31765

Kids Time

€ 100.000  |  7,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 106
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-02-2019 in 1 uur volgeschreven door 106 investeerders

Samenvatting

Kids-Time is in 2010 door Suzan Teunisse opgericht en is een onderneming die kinderfeestjes organiseert. Tijdens deze feestjes worden de kinderen 2,5 uur vermaakt door een entertainer in een themakamer op locatie of thuis. Kids-Time weet zich te onderscheiden van de (voornamelijk regionale) concurrenten doordat het bedrijf zowel binnen als buiten feestjes kan organiseren. 'Op de nieuwe locatie komt een binnenspeeltuin, wordt een BSO gevestigd en is er gelegenheid om te lunchen en gezellig iets te drinken. De Kids-Time BSO zal zich nadrukkelijk profileren als een creatieve BSO, om zo stevig te opereren ten opzichte van de concurrenten. Ook de aanwezige binnenspeeltuin draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de BSO.

Financieringsbehoefte
De aankoop van het bedrijfspand inclusief kosten koper bedraagt 290.000,-. De verbouwing is begroot op € 50.000,- en de aanloopkosten op € 15.000,-.Hierdoor komt de totale investeringsbehoefte uit op € 355.000,-.Via Mogelijk B.V. wordt € 255.000,- gefinancierd en de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 72 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Kids-Time is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is mevrouw S.M.A. Teunisse h.o.d.n. Kids-Time. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De heer J.A. Teunisse (vader) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van S.M.A. Teunisse ter hoogte van € 100.000,-. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kids-Time worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Sint Josephstraat 93 te Dongen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 255.000,- en openstaande schuld van € 255.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 375.000,- na verbouwing op basis van een recent taxatierapport.

Leendoel

Samen met Mogelijk B.V. wordt de aankoop van een bedrijfspand in Dongen gefinancierd, welke de locatie wordt waarin de activiteiten van de onderneming voornamelijk zullen plaatsvinden.

Ondernemer

Suzan Teunisse (1989) heeft acht jaar geleden Kids-Time opgericht. Daarvoor heeft zij de studie ‘Hoger toeristisch en recreatief onderwijs’ aan de NHTV te Breda met succes afgesloten. Haar specialisme was conceptontwikkeling en ondernemerschap, en met de start van Kids-Time heeft ze meteen de theorie in de praktijk kunnen toepassen. In eerste instantie heeft ze ervoor gekozen om samen te werken met andere bedrijven op diverse locaties. Hierdoor heeft zij meer inzicht gekregen hoe bedrijfsruimtes zijn ingericht en op welke manier er met de gasten gecommuniceerd wordt. Dit leidde tot het openen van een eigen locatie in 2014. Zij is trots op het team waar ze nu bij Kids-Time mee werkt en dit team neemt ze heel graag mee naar de volgende locatie in Dongen.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Kids-Time (www.kids-time.nl) is een onderneming die kinderfeestjes organiseert. Tijdens deze feestjes worden de kinderen 2,5 uur vermaakt door een entertainer in een thema kamer op locatie of thuis. De doelgroep van Kids-Time bestaat uit kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud. Op de nieuwe locatie komt een binnenspeeltuin en wordt een BSO gevestigd. Hierbij richten we ons op de opvang van het basisschoolkind, kinderen van 4 t/m 12 jaar. Uit ons onderzoek en uit ervaringen van de medewerkers van Kids-Time in de kinderopvang is gebleken dat het activiteitenaanbod bij de BSO cruciaal is. Bovendien kan de BSO gebruik maken van de binnenspeeltuin in hetzelfde gebouw, het park achter het pand, het dakterras en de tuin. Ook worden de activiteiten uitgebreid met maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld kinderboerderij ’t Fazantje. De BSO zal ook tussenschoolse opvang (met lunch mogelijkheid) en vakantie-opvang gaan aanbieden. Op de nieuwe locatie is de mogelijkheid om te lunchen en om gezellig iets te drinken.

Missie
Een fijne plek creëren waar ouders zich prettig voelen en een goede kop koffie of thee kunnen drinken, waar kinderen kunnen ‘zijn wat ze willen zijn’ of dit nou een piraat of prinses is en bijdragen aan het invullen van een behoefte van ouders. Een locatie waar je met je kinderen kunt lunchen, iets drinken met vrienden zonder dat de kinderen zich vervelen.

Doelstellingen
De doelstellingen zijn:

 • Kwaliteit en service bieden
 • Professionaliteit uitstralen
 • Benaderen van nieuwe klanten en bestaande behouden
 • Verbetering blijven zoeken
 • Omzetgroei genereren
 • Onderscheidend blijven ten opzichte van concurrentie
 • Gasten waar voor hun geld geven

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen 
Kids-Time weet zich te onderscheiden van de (voornamelijk regionale) concurrenten doordat het bedrijf zowel binnen als buiten feestjes kan organiseren. Anderen hebben alleen een binnenspeeltuin of zijn gevestigd buiten het centrum. Ook organiseren deze organisaties geen feestjes bij mensen thuis. Daarnaast speelt Kids-Time echt in op de beleving van kinderen. Zo is het mogelijk voor de kinderen om zich te verkleden en hun fantasie de vrije loop te laten. De combinatie met BSO zorgt voor een toenemend vertrouwen in Kids-Time. Er zijn twee BSO’s in Dongen, 1 BSO biedt buitenschoolse opvang aan voor twee basisscholen, de andere BSO voor de andere vijf. Er is wat dat betreft weinig keus in Dongen. Wel zijn er veel gastouders, die gebruik kunnen maken van de horeca en binnenspeeltuin van Kids-Time. Op de locatie in Breda waren er op ochtenden vaak gastouders met kleine kinderen. Sommige gastouders kiezen ervoor om alleen gastouder te zijn voor kinderen tot 4 jaar. Door in te spelen op de behoefte van de gastouders om ergens heen te kunnen gaan met de kinderen kunnen ze kennis maken met Kids-Time. De bestaande BSO’s zijn slechts tot 18:00 uur geopend, Kids-Time kan tot 19:00 uur open blijven. Daarnaast is de BSO van Kids-Time niet op school gevestigd. Sommige ouders zullen het als een voordeel zien dat de kinderen na school ergens anders heen gaan. Zo hebben de kinderen niet het gevoel constant op school te zijn. De Kids-Time BSO zal zich nadrukkelijk profileren als een creatieve BSO, om zo ook stevig te opereren ten opzichte van de concurrenten. Flexibiliteit zal ook zeker een sterk punt zijn van de BSO. Zo zal er de mogelijkheid worden geboden om bij de BSO te ontbijten en te lunchen en mogelijk op termijn ook een gezonde warme maaltijd. Daarnaast kunnen we langer open blijven dan onze concurrenten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand incl. k.k. € 290.000,-
Verbouwing € 50.000,-
Diverse aanloopkosten € 15.000,-
Totaal € 355.000,-
Mogelijk B.V. € 255.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden.

Financiering via Mogelijk
Via Mogelijk heeft Kids Time een financiering van € 255.000,- met een looptijd van 20 jaar verkregen. In deze 20 jaar wordt € 67.500,- lineair afgelost en is € 187.500,- aflossingsvrij. Als zekerheid geldt een eerste hypotheek op het aan te kopen pand.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is mevrouw S.M.A. Teunisse h.o.d.n. Kids-Time. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
 • De heer J.A. Teunisse (vader) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van S.M.A. Teunisse voor een bedrag van € 100.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kids-Time worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Sint Josephstraat 93 te Dongen, kadastraal bekend sectie H nummer 657, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 255.000,- en openstaande schuld van € 255.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 375.000,- na verbouwing op basis van een recent taxatierapport.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Kids-Time is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van de afgelopen jaren en de prognoses na verhuizing in het businessplan. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Na aankoop van het pand zal er nog een ingrijpende verbouwing volgen. Om die reden wordt voor 2019 een omzet van € 94.000,- geprognosticeerd. Het bijbehorende netto cashflowoverschot is volgens prognose € 10.000,-. Voor het volledige boekjaar 2020 wordt een omzet van ruim € 175.000,- geprognosticeerd en een netto cashflowoverschot van € 16.000,-. Voor beide jaren zou dit een score Ruim voldoende betekenen. Omdat de prognoses nog gerealiseerd dienen te worden, hebben wij de score voor de Rentabiliteit vastgesteld op Voldoende. 

Solvabiliteit
Na investering, een beperkt aanloopverlies van € 6.000,-, en € 32.000,- privé-inbreng (cash en inventaris) zal de solvabiliteit per ultimo 2019 uitkomen op ruim 6% bij een balanstotaal van € 378.000,- Als we rekening houden met de stille reserve in het bedrijfspand na verbouwing komt de solvabiliteit uit op 15%. In beide gevallen komt de score van de solvabiliteit uit op Matig. Na realisatie van de prognose 2020 zal de solvabiliteit toenemen naar ruim 11% bij een balanstotaal van € 377.000,- hetgeen een score Matig betekent. Rekening houdend met de stille reserve in het pand komt de solvabiliteit uit op 23%. Naast de magere solvabiliteit geven de tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,- en de materiële borgstelling van € 75.000,- door de vader comfort. Voor nu hebben wij de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Matig.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt volgens prognose eind 2019 uit op 0,8. Ultimo 2020 neemt de geprognosticeerde current ratio toe naar 1,6. Het balanstotaal bestaat voor 95% onroerend goed. De vlottende activa bestaan alleen uit de liquide middelen, terwijl daartegenover bij de vlottende passiva de aflossing voor komend jaar op de leningen wordt meegenomen. Hiermee krijg je een geen juist beeld geeft van de liquiditeit hebben de score voor liquiditeit vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18288 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-02-2019 om 11:03
investeerder-13118 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-02-2019 om 11:03
investeerder-61981 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
22-02-2019 om 11:03
investeerder-56841 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
22-02-2019 om 11:03
investeerder-32595 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-02-2019 om 11:03

Ondernemer

Suzan Teunisse

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas