39682

Kampina Staete Onroerend Goed B.V.

€ 1.200.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 557
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 557 investeerders

Samenvatting

KampinaStaete is een mooi en modern recreatiepark in een prachtige bosrijke omgeving. De ondernemers zijn in 2020 begonnen aan de transformatie van het park en willen dat met de onderhavige investeringen afronden. Met 22 mooie en moderne te verhuren units met een eigen karakter is het een zeer sfeervolle locatie. Het totale onroerend goed inclusief de ondergrond is in eigendom en wordt voor de investeerders middels een materiële eerste hypothecaire inschrijving als onderpand gegeven. Daarnaast is er een leuke incentive voor de investeerders om zelf ook het park te gaan bezoeken. De LTV (Loan To Value) bij start na realisatie van de investeringen is 38% en bij slottermijn is de LTV 27%.

Invloed coronavirus
Voor de verhuur van de lodges en cottages heeft het virus geen negatief effect gehad. Door de situatie is er veel vraag naar recreatie in eigen land en korte verblijven in de natuur. De lodges en cottages zijn uitermate geschikt hiervoor. Voor de verhuur van Het Boscafé is wel een gedeeltelijke korting op de huursom verleend zolang deze niet open kan.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 850.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag Risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn Kampina Staete Onroerend goed B.V., Kampina Staete Exploitatie B.V. en Kampina Staete Ontwikkeling B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- gevestigd op het onroerend goed aan de Scheibaan 9a te Oisterwijk. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.250.000,- voor verbouwing en € 3.125.000,- na realisatie van de investeringen op basis van een taxatierapport d.d. 14-4-2021.
 • De ondernemers Charlotte Vredebregt en Heinze Baars in privé en met hun personal holdings Vredebregt Management BV en H.J. Baars Management BV, verstrekken een gezamenlijke borgtocht van € 250.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment voor de helft materiele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 30 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid de laatste 6 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

In 2020 is de eerste fase van de herontwikkeling van het park gerealiseerd. Het park bestaat nu uit een receptiegebouw, acht cottages, drie lodges, een bungalow en opslagruimte.

De crowdfunding is voor de realisatie van fase 2 bestaande uit de uitbreiding van het aantal accommodaties tot 22 eenheden en de verbouwing van de bungalow tot vergaderruimte.

Ondernemer

De ondernemers zijn Charlotte Vredebregt (1978) en Heinze Baars (1978). De locatie is reeds lang familie eigendom van de familie van Charlotte en zij is ook vele jaren werkzaam geweest als eigenaresse en uitbaatster van Het Boscafeé.

Heinze is ook reeds jarenlang ondernemer met name in de detachering met specialisatie onderwijspersoneel.

Sinds 2018 zijn de ondernemers eigenaar geworden van het gehele park en hebben ze dit geleidelijk omgebouwd van een traditioneel park met verhuur van stacaravans tot het park met de uitstraling dat het nu heeft. De onderhavige investering is de laatste fase van deze transformatie.

Charlotte en Heinze hebben twee kinderen en gaan zich daarnaast samen volledig richten op de exploitatie van het park.

Onderneming

KampinaStaete 
KampinaStaete is gelegen in de Oisterwijkse bossen grenzend aan natuurpark/heidegebied de Kampina. Het maakt onderdeel uit van Het Groene Woud, het gebied tussen Tilburg-Den Bosch-Eindhoven. Na realisatie van de investeringen is het een recreatiepark dat zich enerzijds richt op de 50-plusser die heerlijk wil genieten van de rust en de fiets en recreatiemogelijkheden in de omgeving en anderzijds voor de 30-plusser die een paar dagen “offline” wil gaan van alle drukke dagelijkse zaken. Het park straalt een sfeer uit van betaalbare luxe en knusheid in een idyllische omgeving. In de omgeving van het park zijn er daarnaast op loop- en fietsafstand vele mogelijkheden voor gezellige horeca in de bossen of het centrum van Oisterwijk.

Het onroerend goed
Het park is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

 • Een Bed & breakfast (10 kamers) en een boscafe met groot terras welke beide extern zijn verhuurd voor in totaal € 51.900,- per jaar
 • 15.345 m² recreatieterrein in de bossen
 • Ruim parkeerterrein en receptiegebouw
 • 11 cottages voor 2 volwassenen en 2 kinderen
 • 2 luxe lodge voor 5 personen
 • 1 lodges voor 3 personen
 • 6 luxe diamond suites voor 4 personen
 • 1 A-fold woning
 • 1 T-fold woning
 • Een bungalow welke als vergader en werkruimte kan worden gehuurd

Dit alles is gesitueerd in de bossen aan een vennetje gelegen tegen de Kampina aan. De waarde, die gedeeltelijk op basis van de huurwaardekapitalisatie en gedeeltelijk op de discounted casflowmethode is gebaseerd, bedraagt € 2.250.000,- voor realisatie van de geplande investeringen en € 3.125.000,- na realisatie van de investeringen met daarbij een huurwaarde van € 60.500,- van de extern verhuurde onderdelen.

De LTV (Loan To Value) bij start na realisatie van de investeringen is 38% en bij slottermijn is de LTV 27%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering (om een 1e hypothecaire inschrijving te kunnen vestigen) € 500.000,-
Aanpassingen park en verbouwing bungalow € 150.000,-
Aankoop 6-diamon suites, 1 A-fold en 1 T-Fold € 550.000,-
Totaal € 1.200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.200.000,-

Leenbedrag: € 1.200.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 850.000,-

Er is geen sprake van andere externe financieringen

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Kampina Staete ontwikkeling B.V. is Verhoogd risico, voor Kampina Staete Onroerend goed B.V. en Kampina Staete Exploitatie B.V. is dit Laag Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2019, concept jaarcijfers 2020 en tevens prognoses over 2021 en 2022 van Kampina Staete Onroerend goed B.V., Kampina Staete Exploitatie B.V. en Kampina Staete Ontwikkeling B.V. De overall Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2020 zijn de ondernemers pas een paar maanden open geweest met een beperkt aantal lodges en cottages. De gemiddelde gerealiseerde bezettingsgraad in die periode is 60%. In 2020 is er hiermee een omzet gerealiseerd van € 199.000,-. De netto cashflow was negatief maar dit is aangevuld vanuit de personal holdings van de ondernemers. Uitgaande van 22 verhuurbare units en een bezettingsgraad van 60%, zoals in de eerste operationele maanden is gerealiseerd, zal over het resterende deel van 2021 een omzet van € 772.000,- kunnen worden gerealiseerd met een netto cashflowoverschot van € 221.000,-. In 2022, wat het eerste volledige jaar zal zijn, wordt dan een omzet van € 1.080.000,- en een netto cashflowoverschot van € 407.000,- verwacht. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 bedraagt de solvabiliteit 44% op een balanstotaal van € 1.389.000,-. Door de investeringen verlengt de balans en verwachten we ultimo 2021 dat de solvabiliteit 34% op een balans van € 2.181.000,- zal bedragen. Vanaf 2022 zal deze verder groeien. Naast het eigen vermogen zit er veel stille reserve in het onroerend goed op de balans. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Kampina Staete Onroerend goed B.V., Kampina Staete Exploitatie B.V. en Kampina Staete Ontwikkeling B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- gevestigd op het onroerend goed aan de Scheibaan 9a te Oisterwijk. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.250.000,- voor verbouwing en € 3.125.000,- na realisatie van de investeringen op basis van een taxatierapport d.d. 14-4-2021.
 • De ondernemers Charlotte Vredebregt en Heinze Baars in privé en met hun personal holdings Vredebregt Management B.V. en H.J. Baars Management B.V., verstrekken een gezamenlijke borgtocht van € 250.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment voor de helft materiele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 30 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid de laatste 6 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de borgtocht en de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Als waardering voor uw investering bieden wij u graag een extra beloning:

 • Investering vanaf € 1.000,- tot en met € 4.500,-: 25% korting op een overnachting in een accommodatie naar keuze op KampinaStaete.
 • Investering vanaf € 5.000,- tot en met € 9.500,-: digitale waardebon voor een gratis overnachting in één van de knusse Cottages voor 2 personen op KampinaStaete.
 • Investering vanaf € 10.000,- tot en met € 24.500,-: digitale waardebon voor een gratis overnachting voor 2 personen incl. ontvangst met bubbles in een hippe Diamond Suit of andere accommodatie naar keuze op KampinaStaete.
 • Investering vanaf € 25.000,-: digitale waardebon voor 2 gratis overnachtingen voor 2 personen in een hippe Diamond House op KampinaStaete, incl. ontvangst met Bubbles en luxe ontbijt voor 2 personen. Daarnaast een waardebon om weg te geven aan vrienden of relaties voor 2 gratis overnachtingen voor 2 personen in een hippe Diamond House op KampinaStaete, incl. ontvangst met Bubbles en luxe ontbijt voor 2 personen. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-85108 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-04-2021 om 11:16
investeerder-243500 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-04-2021 om 11:16
investeerder-6741 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-04-2021 om 11:16
investeerder-14526 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
23-04-2021 om 11:16
investeerder-68884 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
23-04-2021 om 11:15

Reacties

Investeerder – 17247
22-04-2021 9:54
Waarop heeft de 1e hypotheek betrekking. Op het gehele park inclusief de opstallen ?

Collin Crowdfund
22-04-2021 10:10
Geachte investeerder,

Het onderpand is inderdaad het gehele park inclusief de opstallen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 8470
28-05-2021 11:25
Beste Collin en Kampina Staete,
Als investeerder verheug ik me om de extra beloning binnenkort in te wisselen om jullie recreatiepark te mogen bewonderen.
Stuurt Collin de voucher per mail toe of dien je hier zelf contact voor op te nemen?

Collin Crowdfund
28-05-2021 11:47
Beste investeerder,

bedankt voor uw bericht.

De ondernemers zijn druk bezig om het park gereed te maken voor het gebruik van de vouchers.
Zodra het park gereed is kunnen de vouchers ingewisseld worden.
De vouchers zullen spoedig worden verzonden, maar kunnen over een paar maanden worden gebruikt.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

C.S. Vredebregt

H.J. Baars

Crowdfund Coach


Marc Kogels