies, prolongaties en hypotheekadvies. Hiervan bestaat 71% (€ 303.000,-) uit provisies uit lopende particuliere schadeverzekeringen, 21% (€ 88.000,-) uit hypotheekadvies en 8% (€ 34.000,-)uit overige. 

In 2019 is op basis van de cijfers van 2016, 2017 en 2018 door een beëdigd makelaar en taxateur de rentabiliteit van de gehele portefeuille getaxeerd op € 1.013.000,-. Op dit taxatierapport is de overnameprijs dan ook gebaseerd; € 1.013.000,- * 0,85%.

Een interessant voorstel aangezien de jaarlijkse incassoprovisie in 2020 meer dan € 30.000,- hoger ligt dan in 2018. Daarbij is het deel van hypotheekadvies niet meegenomen in de taxatie, zoals eerder aangegeven vertegenwoordigt ook dit een aanzienlijk deel van de omzet.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname assurantieportefeuille € 860.000,-
Totale Investeringsbehoefte € 860.000,-
Inbreng eigen middelen € 10.000,-
Achtergestelde lening € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 550.000,-

Leenbedrag: € 550.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing
De bedenktermijn voor investeerders is vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Overige financiers
De heer Roethler zal voor de overname van de assurantieportefeuille een lening verstrekken van € 300.000,- met een rente van 7,0%. Deze lening zal worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost als de solvabiliteit (eigen vermogen inclusief achtergestelde lening) tenminste 40% bedraagt, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. De rente wordt wel betaald.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel OX Capital Investments B.V. als K & L Assurantiën B.V. is Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de (geconsolideerde) jaarcijfers 2019 en de tussentijdse cijfers per 31 oktober 2020 van K & L Assurantiën V.O.F. en K & L Assurantiën B.V., de waarde assurantieportefeuille en de (geconsolideerde) prognose cijfers 2021 van K & L Assurantiën B.V. en OX Capital Investments B.V.
De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2021 wordt op € 522.000,- geprognosticeerd met een nettowinst van € 134.000,- en een netto cashflow overschot van € 47.000,- na financiering. De omzet en nettowinst ligt hiermee in lijn met de jaarcijfers van 2019 en de tussentijdse cijfers per 31 oktober 2020. Wij kwalificeren hiermee de score voor de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2019 bedroeg de solvabiliteit 86% op een balanstotaal van € 103.000,-. Met de overname van de assurantieportefeuille (goodwill), de achtergestelde lening en de financiering door de investeerders van Collin Crowdfund bedraagt de solvabiliteit 40% op een balanstotaal van € 934.000,-. Wij kwalificeren hiermee de score voor de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn K & L Assurantiën B.V. en OX Capital Investment B.V.
 • De heer J.G. Schoonwater geeft een persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 100.000,-. Deze borgstelling voor de helft materieel is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van K & L Assurantiën B.V. en OX Capital Investment B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van K & L Assurantiën B.V. en OX Capital Investment B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De rechten uit de assurantieportefeuille worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Overigens betreft dit niet de assurantieportefeuille zelf, daar deze niet overdraagbaar is volgens een uitspraak van de Hoge raad en daardoor niet in aanmerking voor verpanding. De vorderingen voortvloeiend uit de huidige portefeuille zijn wel te verpanden.
 • De lening van de heer D. Roethler ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening is aflossing toegestaan zolang de solvabiliteit boven de 40% blijft na aflossing. De rente wordt wel betaald.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden.
 • Het is mogelijk om elk kalenderjaar, naast de reguliere aflossing, eenmalig maximaal 10% extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de verpanding van de roerende zaken en vorderingen, de waarde van de assurantieportefeuille en de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-213431 heeft € 108.000 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 15:48
investeerder-221310 heeft € 50.000 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 15:42
investeerder-25662 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 15:33
investeerder-57762 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 15:25
investeerder-218420 heeft € 150.000 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 14:43

Ondernemer

J.G. Schoonwater

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur