42953

KNAP!

€ 55.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 110
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 110 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam KNAP!
Sector Verzorging
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing / Werkkapitaal
Datum van oprichting 14-12-2007
Website www.kapsalonknap.nl

Leendoel

KNAP! (Geknipt) is een eenmanszaak, die een drietal kapperszaken exploiteert; twee in Veldhoven en één in Eersel. Ondernemer Maartje van de Ven gaat een vervolgstap zetten door een vierde vestiging te openen in winkelcentrum Meerhoven te Eindhoven. Eerder is de ondernemer al een financiering via Collin Crowdfund aangegaan, welke inmiddels succesvol is afgelost. De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de verbouwingskosten van het leegstaande huurpand en tevens als werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 55.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwingskosten € 40.000
Werkkapitaal € 15.000
Totaal € 55.000
Collin Direct € 55.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw M.E.M. van de Ven handelend onder de naam KNAP! Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis. 
  • De heer N.R.A. Bouwman geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 55.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van KNAP! worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor KNAP! is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van de onderneming alsmede prognosecijfers na de opening van de vierde vestiging. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Vanwege de coronapandemie en de daarbij horende lockdowns, zijn de salons van KNAP! een aantal weken dicht geweest, waarbij zij in 2020 en 2021 omzet zijn misgelopen. Er is om die reden een lager (tevens positief) resultaat gerealiseerd. De omzet 2021 (concept jaarrekening) bedraagt € 379.975,- met een resultaat van € 22.897,-.

Toelichting jaarcijfers vanuit de ondernemer
De prognosecijfers hebben betrekking op onze 4 locaties. De 4e locatie wordt gevestigd in het winkelcentrum Meerhoven (congestiegebied a 15.000 inwoners), waar slechts 1 andere kapsalon reeds zit gevestigd. Bij het opstellen van de prognosecijfers is er naast genormaliseerde omstandigheden (corona-vrij) ook rekening gehouden met de 4e (te openen) vestiging, welke een grote vestiging betreft met 12 kappersstoelen en deels een bestaand klantenbestand van de toekomstige werknemers (2 FTE voor de opbouwfase zijn reeds gecontracteerd). Er is hier een groeimodel in het aantal klanten toegepast waarbij in jaar 1 de investeringen in personeel en inkoopkosten evenredig in de tijd meegroeien. Op basis van onze ervaring verwachten wij te groeien naar 600 klanten per maand Q4 2023 (waarvan 200 reeds bestaande klanten). 

Er is marktconform een component goodwill opgenomen op de balans. Op de balans staat een grote component voorraden en materiele vaste activa (o.a. kappersmeubilair, computers en koffiezetapparaat die deels aangeschaft worden middels deze financiering). De verwachte winst uit onderneming in jaar 1 (142.000 euro) wordt aangereikt als ondernemersloon (42.000 euro) en om de liquide middelen in de zaak aan te vullen.

Jaarcijfers

Balans na financiering 

Activa

  na financiering
Vaste activa € 96.000
Vlottende activa € 35.000
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 136.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 28.000
Langlopende schulden € 58.000
Kortlopende schulden € 50.000
Totaal € 136.000

Prognose winst- en verliesrekening jaar 1

Omzet € 966.000
Bruto winst € 822.000
Kosten € 680.000
Resultaat € 142.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14739 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 14:03
investeerder-110387 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 14:03
investeerder-110240 heeft € 300 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 14:03
investeerder-77765 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 14:03
investeerder-127400 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-08-2022 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders