38092

Kebo Investments B.V. (project Broeckgouw Volendam)

€ 300.000  |  7,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 132
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 132 investeerders

Samenvatting

De ondernemer Brian Bout en de familie Keizer uit Volendam hebben twee kavels aangekocht in project De Broeckgouw te Gemeente Edam-Volendam ten behoeve van de bouw van twee woningen, welke bestemd zijn voor de verkoop. De ondernemers voegen waarde toe door hun relaties binnen de bouw en zij verkopen dan ook een complete woning naar wens van de kopers. De gevraagde financiering dient ten behoeve van de aankoop van één kavel en wordt na verkoop van de woning volledig afgelost. De kopers van de woning betalen vervolgens de kosten ten aanzien van de bouw vanuit hun eigen bouwdepot. Op deze wijze hebben de ondernemers reeds één project succesvol afgerond. 

Invloed coronavirus
Het algemene beeld in Nederland laat zien dat de impact van het coronavirus op de woningmarkt vooralsnog beperkt lijkt. Ook in de regio Edam-Volendam is de vraag naar woningen nog altijd groot. Het niet binnen de looptijd verkopen van de kavel lijkt dan ook een gering risico.  

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor één kavel bedraagt € 605.000,-. Hiervan is € 10.000,- eigen inbreng en € 295.000,- betreft het bouwdepot van de kopers. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 18 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 300.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Kebo Investments B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: 

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op kavelnummer170, gelegen in het project “de Broeckgouw”, fase 7 & 8, percelen kadastraal bekend als sectie C 6996 te Gemeente Edam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De kavels kennen een aankoopwaarde van € 300.000,- en de verwachting is dat de waarde reeds na verkrijging hoger is. 
 • De debiteuren zijn Kebo Investments B.V., JKS Beheer B.V. en The Nation’s Top B.V. 
 • Mevrouw J.M. Keizer-Steur en de heer T.J. Keizer geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer B.S. Bout geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • In afwijking van de Algemene Voorwaarden heeft men de mogelijkheid om na de eerste zes maanden, of zoveel eerder indien verkoop van de woning plaatsvindt, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in een eventuele nieuwe financieringsaanvraag van de ondernemers.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van één kavel in het project “de Broeckgouw” te Gemeente Edam-Volendam.

Ondernemer

Brian Bout (1973) is een ervaren ondernemer die op 17-jarige leeftijd is gestart met het organiseren van dance evenementen, toen hij nog bezig was met zijn studie accountancy aan de HES te Amsterdam. Brian is nog steeds de CEO van dit bedrijf, genaamd UDC (United Dance Company). UDC is bekend van grote festivals als Dance Valley, Dutch Valley, Latin Village en Ground Zero. Het kantoor is gevestigd in Purmerend en telt ongeveer acht vaste medewerkers. 

Tom Keizer (1983), eveneens ondernemer, is al op jonge leeftijd gestart met het coördineren van bouwactiviteiten, met name in de afbouw. Tom heeft zijn eigen afbouwbedrijf en werkt voor vele bekende opdrachtgevers. 

Brian en Tom zijn al jarenlang bevriend en kennen elkaar vanuit Volendam. Gezien hun relevante ervaring gecombineerd met hun netwerk en zakelijk instinct, zijn ze met Kebo Investments B.V. gestart met projectontwikkeling. 

Onderneming

Kebo Investments B.V. is door de ondernemers specifiek opgericht ten behoeve van de woningprojecten in De Broeckgouw te Gemeente Edam-Volendam. Binnen deze werkmaatschappij worden kavels aangekocht en vervolgens woningen gerealiseerd en verkocht in samenwerking met een bouwbedrijf en architectenbureau uit de regio en een lokale makelaar, alle drie gerenommeerde partijen. 

De woningen worden verkocht gebaseerd op een basisontwerp, echter kunnen de kopers de woning in overleg met het architectenbureau en het bouwbedrijf nog geheel afstemmen op basis van hun individuele wensen. Op deze wijze hebben de ondernemers reeds één woningproject succesvol gerealiseerd. De andere twee kavels die reeds zijn aangekocht, worden waarschijnlijk deze maand afgenomen. Van de twee kavels wordt één kavel gefinancierd middels crowdfunding. 

Kebo Investments B.V. loopt het risico tot het moment dat de woning op naam wordt gezet van de kopers. De bouw wordt immers gedurende het woningproject betaald vanuit het bouwdepot van de kopers. De Collin lening wordt afgelost op het moment dat de overdracht van de bouwgrond plaatsvindt bij de notaris. 

Project De Broeckgouw
De Broeckgouw betreft een populaire uitbreidingswijk in de gemeente Edam-Volendam dat op een unieke wijze tot stand is gekomen. De Gemeente Edam-Volendam ontwikkelt de wijk namelijk geheel zelf zonder tussenkomst van een commercieel ontwikkelaar. Kenmerkend is de aanwezigheid van veel groen en water, de grote verscheidenheid en spreiding van woningtypes en de ambitieuze wijze waarop geparkeerde auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld zijn teruggedrongen. 

In fase 7 & 8 van de wijk De Broeckgouw zijn sinds 2014 circa 118 woningen verkocht met diverse woningtypes. Inmiddels is een aantal van deze woningen opgeleverd en bewoond. De ondernemers hebben de laatste drie kavels in fase 7 & 8 aan weten te kopen, waarvan er inmiddels één is verkocht. De twee overgebleven kavels zijn prachtig gelegen aan het water, bestemd voor de bouw van twee riante villa’s in jaren ‘30 stijl met garage. De woningen worden traditioneel gebouwd, echter met hoogwaardige materialen zoals keramische vlakke dakpannen en hardstenen raamdorpels. De woningen kunnen middels opties helemaal op maat worden gemaakt voor de kopers. De percelen kennen een oppervlakte van circa 383 m² per kavel, een gebruiksoppervlakte van circa 171 m² per woning en een bruto woninginhoud inclusief berging van circa 736 m³. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop kavel incl. btw € 300.000,-
Nieuwbouw woning incl. btw € 295.000,-
Overige kosten/onvoorzien € 10.000,-
Totale investeringsbehoefte € 605.000,-
Bouwdepot kopers € 295.000,-
Eigen inbreng € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 18 maanden geheel aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 300.000,-

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op kavelnummer170, gelegen in het project “de Broeckgouw”, fase 7 & 8, percelen kadastraal bekend als sectie C 6996 te Gemeente Edam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De kavels kennen een aankoopwaarde van € 300.000,- en de verwachting is dat de waarde reeds na verkrijging hoger is. 
 • De debiteuren zijn Kebo Investments B.V., JKS Beheer B.V. en The Nation’s Top B.V. 
 • Mevrouw J.M. Keizer-Steur en de heer T.J. Keizer geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer B.S. Bout geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • In afwijking van de Algemene Voorwaarden heeft men de mogelijkheid om na de eerste zes maanden, of zoveel eerder indien verkoop van de woning plaatsvindt, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in een eventuele nieuwe financieringsaanvraag van de ondernemers.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Kebo Investments B.V. en JKS Beheer B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor The Nation’s Top B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op prognosecijfers 2020. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

Afloscapaciteit 
De verwachte opbrengst van een woning bedraagt € 850.000,-. De totale verwachte kosten bedragen € 628.000,- waarmee het projectresultaat en daarmee tevens het netto cashflow overschot uitkomt op € 223.000,-. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Ruim Voldoende. 

Solvabiliteit
Gezien de beperkte inbreng aan eigen middelen bedraagt de solvabiliteit bij start van het project, ten behoeve van één woning, 0% op een balanstotaal van € 300.000,-. Hierbij is uitgegaan van de aankoopsom van één kavel en is er derhalve geen rekening gehouden met stille reserves. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Matig. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op kavelnummer170, gelegen in het project “de Broeckgouw”, fase 7 & 8, percelen kadastraal bekend als sectie C 6996 te Gemeente Edam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De kavels kennen een aankoopwaarde van € 300.000,- en de verwachting is dat de waarde reeds na verkrijging hoger is. 
 • Mevrouw J.M. Keizer-Steur en de heer T.J. Keizer geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer B.S. Bout geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op de kavel als de persoonlijke borgstellingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-53662 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2020 om 11:00
investeerder-188956 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2020 om 11:00
investeerder-61220 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2020 om 11:00
investeerder-45523 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2020 om 11:00
investeerder-95586 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2020 om 11:00

Ondernemer

B. Bout

T. Keizer

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh