39570

Klaas Pels

€ 325.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 305
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-05-2021 in 2 uur volgeschreven door 305 investeerders

Samenvatting

Klaas Pels is een aantal jaren geleden, na vele jaren actief te zijn geweest in de muziekindustrie, zijn eigen bedrijf gestart in specialistische maaiwerkzaamheden in bermen langs wegen, sloten en kanalen. Hij wil dit nu verder gaan uitbreiden als gevolg van veel vraag in de markt. Daarnaast wil hij in zijn eigen woning een geluidsstudio bouwen om ook zijn passie in het afmixen van muziek voor bekende Dj’s en bands weer actiever op te kunnen pakken. Zijn partner, die in loondienst is bij Rabobank, ondersteunt deze plannen volledig en tekent mee voor de crowdfunding. 

Invloed coronavirus
Er is geen invloed van de corona crisis op de maaiwerkzaamheden. Deze activiteiten worden met in acht name van de maatregelen uitgevoerd. In de muziekindustrie is de impact wel groot. Doordat de artiesten niet kunnen optreden zijn ze echter druk met muziek maken waardoor het aanbod toch op peil blijft.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 712.000,-. Naast de huur en operationele lease van machines bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 325.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Verhoogd Risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn Klaas Pels en mevrouw A. Sablairolles. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemer en zijn partner hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer en zijn partner ruim vanwege de overwaarde op de privéwoning. Deze wordt ingezet voor de crowdfunding.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het woonhuis aan de Lakenvelder 9 te Veldhoven verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en een gelijke openstaande schuld. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 900.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-04-2021.
  • De te financieren roerende zaken worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel bestaat uit twee delen. Voor de uitbreiding van de maaiwerkzaamheden wordt geïnvesteerd in een graafmachine, een tractor, diverse bijhorende materialen zoals een verlenggiek en maaikorf, een houtgrijper, een sorteergrijper en een zaagkast als ook twee Volkswagen busjes voor het vervoer naar de opdrachten.

Het tweede deel is de inrichting van een geluidsstudio in de eigen woning welke bestaat uit aanpassingen in de ruimte en de benodigde apparatuur.

Ondernemer

Klaas Pels (1980) is samenwonend met Anette Sablairolles. Samen hebben ze twee kinderen en wonen ze in een recent gebouwde woning in Veldhoven. Klaas is van origine muzikant waarin hij in een aantal bands heeft gespeeld, DJ is geweest en zich later heeft gespecialiseerd in het re- en afmixen en produceren van muziek.

Circa zeven jaar geleden is hij als primaire beroep overgestapt en machinist op een maaimachine geworden. Sinds 2017 doet hij dit als zelfstandige. Anette werkt al jaren bij de Rabobank.

Klaas heeft zowel een zeer goede machinebeheersing in de maaiwerkzaamheden als een zeer goed oor voor de (af)montage van diverse genres muziek.

Onderneming

Klaas verzorgt nu reeds een aantal jaren maaiwerkzaamheden met een eigen Liebherr A914 voor diverse aannemers in Brabant en Limburg. Dit doet hij naar grote tevredenheid waardoor hij meermaals is benaderd door diverse opdrachtgevers voor uitbreiding van de werkzaamheden. Met name hierdoor gaat hij nu investeren in een extra Liebherr, een tractor en bijhorende materialen. Zijn broer en een goede bekende van beide gaan de machines bemannen, daarnaast zal er een flexibele uitzendkracht worden aangetrokken. Klaas heeft diverse getekende intentieverklaringen van opdrachtgevers waarbij hij, zodra hij over de machines beschikt, opdrachten zal krijgen. 

Naast bovenstaande activiteiten is Klaas ook ‘muziekengineer’. Met zijn kennis en kunde schaaft hij de ruwe kantjes af waardoor er een mooier en beter geluid ontstaat. Deze activiteiten hebben een aantal jaren op een laag pitje gestaan omdat hij voor deze werkzaamheden steeds een studio moest huren in Amsterdam waardoor er veel (reis)tijd verloren ging. In zijn nieuwe woning heeft Klaas reeds een kelder laten bouwen welke nu nog gebruiksklaar moet worden gemaakt en worden voorzien van de nodige apparatuur zodat hij een eigen studio heeft. Klaas heeft reeds opdrachten uitgevoerd voor topartiesten als Martin Garrix, Coldplay en David Guetta. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Graafmachine € 182.000,-
Tractor  € 205.000,-
VW Crafter en Caddy, verlenggiek en maaikorf, Quad, Houtgrijper, sorteergrijper en zaagkast, aanhangwagens, totaal  € 150.000,-
Muziekstudio verbouwen en apparatuur € 125.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Aflossing lening € 25.000,-
Totaal € 712.000,-
Operationele lease Graafmachine € 182.000,-
(60 maanden, restwaarde € 39.000,-)
Huur Tractor € 205.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 325.000,-

De bestaande graafmachine is middels een leaseovereenkomst bij ABN AMRO gefinancierd. Daarnaast is er nog een kleine lening bij Qredits welke bij de opstart van het bedrijf is verstrekt.
Leenbedrag: € 325.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de eenmanszaak Klaas Pels is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De CCS is gebaseerd op de jaarcijfers 2020 en de prognose voor 2021 en 2022 van de eenmanszaak Klaas Pels. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2020 bedroeg, met één machine en beperkte muziekactiviteiten, € 135.000,- met een netto cashflow overschot van € 75.000,-. Er is in 2020 eenmalig veel in privé opgenomen voor de afbouw van de eigen woning welke nu wordt ondergezet voor de crowdfunding. Voor 2021 wordt na aanschaf en huur van de machines een omzet verwacht van in totaal € 436.000,-. Deze omzet is onderbouwd op basis van de uren inzet van de machines en het personeel keer de uurprijs waarbij er een ingroeiperiode voor de nieuwe machines is meegenomen. Na de personeelskosten, huurlasten en overige kosten resteert er een operationele cashflow na privé-opnames van € 171.000,- en een netto cashflow overschot van € 50.000,-. Voor 2022 wordt er nog een verdere groei van omzet en cashflow verwacht door het maximaal inzetten van de machines. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg ultimo 2020 32% op een totaalbalans van € 347.000,-. Door de investeringen groeit de balans hard en zal de solvabiliteit naar verwachting ultimo 2021 27% op een totaalbalans van € 560.000,- bedragen. In privé is er de forse overwaarde in de privéwoning welke ook wordt ingezet voor deze crowdfunding. We kwalificeren daardoor de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Klaas Pels en mevrouw A. Sablairolles. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemer en zijn partner hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer en zijn partner ruim vanwege de overwaarde op de privéwoning. Deze wordt ingezet voor de crowdfunding.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het woonhuis aan de Lakenvelder 9 te Veldhoven verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en een gelijke openstaande schuld. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 900.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-04-2021.
  • De te financieren roerende zaken worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-247430 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 12:41
investeerder-211890 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 12:37
investeerder-53330 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 12:36
investeerder-247434 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 12:34
investeerder-199334 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 12:34

Ondernemer

K. Pels

Crowdfund Coach


Marc Kogels