31378

Kapitent BV

€ 145.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 150
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-12-2018 in 1 uur volgeschreven door 150 investeerders

Samenvatting

Kapitent is de specialist in de verhuur van bedden en tijdelijke accommodaties waarbij service zeer hoog in het vaandel staat.

Kapitent beschikt over vele en verschillende soorten tenten, chalets, bedden en beddengoed voor de verhuur. Kapitent richt zich met zijn 3 hoofdactiviteiten op meerdere doelgroepen: festivals, (sport)evenementen, hotels, kerstmarkten en tijdelijke schaatsbanen. Maria en Michiel Jongenelis zijn de eigenaren en hebben het bedrijf de laatste jaren met de nodige arbeid ontwikkeld tot een goed georganiseerd bedrijf met een stijgende omzet en een mooie cashflow. De gevraagde financiering is voor de aankoop van zelf ontwikkelde, gedeeltelijk houten “Kapi” Tip-up tenten. Deze zijn extra comfortabel voor de klant en extra efficiënt in het zetten en vervoeren voor Kapitent. Eerder dit jaar heeft de onderneming een succesvolle crowdfundcampagne bij Knab Crowdfunding afgerond. De betalingsverplichtingen voor die lening worden tot op heden tijdig en correct voldaan.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte is € 175.000,-. Daarvan wordt € 30.000,- gefinancierd door inbreng van eigen middelen (ruimte in kredietfaciliteit bank). De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 145.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Voor deze aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Laag risico gehanteerd. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Kapitent B.V., Kapichalet B.V. en MM Accommodaties B.V. De aan te kopen activa en de bestaande overlijdensrisicoverzekering worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De heer M.M.D.M. Jongenelis en mevrouw M.J. Jongenelis-Boekhold geven een gezamenlijke persoonlijke borgtocht af voor € 145.000,-. Deze is op dit moment volledig moreel van aard.

Leendoel

De ondernemers hebben een nieuwe houten tent voor de verhuur ontwikkeld (zie foto). Deze tent is luxer dan een standaard tent, zeer efficiënt op te zetten en zeer compact te vervoeren zodat de klant een betere beleving heeft en Kapitent het met minder kosten en tijd kan faciliteren.

De financiering is voor de aankoop van zowel 100 “Kapi” Tip-up houten tenten (www.kapitent.nl/de-kapi-tip-up/) met 400 bijhorende bedden, matrassen, dekbedden en kleine inventaris, als 20 “Kapi”tenten met verlengstukken.

Ondernemer

Michiel Jongenelis (32) en Maria Jongenelis-Boekhold (30) zijn getrouwd en hebben 3 kinderen. Ze runnen samen het bedrijf.

Michiel heeft een middelbare beroepsopleiding afgerond, hij is lid van de vrijwillige brandweer en hij beschikt over alle rijbewijzen. Hij is het gezicht van het bedrijf bij festivals en evenementen. Hij is een harde werker en maakt in de zomer lange dagen. Hij spreekt de taal van de organisatoren van de festivals en de evenementen waardoor er een goede band ontstaat.

Maria heeft oorspronkelijk een opleiding tot schoonheidsspecialiste afgerond en heeft ook aantoonbare werkervaring op dat vakgebied. Daarnaast heeft ze ook ervaring in de horeca. Binnen Kapitent is ze het telefonische aanspreekpunt en verzorgt ze de offertes, de planning en de administratie.

Samen runnen ze het bedrijf met een beperkt aantal vaste krachten en meerdere oproep- en seizoenskrachten.

Onderneming

Kapitent (www.kapitent.nl) bestaat reeds 16 jaar waarvan de laatste 6 jaar Maria en Michiel de eigenaren zijn. Kapitent is de specialist in de verhuur van bedden en tijdelijke accommodaties waarbij service zeer hoog in het vaandel staat. De activiteiten van Kapitent zijn in 3 hoofdgroepen onder te verdelen:

Groepstenten en Festihut NL 
Het verhuren van tijdelijke slaapaccommodaties voor festivals en sportevenementen. Voor de festivals kunnen dit vele kleinere tenten zijn, maar ook groepstenten voor groepen tot 18 personen. Deze tenten kunnen volledig naar wens worden ingericht. Voor de sportevenementen zijn het vaak de grote tenten, veelal nog een aantal aan elkaar gekoppeld. De chalets worden ingezet onder de naam Festihut NL (Europees merk) en zijn een luxere versie qua accommodatie met een oppervlak van circa 7,5 m2 met plaats voor vier personen. Kapitent beschikt over 98 groepstenten en 64 Festihutten.

Beddenverhuur 
Na de investering beschikt Kapitent over 1900 kwalitatief hoogwaardige bedden en matrassen welke worden ingezet bij de evenementen waar ook de tenten worden verhuurd maar ook op grote schaal worden gehuurd door hotels of worden ingezet voor vluchtelingenopvang. Naast de verhuur van de bedden kan ook het linnengoed bij worden geleverd.

Kerstchalets 
De chalets die in de zomer bij de evenementen worden ingezet, worden in de winter ingezet bij de kerstmarkten als verkoopstand, uitgiftepunt of eetkraam en de vele tijdelijke schaatsbanen. Op deze manier wordt het seizoen patroon van het bedrijf enigszins doorbroken en het gehele jaar door omzet gegenereerd.

Markt
De leisuresector groeit op alle fronten mede door de toename van de koopkracht en de groeiende economie. Ook de bioscopen, attractieparken en festivals profiteren daar van mee. De bestedingen in de horeca groeien. Het aantal festivals is de laatste jaren erg hard gegroeid waarbij de goed georganiseerde festivals ook kunnen vertrouwen op veel publiek. De festivals zijn zeer divers van dance, Nederlandstalig, traditionele rock tot hardrock. De festivals worden, mede in verband met de hoge voorbereidingskosten, steeds vaker meerdaags waardoor overnachten steeds belangrijker wordt.

Klanten en referenties
Voor de festivals zijn er vele belangrijke en bekende klanten zoals Rock Werchter, Lowlands, Concert at Sea, Pinkpop, De Zwarte Cross, Amsterdam Dance Event, Best Kept Secret en Paaspop Schijndel. Voor de evenementen zijn dit onder andere de Nijmeegse Vierdaagse, de Marathon van Rotterdam, Hajraa volleybal Toernooi en de Roparun. Hotels en bedrijven die bedden inhuren zijn Hilton Hotel Soestduinen, Stay Okay, Damen Shipyards, Fontys Hogescholen (introductieweken) en diverse jeugdherbergen. Op de website is meer te lezen over de bestaande klanten.

Organisatie en service
Kapitent beschikt over een goed geautomatiseerd verhuursysteem, een goed ingericht magazijn op de eigen locatie en een aantal moderne trucks, trailers en grote bestelbussen. Hiermee kan men de klant volledig ontzorgen en een zeer hoge mate van service aanbieden en realiseren. De gehuurde producten kunnen volledig ingericht worden afgeleverd en ook weer volledig worden gedemonteerd en opgehaald.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

100 "Kapi" tip-up tenten € 55.000,-
300 dekbedden, linnengoed, matrassen en bedden € 45.000,-
20 "Kapi" tenten met verlengstuk € 40.000,-
Overige kleine investeringen € 35.000,-
Totaal € 175.000,-
Eigen middelen (via kredietfaciliteit bank) € 30.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 145.000,-

Leenbedrag: € 145.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Naast deze financiering en de bestaande lening bij Knab Crowdfunding beschikt het bedrijf over een aantal leningen en leases voor de aanschaf van tenten, chalets, bedden en trucks en daarnaast een rekening-courant krediet van € 100.000,- bij de Rabobank (wordt op dit moment geen gebruik van gemaakt). De Rabobank heeft tweemaal een particuliere borgtocht van € 50.000,- van de ondernemers en een verpanding op de transportmiddelen, vorderingen en inventaris. Knab Crowdfunding heeft naast een gezamenlijke particuliere borgstelling van beide ondernemers van € 130.000,- een eerste verpanding op de voorraad (en een tweede verpanding op de overige activa). Knab Crowdfunding zal vrijgave van pandrecht verlenen op de bovengenoemde goederen. De totale aflossingsdruk op alle financieringen was in 2017 € 129.000,- en in 2018 naar verwachting € 146.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Kapitent B.V., Kapichalet B.V. en MM Accommodaties B.V.
  • De aan te kopen activa worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze zullen allemaal een uniek kenmerk krijgen. De eerste pandhouder heeft reeds een vrijgave pandrecht voor deze objecten gegeven.
  • De bestaande overlijdensrisicoverzekering van meer dan het gefinancierde bedrag wordt gedeeltelijk verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer M.M.D.M. Jongenelis en mevrouw M.J. Jongenelis-Boekhold geven een gezamenlijke persoonlijke borgtocht af voor € 145.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde, mede doordat er voor de eerdere funding via Knab crowdfunding en bij de Rabobank ook een borgtocht is afgegeven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert Kapitent B.V. als Laag risico, Kapichalet B.V. als Aanzienlijk risico en MM Accommodaties B.V. als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor deze aanvraag hebben we ons gebaseerd op de definitieve geconsolideerde jaarcijfers over 2017, de forecast voor 2018, gebaseerd op de cijfers tot en met september 2018 en de prognose voor 2019. De overall score is Voldoende

Rentabiliteit
Het bedrijf ontwikkelt zich positief met een groeiende omzet en cashflow. Over 2017 bedroeg de omzet € 539.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 174.000,-. Voor 2018 zal de eerder afgegeven prognose worden overtroffen en zal de omzet uitkomen op € 700.000,- met een cashflow van € 173.000,- (gebaseerd op de gegevens tot en met september 2018). Dit is voldoende voor de verplichtingen. De investeringen zijn wederom uitbreidingsinvesteringen waardoor de omzet naar verwachting verder zal groeien naar € 797.000,- in 2019. In 2019 gaan de kosten conform prognose toenemen omdat men naar een grotere locatie moet met een hogere huur. Gedeeltelijk wordt dit gecompenseerd door onderverhuur. Ondanks de hogere kosten wordt er een hogere cashflow begroot van € 209.000,-, wat daarmee voldoende is voor de financiële lasten in 2019. Vanaf 2020 vallen er veel financieringslasten vrij op objecten die nog niet hoeven te worden vervangen waardoor naar verwachting ruimte ontstaat in de cashflow. De Rentabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen is relatief laag. Ultimo 2017 is de solvabiliteit 5% op een balanstotaal van € 606.000,-. Ultimo 2018 groeit deze ratio volgens prognose tot 11% op een balanstotaal van € 722.000,- door onder meer de toevoeging van het resultaat. De waarde van de activa zou € 150.000,- hoger liggen dan de boekwaarde waardoor de solvabiliteit 24% zou bedragen. Dit is echter niet bevestigd door een taxatie. De Solvabiliteit kwalificeren we als Ruim voldoende.

Liquiditeit
Volgens de balansprojectie zoals door klant en adviseur aangeleverd stijgt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,1 naar 1,8 in 2018. Er is sprake van een forse verbetering van de liquiditeit. Vorig jaar rond deze tijd werd het krediet bij de bank nog volledig gebruikt, nu wordt er geen gebruik gemaakt van het krediet van € 100.000,-. Volgens prognose blijft de liquiditeit ultimo 2019 comfortabel. We kwalificeren de liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1723 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 11:04
investeerder-13120 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 11:03
investeerder-63429 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 11:03
investeerder-46151 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 11:03
investeerder-53424 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2018 om 11:03

Ondernemer

Michiel Jongenelis

Crowdfund Coach


Marc Kogels