42761

Kapsalon Baron

€ 220.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 477
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

36 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-08-2022 in 11 dagen volgeschreven door 477 investeerders

Bedrijfskenmerken

Wijziging leningaanvraag d.d. 12-08-2022

Beste investeerder,

1 augustus jl. is de crowdfunding van Kapsalon Baron live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding. We zijn daarop in overleg gegaan met de ondernemer. De ondernemer wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kondigen we een gewijzigde rente aan van 6% naar 7%. De overige voorwaarden en condities blijven ongewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke pitch.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijziging niet is doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Handelsnaam Kapsalon Baron
Sector Persoonlijke verzorging
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 12-10-2015

Leendoel

Sinds 2015 exploiteert Dawlat Markarian de kapperszaak Kapsalon Baron te Bodegraven. Zij verwelkomen zowel dames als heren voor het wassen, knippen en verven van haren. Dawlat heeft de kans gekregen een pand aan te kopen waar hij zijn kapperszaak op de begane grond kan vestigen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van het pand aan de Vrije Nesse 14 te Bodegraven.

Er wordt een lineaire lening van € 220.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 200.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom € 245.000
Aanvullende kosten € 40.000
Totaal € 285.000
Eigen inbreng € 35.000
Overige financiers* € 30.000
Collin Direct € 220.000

*de overige financiers bestaan uit 4 achtergestelde aflossingsvrije leningen met een rentepercentage van 2,75%. Looptijden zijn niet opgenomen in de leningovereenkomsten. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer D.H.D. Markarian handelend onder de naam Kapsalon Baron. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment voor ongeveer de helft materieel en beperkt zicht tot de overwaarde in de privéwoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kapsalon Baron worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Vrije Nesse 14, 2411GP te Bodegraven, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 6549 en appartementsindex 13, te Bodegraven verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand wordt aangekocht voor € 245.000,-.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het woonhuis aan de Klaproos 70, 2412AH te Bodegraven, kadastraal bekend als sectie H nummer 1190, te Bodegraven verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 169.586,- en een openstaande schuld van € 169.586,-. De WOZ waarde per 1 januari 2021 is € 287.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven,  de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kapsalon Baron is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Kapsalon Baron. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 9.000
Vlottende activa € 2.000
Overige vlottende activa € 35.000
Totaal € 46.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 43.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 46.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 61.000
Bruto winst € 58.000
Kosten € 24.000
Resultaat € 34.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 80.000
Bruto winst € 79.000
Kosten € 41.000
Resultaat € 38.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-308806 heeft € 16.800 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 14:31
investeerder-68974 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 14:31
investeerder-331660 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 14:29
investeerder-30601 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 14:29
investeerder-65666 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 14:28

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders