47474

Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf

€ 35.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 65
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 65 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfsunit
Datum van oprichting 20-05-2008

Leendoel

Remco Kapaan exploiteert zijn eigen klusbedrijf onder de handelsnaam Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf. Met het bedrijf worden hoofdzakelijk kleinschalige verbouwingen uitgevoerd bij particulieren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een team van zzp’ers. Voor de opslag en stalling van materialen wordt momenteel een opslagruimte gehuurd, maar de ondernemer gaat voor ditzelfde doel een bedrijfsunit aankopen. Voor de aankoop van de bedrijfsunit is gedeeltelijk een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom grond (inclusief BTW) € 32.500
Aanneemsom (inclusief BTW) € 32.500
Totaal € 65.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is de heer R. Kapaan, handelend onder de naam Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning.
  • Mevrouw D. Dekker geeft een borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer R. Kapaan geeft een negatieve hypotheekverklaring op de bedrijfsunit met als adres: Conservenweg 71 U22, 2371 DT Roelofarendsveen, kadastraal bekend als sectie B, complexaanduiding 6660, appartementsindex 22. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de bedrijfsunit mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. De koopaanneemsom, inclusief BTW, is € 65.000,-. Op het onroerend goed zal na de aankoop geen hypothecaire inschrijving rusten.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarrekening 2022 en concept jaarrekening 2023 van Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 – 2023 Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf

Activa

  2022 2023
Vaste activa € 12.000 € 8.000
Vlottende activa € 73.000 € 79.000
Totaal € 85.000 € 87.000

Passiva

  2022 2023
Eigen vermogen € 34.000 € 42.000
Langlopende schulden € 6.000 € 3.000
Kortlopende schulden € 45.000 € 42.000
Totaal € 85.000 € 87.000

Winst- en verliesrekening 2022 Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf

Omzet € 476.000
Bruto winst € 130.000
Kosten € 38.000
Resultaat € 92.000

 

Concept winst- en verliesrekening 2023 Kapaan timmer- en onderhoudsbedrijf

Omzet € 413.000
Bruto winst € 144.000
Kosten € 41.000
Resultaat € 103.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 14:05
investeerder-109600 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-02-2024 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders