37814

Kledingreparatie Jakob

€ 115.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 238
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 238 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Kledingreparatie Jakob
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 11-07-2011
Website www.kledingreparatiejakob.nl

Leendoel

De heer Güllü is afgelopen jaar met zijn kledingreparatiezaak verhuisd naar het nieuwe winkelcentrum in Berkel-Enschot. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om het nieuwe bedrijfspand aan te kopen. Voor de aankoop van het bedrijfspand is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 115.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 7,5% per jaar en een slottermijn van € 80.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 160.000
Eigen middelen € 45.000
Collin Direct € 115.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer Y. Güllü handelend onder de naam Kledingreparatie Jakob. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 115.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Koningsoord 2 te Berkel-Enschot verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand wordt aangekocht voor € 160.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kledingreparatie Jakob is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Kledingreparatie Jakob. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De tussentijdse cijfers 2020 laten zien dat de ondernemer tot dusver vergelijkbare omzet draait als het jaar daarvoor. Het coronavirus heeft tot dusver geen negatieve invloed op de omzet en overige bedrijfsactiviteiten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 3.000
Vlottende activa € 1.000
Overige vlottende activa € 21.000
Totaal € 25.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 25.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € –
Totaal € 25.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 41.000  
Bruto winst € 39.000  
Kosten € 13.000  
Resultaat € 26.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16619 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-09-2020 om 10:36
investeerder-97340 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-09-2020 om 10:35
investeerder-8470 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-09-2020 om 10:34
investeerder-140414 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-09-2020 om 10:34
investeerder-46320 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-09-2020 om 10:34

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders