40518

Koppejan Allround

€ 145.000  |  6,0% rente  |  96 maanden  Investeerders: 234
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 234 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Koppejan Allround
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 01-05-2003
Website www.koppejanallround.nl

Leendoel

Koppejan Allround, geëxploiteerd door Robert Koppejan, is een allround installatie- en montagebedrijf. De ondernemer is actief in heel Zeeland. De ondernemer is specialist in badkamermontage, installatiewerk en EPDM dakbedekking. Daarnaast richt de ondernemer zich de laatste jaren steeds meer op de verkoop van waterontharders. De ondernemer is op zoek naar een financiering voor de aankoop van een nieuwbouw bedrijfsunit te Goes.

Er wordt een lineaire lening van € 145.000,- verstrekt met een looptijd van 96 maanden een vaste rente van 6,0% per jaar en een slottermijn van € 70.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom nieuwbouw bedrijfsunit € 139.000
BTW € 29.190
Totaal € 168.190
Eigen inbreng € 23.190
Collin Direct € 145.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer R. Koppejan handelend onder de naam Koppejan Allround. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Koppejan Allround worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 145.000,- op het aan te kopen perceel bouwterrein (met de daarop te stichten bedrijfsunit, bouwnummer 13 en verhard/geasfalteerd terrein) gelegen aan de Livingstoneweg te Goes, bedrijventerrein De Poel, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie K, nummer 665 en 660 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand wordt aangekocht voor € 139.000,- (v.o.n. ex. BTW).
  • De BTW voor de aankoop van de bedrijfsunit wordt voorgefinancierd. Uiterlijk 4 maanden na verstrekking van de lening zal deze BTW worden terugbetaald door de ondernemer. Dit zal een eenmalige aflossing zijn, waarbij er geen extra vergoedingsrente in rekening zal worden gebracht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Koppejan Allround is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Koppejan Allround. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan dat de coronapandemie tot dusver geen negatieve invloed heeft gehad op de bedrijfsactiviteiten en voortzetting van de onderneming. De verkoop van onder andere waterontharders is afgelopen jaren zelfs flink gestegen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 26.000 € 21.000
Vlottende activa € 51.000 € 100.000
Overige vlottende activa € 7.000 € 1.000
Totaal € 84.000 € 122.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 4.000 € 51.000
Langlopende schulden € 11.000 € 11.000
Kortlopende schulden € 69.000 € 60.000
Totaal € 84.000 € 122.000

Winst- en verliesrekening 2020 (concept)

Omzet € 354.000  
Bruto winst € 121.000  
Kosten € 43.000  
Netto winst € 78.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-58591 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 11:08
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 11:08
investeerder-4180 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 11:08
investeerder-41321 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 11:07
investeerder-110252 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders