37688

Kinderland de Kindertuin

€ 130.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 167
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 167 investeerders

Samenvatting

Kinderland De Kindertuin is een nieuw kinderdagverblijf in Rijsbergen. Ilse van Duppen is de onderneemster. Zij heeft ervaring in kinderopvang en zet haar gastouderschap voort in het nieuwe kinderdagverblijf. Voor de ondersteuning op gebied van marketing en financiële & administratieve organisatie, sluit ze zich aan bij het franchiseconcept Kinderland.
Kinderland De Kindertuin biedt hele dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar en voor- en buitenschoolse opvang (VSO, BSO) voor kinderen in de lagere schoolleeftijd. Er is plaats voor ongeveer 40 kinderen in de hele dagopvang en 12 kinderen in de VSO/BSO.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen.

Invloed van het Coronavirus
De impact van Corona is vooralsnog beperkt. Volgens het RIVM hoeven kinderen tot en met 12 jaar onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook voor de Kinderopvang/BSO/VSO. Kinderen met verkoudheidsklachten mogen naar kinderopvang en basisschool. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang, als zij geen koorts hebben.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 

De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • Debiteur is de Eenmanszaak I.G.M. van Duppen t.h.o.d.n. Kinderland De Kindertuin. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de liquide vermogenspositie van de ondernemer beperkt.
 • Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op het woonhuis aan de Sint Bavostraat 44 a, 4891 CJ Rijsbergen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund tezamen met De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 394.911,- en openstaande schuld van € 297.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 417.000,- op basis van de WOZ-waarde. 
  Bij een (eventuele) uitwinsituatie van de tweede hypotheek is er in de hypotheekakte opgenomen dat de investeerders van Collin Crowdfund als eerste aanspraak maken op de mogelijke opbrengsten ten opzichte van De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang.
 • De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een lineair, gelijk met de hoogte van de openstaande hoofdsom, dalende borgstelling af voor € 94.875,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet kwalificeert de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang als Minimaal risico.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een gedeeltelijke niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er jaarlijks maximaal € 40.000 onttrokken mag worden, zolang de solvabiliteit 10% of lager is (conform berekening en ter beoordeling door De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang).
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van I.G.M. van Duppen voor een bedrag van € 125.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kinderland De Kindertuin worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mevrouw I.G.M. van Duppen en haar partner de heer M. Jonker geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privé woning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde op het onderpand.

Leendoel

Het pand en de tuin worden aangepast en ingericht voor het nieuwe kinderdagverblijf. De financiering wordt aangewend voor de kosten die dit met zich meebrengt en werkkapitaal.

Ondernemer

Ilse van Duppen (1976) woont samen met Menno Jonker (1976). Ilse is sinds 2012 werkzaam in de kinderopvangbranche. In eerste instantie gestart met een eigen gastouderbureau als franchisenemer van Gastouderland. Ze was verantwoordelijk voor regio’s Eindhoven en Tilburg en later geheel regio West-Brabant. Binnen 6 jaar is dit gastouderbureau uitgegroeid tot een onderneming met ongeveer 60 gastouders en 120 vraagouders. Ilse was verantwoordelijk voor de administratieve, pedagogische en commerciële activiteiten. 
Na een verhuizing naar de huidige woonplaats Rijsbergen, is ze geswitcht van commerciële en administratieve baan, naar de vakinhoudelijke baan als gastouder voor kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Ondanks dat ze dit met veel plezier heeft gedaan, begon het ondernemerschap weer te trekken, mede door het blijvend tekort aan persoonlijke en kwalitatief goede kinderopvang in het dorp. 
Na lang zoeken heeft ze een pand gevonden dat oorspronkelijk was ingericht als kinderopvang en nu leeg staat. Nadat het pand en de tuin is aangepast aan de eisen van deze tijd, zal de Kinderland De Kindertuin naar verwachting op 1 december open gaan. 

Onderneming

Kinderland De Kindertuin is een uitbreiding van de Gastouderopvang van Ilse van Duppen voor kinderen tussen 0 t/m 12 jaar. In Rijsbergen zal ‘De Kindertuin’ zich aansluiten bij het franchiseconcept Kinderland. Kinderland is een onderdeel van Gastouderland, die sinds 2008 bestaat en ruime ervaring heeft opgedaan in de kinderopvangbranche. De franchisegever ondersteunt in de opstartfase en daarna op het gebied van de financiële en administratieve organisatie, marketing naar ouders en kinderen.

Kinderland De Kindertuin biedt hele dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar en voor- en buitenschoolse opvang (VSO, BSO) aan voor kinderen in de lagere schoolleeftijd en wordt gevestigd op een huurlocatie aan de Gommersstraat 102 in Rijsbergen. Er is plaats voor ongeveer 40 kinderen in de hele dagopvang en voor 12 kinderen in de BSO.

In Rijsbergen is er weinig aanbod en keuze aan kinderopvang. Het dorp groeit enorm en er komen veel jonge gezinnen hier wonen. Kinderland De Kindertuin biedt ruime openingstijden, interessante uurtarieven en mogelijkheid tot opvang op vrijdag voor kleuters (als ze vrij zijn van de Basisschool).
Het pand biedt voldoende ruimte binnen en buiten, is gunstig gelegen aan een doorgaande weg nabij het centrum en heeft voldoende parkeergelegenheid. 

Marktontwikkeling
Rijsbergen heeft 6.500 inwoners en is onderdeel van de Gemeente Zundert. De kern Zundert heeft 8.000 inwoners en verschillende kinderdagverblijven. Rijsbergen daarentegen kent slechts één ander kinderdagverblijf dat dagopvang en buitenschoolse opvang aanbiedt. In Rijsbergen staan kinderen op de wachtlijst en worden ouders genoodzaakt voor kinderopvang uit te wijken naar andere plaatsen. 

Risico
De belangrijkste risico’s zijn:

 • Risico van achterblijvende omzet
  De vraag naar kinderopvang is op dit moment groter dan het aanbod in Rijsbergen. Er wordt uitgegaan van een voorzichtig groeimodel naar de maximumcapaciteit van het kinderdagverblijf. 
 • Risico van omzet terugval
  Grensoverschrijdend gedrag van medewerkers wordt gezien als een operationeel risico. Beperking daarvan (bijvoorbeeld door het verplichte 4-ogen principe) maakt onderdeel uit van het veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan.
 • Risico van gewijzigd overheidsbeleid
  De overheid ziet het belang van kinderopvang voor de economie en heeft voor 2021 de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag met 3,5% verhoogd.
 • Risico's die gepaard gaan met uitoefening van het bedrijf
  Het kinderdagverblijf is verzekerd tegen brand en inbraak. Er zijn maatregelen genomen om de kinderen in een veilige omgeving op te vangen. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door de GGD.
 • Arbeidsongeschiktheid of overlijden ondernemer 
  Op het leven van de ondernemer wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Er is een goede functiespreiding en verschillende en medewerkers kunnen elkaar vervangen.

Structuur
Voor het kinderdagverblijf zal de huidige Eenmanszaak van de gastouderopvang worden voortgezet voor het nieuwe kinderdagverblijf.

Financieringsbehoefte

De financiering is nodig voor de aanpassingen van het pand en tuin, aanschaf van inventaris en vervoermiddelen, voorraad, huurgarantie, aanloopkosten en werkkapitaal. De ondernemer heeft een beperkte liquide vermogenspositie en brengt daardoor geen eigen middelen in. Vanuit de aard van het bedrijf (kinderopvang) is er geen verrekening van btw mogelijk. De bedragen uit onderstaande overzicht zijn dan ook inclusief btw. 

Investeringsoverzicht

Bouwkundige aanpassingen € 45.000,-
Inventaris en vervoermiddelen € 33.000,-
Voorraad € 3.000,-
Huurgarantie € 12.000,-
Werkkapitaal en kosten € 37.000,-
Totale investeringsbehoefte € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij.
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen.

 

Risico

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Debiteur is de Eenmanszaak I.G.M. van Duppen t.h.o.d.n. Kinderland De Kindertuin. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de liquide vermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op het woonhuis aan de Sint Bavostraat 44 a, 4891 CJ Rijsbergen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund tezamen met De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 394.911,- en openstaande schuld van € 297.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 417.000,- op basis van de WOZ-waarde. 
 • Bij een (eventuele) uitwinsituatie van de tweede hypotheek is er in de hypotheekakte opgenomen dat de investeerders van Collin Crowdfund als eerste aanspraak maken op de mogelijke opbrengsten ten opzichte van De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang.
 • De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een lineair, gelijk met de hoogte van de openstaande hoofdsom, dalende borgstelling af voor € 94.875,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet kwalificeert de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang als Minimaal risico.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een gedeeltelijke niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er jaarlijks maximaal € 40.000 onttrokken mag worden, zolang de solvabiliteit 10% of lager is (conform berekening en ter beoordeling door De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang).
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van I.G.M. van Duppen voor een bedrag van € 125.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kinderland De Kindertuin worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 •  Mevrouw I.G.M. van Duppen en haar partner de heer M. Jonker geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privé woning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Kinderland De Kindertuin is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De cijfers zijn opgesteld door de ondernemer in samenspraak met Credion. Er is sprake van een voorzichtig begroot groeiscenario. Vanaf de negende maand na opening wordt het break-even punt bereikt. De exploitatiebegroting en de ondernemerskwaliteiten zijn mede beoordeeld door de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
Over de eerste twaalf maanden na de opening wordt een omzet voorzichtigheidshalve begroot van € 528.000,-. Na privé-onttrekkingen en belasting resteert een cashflow-overschot van € 21.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 782.000,- en een netto cashflow overschot na privé, belastingen en aflossing op de Collin lening van € 19.000,-. Omdat de prognoses nog wel waargemaakt moeten worden, kwalificeren wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Behoudens een financiële buffer voor onvoorziene privé omstandigheden, brengt de ondernemer geen eigen middelen in. Aan het eind van het aanloopjaar is het eigen vermogen 6% op een balanstotaal van € 134.000 en stijgt eind tweede jaar naar 30% op een balanstotaal van € 139.000,-.Wij kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden

Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Debiteur is de Eenmanszaak I.G.M. van Duppen t.h.o.d.n. Kinderland De Kindertuin. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de liquide vermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op het woonhuis aan de Sint Bavostraat 44 a, 4891 CJ Rijsbergen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund tezamen met De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 394.911,- en openstaande schuld van € 297.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 417.000,- op basis van de WOZ-waarde. 
  Bij een (eventuele) uitwinsituatie van de tweede hypotheek is er in de hypotheekakte opgenomen dat de investeerders van Collin Crowdfund als eerste aanspraak maken op de mogelijke opbrengsten ten opzichte van De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang.
 • De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een lineair, gelijk met de hoogte van de openstaande hoofdsom, dalende borgstelling af voor € 94.875,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet kwalificeert de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang als Minimaal risico.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van I.G.M. van Duppen voor een bedrag van € 125.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kinderland De Kindertuin worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de borgstelling van De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang, de gezamenlijke hypothecaire zekerheid in tweede verband, de verpanding van de zowel de roerende zaken als de overlijdensrisicoverzekering, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-76514 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2020 om 10:06
investeerder-53272 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2020 om 10:06
investeerder-67292 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2020 om 10:06
investeerder-51219 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2020 om 10:06
investeerder-7769 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2020 om 10:06

Ondernemer

I.G.M. van Duppen

Crowdfund Coach


Henk Beke