43221

Kliniek Elsendael B.V.

€ 250.000  |  8,5% rente  |  42 maanden  Investeerders: 364
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-10-2022 in 5 uur volgeschreven door 364 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Kliniek Elsendael B.V.
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Opstart PTSS-kliniek
Datum van oprichting 21-02-2022

Leendoel

Kliniek Elsendael biedt een intensieve kortdurende klinische behandeling voor volwassenen met een (complexe) Post Traumatische Stressstoornis (PTSS). Het doel is de PTSS -klachten te verminderen of te doen verdwijnen, waardoor de cliënt beter functioneert in het dagelijks leven. Op termijn zal een ambulante (dag) behandeling toegevoegd worden aan het aanbod en zal scholing aangeboden worden. Daarnaast is er de ambitie om een aanbod op te zetten voor cliënten waarbij sprake is van vroegkinderlijk trauma/verwaarlozing.

Het behandelprogramma bestaat uit EMDR en Exposure (individueel) en therapieën in groepsverband zoals Psychomotore therapie (PMT), Sensorimotor psychotherapie en Beeldende therapie. Psycho-educatie is ook onderdeel van het behandelprogramma. Daarnaast wordt op indicatie psychiatrische zorg geboden. 

Het behandelteam van Kliniek Elsendael bestaat uit professionals met ruime kennis en ervaring op het gebied van traumabehandeling en staat onder leiding van Hans van Dansik.

Kliniek Elsendael zal de bedrijfsvoering doorstarten vanuit Curalma Elsendael B.V. dat per februari 2022 failliet is verklaard. Curalma Elsendael B.V. staat volledig los van Kliniek Elsendael B.V. Er zijn geen enkele contractuele verplichtingen of andere verplichtingen overgenomen van het faillissement.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 42 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Opstart kliniek € 500.000
Totaal € 500.000
Inbreng De Poort van Wijhe B.V. middels rekening courant € 250.000
Collin Direct € 250.000

Overige financiers
De Poort van Wijhe B.V. zal middels een rekening-courant krediet € 250.000,- ter beschikking stellen. De Poort van Wijhe B.V. (onderdeel van de groep Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., met een eigen vermogen van ruim € 50.000.000,- per ultimo 2021) is eigenaar van het pand waarin de kliniek is gevestigd. Er geldt een vaste rente van 8,0% per jaar over het opgenomen bedrag. Er zijn op voorhand geen aanvullende zekerheden gevestigd ten behoeve van het rekening-courant krediet.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn EL Kliniek Elsendael B.V. en Kliniek Elsendael B.V.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van EL Kliniek Elsendael B.V. en Kliniek Elsendael B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer J.G. van Dansik geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De Lenferink Groep heeft een eigen vermogen van ruim € 50.000.000,- per ultimo 2021.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor EL Kliniek Elsendael B.V. is Laag risico en de score voor Kliniek Elsendael B.V. is verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geprognosticeerde cijfers Kliniek Elsendael B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Toelichting jaarcijfers
De cijfers zijn gebaseerd op prognose. Deze prognose is opgesteld aan de hand van het verwachte aantal cliënten dat snel in de kliniek behandeld kunnen worden. Er is momenteel een lange wachtlijst van cliënten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 33.000
Vlottende activa € 608.000
Overige vlottende activa € 69.000
Totaal € 710.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen
Langlopende schulden € 500.000
Kortlopende schulden € 210.000
Totaal € 710.000

Winst- en verliesrekening eerste volledige jaar

Omzet € 2.430.000
Bruto winst € 350.000
Afschrijving € 17.000
Belasting € 50.000
Resultaat € 283.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2229 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-10-2022 om 15:28
investeerder-66939 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-10-2022 om 15:26
investeerder-33800 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
21-10-2022 om 15:23
investeerder-46826 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2022 om 15:21
investeerder-64622 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2022 om 15:16

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders