46147

Kessels V.O.F.

€ 290.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 286
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-09-2023 in 4 uur volgeschreven door 286 investeerders

Samenvatting

De heer Kessels en mevrouw Degens hebben beiden hun zakelijke activiteiten en kunnen nu het pand aantrekken gelegen naast hun privéwoning. Vanuit de VOF exploiteert de heer Kessels een bouwbedrijf en exploiteert mevrouw Degens een kapsalon welke in het woonhuis gevestigd is. Het pand is gelegen in Heerlen. Naast een eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed met een taxatiewaarde van € 210.000,- wordt er ook een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op een ander pand dat reeds in bezit is met een getaxeerde waarde van € 158.000,-. De Loan-to-Value (LTV) bij de start bedraagt 79%. Bij de Slottermijn bedraagt de LTV 65%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 290.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 290.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 240.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor Kessels V.O.F. is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De geldnemer is Kessels V.O.F. met als vennoten de heer D.M.C. Kessels en mevrouw F.A.H. Kessels – Degens. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 290.000,- op het woonhuis aan de Bokstraat 79 en 79 A, 6413 AS te Heerlen, kadastraal bekend als sectie Q nummer 5 te Heerlen en op het woonhuis met als adres Cluysenaerstraat 29, 6412 BK te Heerlen, kadastraal bekend als sectie R nummer 3821 te Heerlen en op de percelen grond kadastraal bekend als sectie R nummers 4283 en 4285 te Heerlen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis aan de Bokstraat 79 en 79 A te Heerlen kent een marktwaarde van € 210.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 31 juli 2023. Het woonhuis aan de Cluysenaerstraat 29 kent een marktwaarde van € 158.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 27 juli 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Bokstraat 79 en 79 A, 6413 AS te Heerlen, kadastraal bekend als sectie Q nummer 5 te Heerlen en op het woonhuis met als adres Cluysenaerstraat 29, 6412 BK te Heerlen, kadastraal bekend als sectie R nummer 3821 te Heerlen en op de percelen grond kadastraal bekend als sectie R nummers 4283 en 4285 te Heerlen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aanschaf van het object aan de Bokstraat 79 en 79 A te Heerlen, welke vervolgens gerenoveerd zal gaan worden en gesplitst om zo de huurstroom op het pand te optimaliseren. 

Ondernemer

David Kessels (1972) en Francis Degens (1979) zijn al jaren ondernemer. Zij doen dit vanuit een vennootschap onder firma waarbij David een bouwbedrijf  exploiteert en mevrouw Degens een eigen kapsalon  Mevrouw Degens exploiteert de eigen kapsalon vanuit het bedrijfsgedeelte van de eigen woning. Een gedeelte van de kapsalon wordt onderverhuurd aan een beautysalon.

Onderneming

Onroerend goed
Het object aan de Bokstraat 79 en 79A te Heerlen is gelegen naast de eigen woning van de geldnemers. Het object betreft een voormalig woon winkelpand. Bestemming is inmiddels gewijzigd naar “wonen”. 

Het pand bestaat per heden al uit 2 wooneenheden met 2 nummers (79 en 79a). De heer Kessels is voornemens het pand te renoveren en er 4 wooneenheden te creëren. Indien de gemeente hier niet in mee gaat, worden de 2 wooneenheden enkel gerenoveerd. Na de overdracht van het pand zijn er al 2 huurders die het pand zullen betrekken en instemming hebben gegeven voor de renovatiewerkzaamheden. 

Organogram

Financieringsbehoefte

Koopsom Bokstraat 79 en 79A te Heerlen € 200.000,-
Kosten koper € 27.000,-
Herfinanciering lening € 26.000,-
Renovatie / transformatie Bokstraat 79 en 79A te Heerlen € 37.000,-
Totaal € 290.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 290.000,-

Leenbedrag: € 290.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandleijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 240.000,-

Overige financiers:
Naast de eigen woning met een WOZ waarde van € 124.852,- met een hypothecaire lening van € 114.342,- bezitten ze nog één andere woning met een WOZ-waarde van € 222.000,- en een hypothecaire lening van € 175.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Kessels V.O.F. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op de aangeleverde jaarrekening, huurcontracten, taxatierapporten en prognoses. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2022 bedroeg de omzet uit de bedrijfsactiviteiten € 161.000,- en werd er een winst behaald van € 56.000,-. Voor 2023 wordt er een omzet van € 160.000,- geprognosticeerd en een winst van € 66.000,-. Daarnaast ontvangen de ondernemers nog huurpenningen van in totaal € 22.000,-. Na aftrek van privéonttrekkingen en aflossingsverplichtingen wordt een netto cashflow overschot verwacht van € 33.000,-. Voor 2024 is de omzet geprognosticeerd op € 168.000,- en een resultaat van € 58.000,-. De huurpenningen liggen in 2024 naar verwachting op € 40.000,-. Na aftrek van privéonttrekkingen en aflossingsverplichtingen bedraagt het netto cashflow overschot € 16.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Na verstrekking van de financiering en aanschaf van het pand bedraagt het eigen vermogen € 193.000,- op een balanstotaal van € 844.000,-. Hiermee bedraagt de solvabiliteit 23%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Kessels V.O.F. met als vennoten de heer D.M.C. Kessels en mevrouw F.A.H. Kessels – Degens. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 290.000,- op het woonhuis aan de Bokstraat 79 en 79 A, 6413 AS te Heerlen, kadastraal bekend als sectie Q nummer 5 te Heerlen en op het woonhuis met als adres Cluysenaerstraat 29, 6412 BK te Heerlen, kadastraal bekend als sectie R nummer 3821 te Heerlen en op de percelen grond kadastraal bekend als sectie R nummers 4283 en 4285 te Heerlen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis aan de Bokstraat 79 en 79 A te Heerlen kent een marktwaarde van € 210.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 31 juli 2023. Het woonhuis aan de Cluysenaerstraat 29 kent een marktwaarde van € 158.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 27 juli 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Bokstraat 79 en 79 A, 6413 AS te Heerlen, kadastraal bekend als sectie Q nummer 5 te Heerlen en op het woonhuis met als adres Cluysenaerstraat 29, 6412 BK te Heerlen, kadastraal bekend als sectie R nummer 3821 te Heerlen en op de percelen grond kadastraal bekend als sectie R nummers 4283 en 4285 te Heerlen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldnemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-400669 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:19
investeerder-355195 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:17
investeerder-14676 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:14
investeerder-385671 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:12
investeerder-395648 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:12

Ondernemer

Crowdfund Coach


Lars van Meer