47434

Kessariya rasoi

€ 210.000  |  10,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 482
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

11 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-02-2024 in 3 dagen volgeschreven door 482 investeerders

Bedrijfskenmerken

Wijziging leningaanvraag d.d. 8-2-2024

Beste investeerder,

5 februari jl. is de crowdfunding van (de bestaande Collin klant) Kessariya rasoi live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het gewenste leenbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant, verkopende partij en intermediair. Alle partijen willen graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • De rente wordt verhoogd van 9,5% naar 10,0%;

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Handelsnaam Kessariya rasoi
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 28-12-2023
Website www.kessariya.nl

Leendoel

Kessariya is een Indiaas restaurant gevestigd in Almere. In 2022 zijn de huidige ondernemers gestart met behulp van een financiering via Collin Crowdfund, maar vanwege gezondheidsproblemen van de huidige eigenaar zal het restaurant worden overgedragen aan Sumit Sharma. Kessariya biedt zijn gasten autheniek Indiaas streetfood aan. Voor de overname van Kessariya is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 210.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een aflossingsvrije periode van 4 maanden, een slottermijn van € 115.000,- en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 200.000
Goodwill € 70.000
Werkkapitaal € 15.000
Totaal € 285.000
Eigen inbreng € 25.000
Achtergestelde lening verkoper € 50.000
Collin Direct € 210.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is de heer S. Sharma handelend onder de naam Kessariya rasoi. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel (in combinatie met de persoonlijk borgstelling van partner) van aard op basis van overwaarde op het woonhuis in privé.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 210.000,- op het woonhuis aan de Terneuzenstraat 8, 1324 TM te Almere, kadastraal bekend als sectie K, nummer 529 te Almere, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 345.000,- en een openstaande schuld van € 328.674,- per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 490.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 02-01-2024.
 • Mevrouw R. Jit (partner) geeft een borgstelling af voor € 210.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel (in combinatie met de hoofdelijke aansprakelijkheid van ondernemer) van aard op basis van overwaarde op het woonhuis in privé.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kessariya rasoi is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de voorlopige cijfers 2023 en de prognosecijfers 2024 van Kessariya rasoi, alsmede de waarde van de hypothecaire inschrijving op het woonhuis. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
In 2023 hebben de huidige eigenaren een omzet gerealiseerd van € 391.000,- met een resultaat van € 80.000,-.

Sumit verwacht een hogere omzet te kunnen realiseren door actiever op social media te zijn en adverteren. De privéonttrekkingen zullen in het eerste jaar naar verwachting € 60.000,- bedragen, het verwachte netto cashflowoverschot zal € 76.000,- bedragen. 

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  Openingsbalans
Vaste activa € 270.000
Vlottende activa € 15.000
Totaal € 285.000

Passiva

  Balans na investering
Risicodragend vermogen € 75.000
Langlopende schulden € 192.000
Kortlopende schulden € 18.000
Totaal € 285.000

Prognose winst- en verliesrekening 2024

Omzet € 506.000
Bruto winst € 350.000
Kosten € 211.000
Resultaat € 139.000

Bijlage(n)

 • EBI formulier

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2229 heeft € 2.800 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 17:25
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 17:23
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 17:19
investeerder-388757 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 17:17
Anonieme investeerder heeft € 400 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 17:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders