26813

KiBa Fashion

€ 110.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 116
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-04-2017 in 1 uur volgeschreven door 116 investeerders

Samenvatting

KiBa Fashion is een familiebedrijf dat zich al 9 jaar lang specialiseert in de verkoop van betaalbare dameskleding. De rechtsvorm betreft een vof tussen moeder Ankie, dochter Kim en zoon Bas. Een belangrijke succesfactor is dat wekelijks de collectie wordt aangevuld met nieuwe kleding. Hetgeen betekent dat de winkels wekelijks bevoorraad worden met de nieuwste collectie. Ook heeft Bas in eigen beheer eind 2015 de KiBa Fashion app ontwikkeld. Via deze app kunnen klanten kleding bestellen. Volgens planning wordt medio juni dit jaar de webshop gelanceerd. KiBa fashion onderscheidt zich al vanaf 2008 met dameskleding in het laag-midden segment. De kleding wordt verkocht via twee vestigingen in Schijndel en Rosmalen. In mei dit jaar wordt de nieuwe vestiging in Best geopend. Het bedrijf is goed geautomatiseerd en heeft hiervoor de kennis en ervaring zelf in huis door middel van zoon Bas.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 110.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. De lening is nodig om de groei van het bedrijf mogelijk te maken. Enerzijds moet de vestiging in Best worden ingericht als een kledingzaak met inventaris, inrichting en voorraad. Anderzijds heeft de familie bedrijfskapitaal nodig om de voorraad goed op peil te kunnen houden. Dit mede als gevolg van de groei in bestellingen via de app en later dit jaar via de webshop. 
 
Risico
De Dun & Bradstreet score noteert een Minimaal risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering is de vof KiBa, bestaande uit haar vennoten moeder Ankie en haar kinderen Kim en Bas Hoogzaad. Daarnaast zal vader Henri hoofdelijk meetekenen voor de financiering. De inventaris en voorraad van de winkel in Best worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is met de firmanten overeengekomen dat na de privé onttrekkingen het eigen vermogen in de vof minimaal 25% moet zijn.

Video Pitch

Leendoel

KiBa Fashion ziet op dit moment veel kansen om het huidig aantal filialen uit te breiden en hiermee de ontstane ruimte op de markt in te vullen met een goedlopend en bewezen concept. Om de groei te financieren is er extra werkkapitaal nodig, welke op dit moment nog niet binnen de onderneming beschikbaar is. 

Ondernemer

KiBa Fashion is een familiebedrijf, waarvan de dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de familie Hoogzaad. Een veelzijdig team met:

Henri Hoogzaad (55 jaar) heeft jarenlange ervaring binnen het MKB, waaronder diverse management functies bij onder andere Alabastine, Supreme Petfood en Flamingo. Hier heeft hij de juiste ervaring opgedaan voor het succesvol managen van een middelgroot bedrijf. Binnen KiBa Fashion is hij verantwoordelijk voor de beheersing van de financiën, personeelszaken en vooral voor de verwezenlijking van de gewenste groei. 

Ankie Hoogzaad (51 jaar) heeft gewerkt als bedrijfsleidster bij de HEMA en is daarna een eigen bedrijf (pedicure salon) aan huis gestart en heeft dit ruim 25 jaar gedaan alvorens zij begon met KiBa Fashion. Ze heeft een mavo opleiding behaald en is verantwoordelijk voor de in- en verkoop van de kleding en de logistieke verwerking van deze kleding. Hierbij kan gedacht worden aan invoeren en prijzen van artikelen, alvorens deze naar de filialen worden getransporteerd. Gestructureerd werken en beleving in het bedrijf brengen zijn haar grootste kwaliteiten. Ze is continu bezig het shoppen bij KiBa Fashion voor de klant een beleving te maken. Het organiseren van evenementen en acties hoort dus ook bij haar takenpakket.

Kim Hoogzaad (27 jaar) heeft na haar opleiding aan de modevakschool bij twee grote fashion winkels stage gelopen alvorens ze als mede-eigenaar aan de slag ging bij KiBa Fashion. Ze is verantwoordelijk voor de in- en verkoop en de inrichting van de winkels en etalages. Kim is ook het model wat de kleding draagt voor de presentatie op social media, welke ook via de app te bekijken zijn. Ze heeft bewezen dat ze een goede inschatting kan maken van de trends op fashion gebied en welke inkoop hier uit voort zou moeten komen. Ook zorgt ze ervoor dat het personeel in de filialen werkt volgens standaarden zoals KiBa Fashion deze vanaf het begin heeft gehanteerd. Personeelstraining en communicatie zijn hierin sleutelbegrippen.

Bas Hoogzaad (25 jaar) is afgestudeerd aan de TU/e als Bachelor Industrial Engineering en binnen KiBa Fashion verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling en de beheersing van de bedrijfsprocessen. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kassasysteem, app/webshop en het systeem voor narrowcasting. Hierbij zorgt hij ervoor dat de bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd door op een slimme manier gebruik te maken van automatisering en de nieuwste technieken die hierbij komen kijken. Ook zorgt hij ervoor dat de huidige systemen binnen KiBa Fashion naadloos meegroeien met de steeds veranderende bedrijfsprocessen. Ten slotte is hij verantwoordelijk voor alle online platformen waarmee de klant in contact komt met KiBa Fashion, van app voor iOS en Android tot alle social media. Hierbij wordt continu de nadruk gelegd op de synergie tussen fysiek en online winkelen.

Onderneming

KiBa Fashion is een beginnende fashion-keten met filialen in Schijndel, Rosmalen en binnenkort Best. Ze is gespecialiseerd in de verkoop van laag-middensegment kleding voor dames.

Historie
KiBa Fashion is een familiebedrijf, waarbij het gehele gezin, vader, moeder, dochter en zoon de dagelijks gang van zaken managen. Een ieder heeft daar zijn eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden in. Iedere benodigde kwaliteit en ieder kennisgebied wordt door minstens een van de vennoten beheerst, waardoor alle belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering intern uitgevoerd kunnen worden, zonder daarbij externe bedrijven te hoeven raadplegen.

Het bedrijf is in maart 2008 gestart met als voornaamste reden de affiniteit met de mode van Kim en het ondernemen van de ouders. Zij had daarvoor in verschillende winkels in Schijndel ervaring opgedaan, en uit verschillende hoeken klonken geluiden over het talent dat zij in deze branche bezit. Pas later zijn de kwaliteiten van Bas bruikbaar geworden, omdat de kledingmarkt erg sterk aan het veranderen is en vooral de technologische ontwikkeling daarin doorslaggevend is.

KiBa Fashion heeft na een moeizame start, vooral de laatste jaren alleen maar groei doorgemaakt. De moeizame start heeft vooral te maken gehad met de economische ontwikkelingen in die periode, maar ook door de keuze van het assortiment die er destijds is gemaakt. Na het overschakelen van assortiment in 2011 is er een stijgende lijn gepakt, die nog tot op heden vastgehouden is. Het winkeloppervlak in Schijndel is in februari 2014 meer dan verdubbeld door een naastgelegen winkelruimte erbij te trekken. 

Sinds september 2015 is er gestart met de online verkoop van het assortiment door middel van een app voor smartphones. Vanuit een centraal magazijn in Schijndel worden de goederen verstuurd. Dit magazijn dient ook als voorraadpunt voor het filiaal in Schijndel. 

In juli 2016 is KiBa Fashion uitgebreid naar Rosmalen, gevestigd aan de Driesprong midden in het centrum. Met deze uitbreiding heeft KiBa Fashion laten zien goed om te kunnen gaan met extern personeel en het werken op afstand. Het filiaal in Rosmalen is al snel winstgevend geworden en laat een mooie groei zien.

Het bedrijf maakt al een aantal jaren een groei door, zoals hierboven al is aangekaart. Deze groei is ook terug te zien in de goede financiële prestaties. Het familiebedrijf presteert bijvoorbeeld op brutowinst marge boven het branchegemiddelde van 43,1%. KiBa realiseerde in de jaren 2016 en 2015 een brutowinst van 44%. Voor 2017 wordt 48% verwacht mede door bedongen inkoopkortingen. 

Missie
KiBa Fashion biedt vrouwen tussen de 15 en 50 jaar wekelijks een nieuwe en betaalbare collectie aan in een persoonlijke huiskamer omgeving onder het genot van een kopje koffie of thee. Het assortiment valt in het laag-middensegment. Dit betekent lage verkoopprijzen voor de klant, de klant loopt vaker even binnen en hoge omloopsnelheden. De voorraad verandert snel, dus er is de mogelijkheid snel in te spelen op trends.

Op lange termijn wil KiBa Fashion een vast adres worden voor klanten die liever in een dorp dan in de stad winkelen. Om dit in de regio Noord-Brabant te bereiken, is de intentie aanwezig door te groeien naar ongeveer tien filialen. De ambitie is om per jaar een vestiging erbij te openen, indien dit (financieel) mogelijk is.

Positionering in de markt
KiBa Fashion onderscheidt zich sinds een aantal jaren door een ruim assortiment van dameskleding aan te bieden in het laag-middensegment. Ongeveer de helft van de producten valt in het laagsegment en de andere helft in het middensegment. De laagsegment producten hebben een hoge omloopsnelheid vanwege de lage verkoopprijzen. Hierdoor is KiBa Fashion in staat elke week een nieuwe inkoop te doen en het assortiment te verversen. Hierdoor kan er snel ingespeeld worden op huidige trends. Dit is dan ook meteen een van de meest onderscheidende aspecten.

Verder ziet KiBa Fashion veel kansen in de synergie tussen online en fysiek winkelen. Als een van de weinige spelers op de markt beschikt KiBa Fashion over een persoonlijke app voor klanten, waardoor het online en fysiek winkelen gecombineerd wordt. Thuis kunnen outfits bekeken worden en kan gezien worden hoeveel spaarkorting er klaarstaat in de winkel. KiBa Fashion onderscheidt zich hiermee van haar concurrenten op het gebied van een boutique-stijl winkel. De verdere ontwikkeling van deze synergie is in de ogen van KiBa Fashion cruciaal om binnen het nieuwe winkelen bestaansrecht te houden. 

Structuur

Financieringsbehoefte

De financiering van Collin Crowdfund zal als volgt worden aangewend:

  • Het aanschaffen van inventaris en voorraad voor het nieuwe filiaal te Best en voorraad wat nodig is als gevolg van de groei in bestellingen via app/webshop. De omzet van de app/webshop kan sterk groeien wanneer er voldoende voorraad is, aangezien de trendmatige producten nu erg snel uitverkocht raken en klanten in huidige situatie soms hierop misgrijpen.
  • Het versterken van het werkkapitaal. Op de markt waar KiBa Fashion in opereert, zijn er vaak trendmatige ontwikkelingen waar op ingespeeld kan worden. Hierdoor komt er meer druk te staan op voorinvestering. Door de huidige groei is het werkkapitaal binnen KiBa Fashion voor de financiering van producten met een hoge omzetsnelheid op dit moment niet toereikend.

Investeringsoverzicht

Winkelinventaris en inrichting winkel Best € 25.000,-
Winkelvoorraad Best € 30.000,-
Groeikapitaal en voorraad webshop en app € 50.000,-
Overige kosten € 5.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 110.000,-

Leenbedrag: € 110.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

In de mode branche is een ontwikkeling gaande hetgeen verkorting van de modecyclus wordt genoemd. Dit houdt in dat er meer collectiewisselingen in kleinere volumes gerealiseerd worden, waardoor beter kan worden ingespeeld op klantbehoeften. Op deze ontwikkeling heeft KiBa enkele jaren geleden al reeds geanticipeerd. Bij KiBa wordt wekelijks de collectie aangevuld met nieuwe kleding. Hetgeen betekent dat de winkels wekelijks bevoorraad worden met de nieuwste collectie. KiBa Fashion maakt gebruik van een op maat gemaakt shopmanagementsysteem welke zit gekoppeld aan een centrale server. Met dit systeem wordt de voorraad beheerd, orders verwerkt, transacties in de winkel gedaan, retouren verwerkt, app bijgewerkt en klanten beheerd. Aan de centrale server zitten ook de app en binnenkort de webshop gekoppeld. De software is dusdanig ontwikkeld dat alle data op alle platformen direct up to date is. Zo ziet de klant altijd live welke kleding op voorraad ligt. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is vof KiBa met haar firmanten Ankie Hoogzaad-Mettler (moeder) , Kim Hoogzaad (dochter) en Bas Hoogzaad (zoon). Door de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Henry Hoogzaad (vader) wordt mededebiteur voor de financiering en wordt hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De ouders, Ankie en Henry, hebben een eigen woning met een verwachte overwaarde van € 50.000,-. Kim en Bas wonen ieder samen en hebben beiden geen eigen woning. 
  • Een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige voorraad en inventaris van de nieuw te openen winkel in Best.
  • Na de totale privé onttrekkingen moet het eigen vermogen in de vof minimaal 25% of hoger zijn (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund).

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de jaarrekeningen 2015 en 2016 alsmede de prognose voor 2017. In de prognosecijfers is uitgegaan van een voorzichtige groei op basis van de gerealiseerde groei uit de periode 2014-2016. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
De prognose 2017 is mede tot stand gekomen op basis van de groeicijfers van de twee vestigingen in Schijndel en in Rosmalen. Waarbij dient te worden opgemerkt dat de vestiging in Rosmalen geopend is in juli 2016. De nieuwe vestiging in Best gaat medio mei 2017 open. De winstverdeling van de vof is 50% voor moeder en 25% voor dochter en zoon. In het jaar 2016 heeft moeder te veel onttrokken, waardoor er sprake was van een negatieve cashflow. Hierdoor ontstond een netto cashflow tekort van € 30.000,-, wat leidt tot een score matig. In 2017 zal de privé onttrekking van moeder weer genormaliseerd zijn, waardoor in 2017 een positieve cashflow verwacht wordt van € 49.000,-. Dit resulteert in een netto cashflow overschot van € 11.000,-. Dit levert een score op van Ruim voldoende. De onderneming heeft in 2015 een score van Goed gerealiseerd. Gezien de groei in de omzet die KiBa de afgelopen jaren heeft gerealiseerd met behoud van vasthouden van de brutowinstmarge en het beheersbaar houden van de bedrijfskosten, is de verwachting dat de winst toeneemt. Voor nu stellen we de score vast op Voldoende. 

Solvabiliteit
Eind 2015 was het eigen vermogen € 35.000,- (38%) op een balanstotaal van € 91.000,- (score Goed). In 2016 was het eigen vermogen € 26.000,- (20%) op een balanstotaal van € 131.000,- (score Voldoende). Dit kunnen we beschouwen als een incident. Voor 2017 is de verwachting dat door toevoeging van de netto winst aan het eigen vermogen en aflossing op de lening via Collin, de solvabiliteit groeit naar 26% (€ 64.000,- eigen vermogen, balanstotaal € 248.000,-). Dit betreft de vermogenspositie op niveau van de vof. De privé vermogenssituatie van vader en moeder geeft op dit moment deels materiële dekking, vanwege de overwaarde op de woning. Exclusief de buffer in privé wordt de solvabiliteit op Voldoende vastgesteld. 

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is per ultimo 2016 Excellent met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,9. Ook in 2015 was deze Excellent met current ratio van 2,0. In 2017 en 2018 zal naar verwachting de liquiditeitspositie Excellent blijven met voor 2017 een current ratio van 3,4. De aflossingsverplichtingen voor de langlopende schulden zijn hierin opgenomen in de kortlopende schulden. Waarbij vermeld dient te worden dat er een lening per augustus 2017 geheel zal zijn afgelost. Hierdoor zal de aflossingsdruk in 2018 lager zijn dan in 2017. Daarentegen bestaat de vlottende activa bijna volledig uit de voorraad kleding met een risico op demodage. Omdat bij KiBa de collectie wekelijks wordt aangevuld, kan de voorraad als courant worden gekenmerkt. Ondanks de goede scores op current ratio over de afgelopen jaren, stellen we vanwege de aard van de voorraad de liquiditeitspositie vast op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een voucher voor 10% extra kassakorting bij een aankoop in een van de fysieke winkels van Kiba Fashion.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13127 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-04-2017 om 10:06
investeerder-3361 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-04-2017 om 10:06
investeerder-34244 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-04-2017 om 10:05
investeerder-8691 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-04-2017 om 10:05
investeerder-14956 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-04-2017 om 10:05

Ondernemer
Henri Hoogzaad

Crowdfund Coach


Mark van Mensvoort