31892

KinderOutlet

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 250
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-04-2019 in 1 uur volgeschreven door 250 investeerders

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 250.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 100.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Ondernemers nemen een bestaand bedrijf over welke bestaat sinds 2002 (www.KinderOutlet.com). Het betreft een groothandel in kinderkleding welke gedeeltelijk bestaat uit eigen merken en gedeeltelijk uit de inkoop van bekende andere merken. De verkoop vindt plaats aan winkeliers, webshops en kledingparty’s. Dit gebeurt vanuit een magazijn in Veldhoven. Naast de groothandel is er ook een outlet-kledingwinkel in Eindhoven. De verkoper verkoopt de zaak in verband met zijn leeftijd en zijn gezondheid. Bij het bedrijf zijn vijftien mensen in dienst welke in totaal goed zijn voor zeven FTE.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de overname bedraagt € 500.000,-. Er is sprake van een eigen inbreng van € 50.000,-, een achtergestelde lening van de verkoper van € 100.000,- en een crowdfunding via Knab Crowdfunding van € 100.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert VOF KinderOutlet als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn S.G.C.J Wellesen en M.J.H. Nijman ten deze handelend voor zich en als vennoten van VOF KinderOutlet. De lening van € 100.000,- van de verkoper wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad wordt in eerste rang verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. De verkoper verstrekt een borgtocht van € 200.000,- welke wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving van € 200.000,- op het zakelijke pand welke wordt verhuurd aan de VOF. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Video Pitch

Leendoel

De ondernemers nemen middels een activa/passiva-transactie de bestaande groothandel en winkel in kinderkleding over.

Ondernemer

Sanne Wellesen (36) is tot nu toe actief geweest als officemanager en later als algemeen manager in de beauty-branche. Haar focus lag vooral op het managen van de financiële administratie en de sales (marketing en verkoop). Sanne is stressbestendig, heeft doorzettingsvermogen en is een creatieve denker. Ze zal zich naast de operationele taken met name gaan richten op de administratie, het ontwerp van nieuwe kleding, samenstelling van de collectie en marketingcampagnes. 

Marco Nijman (41) is accountmanager bij een koffieleverancier geweest. Daarnaast was hij gedurende zeven jaar manager horeca en verhuur bij een theater. Hij is communicatief sterk, een echte netwerker en durft volop initiatief te nemen. Hij zal naast de operationele zaken zich specialiseren in personeelszaken, acquisitie en inkoop. 

Samen zullen ze de eerste jaren begeleid worden door de huidige eigenaar.

Onderneming

Het over te nemen bedrijf bestaat sinds 2002 (www.KinderOutlet.com) en betreft een groothandel in kinderkleding welke gedeeltelijk bestaat uit eigen merken en gedeeltelijk uit de inkoop van bekende andere merken. De verkoop vindt plaats aan winkeliers, webshops en kledingparty’s. Dit gebeurt vanuit een magazijn in Veldhoven. Naast de groothandel is er ook een outlet-kledingwinkel in Eindhoven. De verkoper verkoopt de zaak in verband met zijn leeftijd en zijn gezondheid. Bij het bedrijf zijn vijftien mensen in dienst welke in totaal goed zijn voor zeven FTE.

Vinrose en DuckyBeau
De eigen merken zijn Vinrose en DuckyBeau. Deze worden ontworpen door een eigen medewerker en vervolgens in Turkije gefabriceerd. Andere merken die men verkoopt zijn Imps & Elfs, Mayoral, Kidscase, Lialea, Nickelson, Oxxy, Airforce en Petit Mouton.

Missie
“Het verkopen van kinderkleding waarin de kleintjes zich groot voelen”. De kleding moet van goede kwaliteit en betaalbaar zijn. Ook moet deze verkrijgbaar zijn in zowel fysieke winkels als online shops. Het aantal verkooppunten moet stijgen en KinderOutlet.com moet een begrip worden voor de consument.

Strategie
De ondernemers hebben een strategie ontwikkeld om in een aantal fases de missie te bereiken:

 • starten met het integreren van een webshop voor consumenten, nu is de webshop voornamelijk gericht voor de zakelijke klanten
 • opzetten van een marketingcampagne om de consument hier naartoe te trekken
 • meer populaire merken aan assortiment toevoegen
 • uitbreiden van de eigen merken met een extra eigen merk en een basis collectie
 • openen van pop-up outletstores waar gedurende korte periodes relatief hoge omzetten worden gegenereerd, mede ter beheersing van de voorraad

De markt
Vooral online blijft de sector groeien. Gezien de grote verscheidenheid aan zakelijke klanten is dit slechts een beperkte bedreiging voor KinderOutlet. Deze zakelijke klanten kopen voor een groot deel via het online kanaal in. De ondernemers gaan inspelen op de trend door een webshop voor consumenten te integreren.

Binnen de markt onderscheidt het bedrijf zich door lage prijzen, goede kwaliteit en door de twee eigen merken. Dit wil men verder uitbreiden. Twee keer per jaar heeft men ook samplesale waar goede omzetten mee worden gerealiseerd.

KinderOutlet richt zich op Nederland, België en Duitsland en heeft een zeer divers klantenbestand, onder te verdelen in consumenten, webshops, winkels en ondernemers die thuisparty’s geven.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inventaris € 25.000,-
Goodwill € 100.000,-
Voorrraad € 300.000,-
Werkkapitaal € 75.000,-
Totaal € 500.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 100.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 350.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is VOF KinderOutlet. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers, S.G.C.J. Wellesen en M.J.H. Nijman, hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé-vermogenspositie beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van VOF KinderOutlet wordt in eerste rang verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de S.G.C.J Wellesen en M.J.H. Nijman voor een bedrag van € 200.000,-. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste 24 maanden van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Na 24 maanden mag er maximaal € 3.000,- per maand op de achtergestelde lening worden afgelost mits de solvabiliteit van VOF KinderOutlet hoger is dan 40%.
 • De verkoper geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgtocht zal na 24 maanden lineair aan het nog openstaand leenbedrag teruglopen. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgtocht wordt er door de verkoper een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan De Run 4441 te Veldhoven verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- en openstaande schuld van € 650.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.015.000,- op basis van een recent taxatierapport

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VOF KinderOutlet is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognose voor het resterende deel van 2019 en over 2020 en 2021. Daarnaast hebben we inzage in de historische cijfers van het bedrijf onder de vorige eigenaar.

Rentabiliteit
De verwachte omzet van april tot en met december 2019 bedraagt € 1.135.000,-. De gerealiseerde omzet over 2017 bedraagt € 1.373.000. In de conceptcijfers over 2018 bedraagt de omzet over dat jaar € 1.270.000,-. De ondernemers verwachten dat de extra salesinzet direct groei in de omzet oplevert. Voor 2020 en 2021 verwacht men deze omzet verder te kunnen laten groeien richting € 2.000.000,- Voor het resterende deel van 2019 wordt een operationele cashflow na privé-opnames van € 84.000,- verwacht welke in 2020 volgens prognose groeit naar € 164.000,-. De ondernemers gaan een deel van het pand te huur zetten na overname, hiervoor zijn € 25.000,- huurinkomsten meegenomen. Mocht dit niet direct te verhuren zijn, dan zou er nog voldoende buffer in de cashflow moeten zitten. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Door de eigen inbreng van € 50.000,- en de achterstelling van de lening van € 100.000,- is de solvabiliteit bij de start 30%. Door de verwachte winsten stijgt deze solvabiliteit snel. Aangezien een deel van het vermogen achtergesteld vermogen is en de prognoses nog moeten worden waargemaakt kwalificeren we de solvabiliteit als Voldoende.

Liquiditeit
Liquiditeit is zeer belangrijk voor een groothandel met een dergelijk seizoenspatroon. Er is nauwelijks sprake van debiteuren wat een voordeel is. Met de eigen outlet winkel kan men de omvang van de voorraad goed controleren. In de totale opzet is voldoende liquiditeit mee gefinancierd. We kwalificeren de liquiditeit als Voldoende

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders krijgen een voucher voor een eenmalige 40% korting. Deze voucher is tot 31 december 2019, met uitzondering van de sale, te gebruiken in de winkel in Eindhoven.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15616 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 11:21
investeerder-39068 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 11:21
investeerder-10114 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 11:21
investeerder-67041 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 11:21
investeerder-67134 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
19-04-2019 om 11:20

Ondernemer

Marco Nijman

Sanne Wellesen

Crowdfund Coach


Marc Kogels