37394

Kadri Holding B.V.

€ 90.000  |  4,9% rente  |  60 maanden  Investeerders: 188
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 188 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Kadri Holding B.V.
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop pand
Datum van oprichting 17-10-2017

Leendoel

Meneer en mevrouw Soǧukçeşme hebben de mogelijkheid gekregen om een bedrijfspand aan te kopen. In dit bedrijfspand zit een pizzeria gevestigd en wordt een appartement opgeknapt voor de verhuur. Voor de koop zijn de ondernemers op zoek naar een financiering. De eigen middelen zijn vrijgemaakt door de opname van een financiering op de andere panden.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden een vaste rente van 4,9% per jaar en een slottermijn van € 81.000,-. De rente en (gedeeltelijke) aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 240.000
Eigen middelen € 150.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Kadri Holding B.V.
  • De heer K. Soǧukçeşme
  • Mevrouw S. Soǧukçeşme
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Keulsebaan 47 te Roermond verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand wordt aangekocht voor € 240.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kadri Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Kadri Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat hij met zijn kleinschalig (af)bouwbedrijf tot dusver geen last van de coronacrisis heeft. De orderportefeuille is goed gevuld.

Jaarcijfers

Afloscapaciteit
De ondernemer zal jaarlijks € 24.900,- (excl. BTW) aan huurinkomsten ontvangen over het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is de ondernemer in loondienst en heeft tevens nog ander vastgoed in bezit waarover hij huurinkomsten ontvangt. De huurinkomsten van het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed zijn daarmee voldoende voor de exploitatiekosten, rente en aflossingen.

Solvabiliteit
Uit de geconsolideerde jaarcijfers 2019 (holding en twee werkmaatschappijen) blijkt een negatief eigen vermogen van € 26.889,-. Daarentegen is de privévermogenspositie van de twee ondernemers ruim te noemen. Hierbij hebben de ondernemers diverse panden in bezit met een gezamenlijke waarde (o.b.v. WOZ) van € 1.784.000,- en is er sprake van een solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) van 40%.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-28663 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-06-2020 om 14:36
investeerder-110457 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2020 om 14:35
investeerder-110943 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2020 om 14:34
investeerder-110942 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
25-06-2020 om 14:33
investeerder-110916 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-06-2020 om 14:33

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders