40748

Kruisvereniging ZorgSaam

€ 100.000  |  5,5% rente  |  63 maanden  Investeerders: 123
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 123 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Kruisvereniging Zorgsaam
Sector Gezondheidszorg
Rechtsvorm Vereniging
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 07-05-1993
Website www.zorgsaam.nl

Leendoel

Kruisvereniging Zorgsaam biedt en ontwikkelt een aanbod van service, advies, producten en diensten die bijdragen aan het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen door haar leden. Een groot deel van de opbrengsten bestaat uit de ontvangst van contributiegelden. Deze contributies worden aan het einde van het jaar geïnd. De liquiditeit neemt gedurende het jaar af en daarom wordt er een financiering gevraagd om de liquiditeitsbehoefte op te vangen.

Er wordt een lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 63 maanden, een vaste rente van 5,5% per jaar, een jaarlijkse aflossing van € 10.000,- in de decembermaand en een slottermijn van € 50.000,-. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de Kruisvereniging Zorgsaam.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het bedrijfspand aan de Duistervoordseweg 57, 57a en 57b, 7391CB te Twello (kadastraal bekend als sectie E, nummer 1051 te Twello) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 9 september 2021 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 355.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. Deze extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kruisvereniging Zorgsaam is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Kruisvereniging Zorgsaam. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Met betrekking tot de invloed van corona wordt het volgende aangegeven: “Kruisvereniging Zorgsaam biedt haar diensten vooral aan ouderen. Door corona zijn er 2020 en 2021 beperkte omzetten gerealiseerd. Vooral voor diensten aan huis en rijbewijskeuringen (niet uitgevoerd in maart -juni 2020 en maar deels in januari – februari 2021) maar ook de voor de omzetten in de winkel waren er negatieve gevolgen.”.

Toelichting jaarcijfers
In het jaar 2020 heeft de vereniging een verlies van €55.000,- gerealiseerd. De afschrijvingen bedroegen in het jaar 2020 € 33.000,- waardoor er sprake was van een operationeel netto cashflow tekort van € 22.000,-. Voor het jaar 2022 wordt een operationeel cashflow overschot geprognosticeerd van € 21.000,- op basis van de historische jaarcijfers 2020, waarbij een huurlast komt te vervallen van € 60.000, per jaar en de financieringslasten inclusief aflossing van € 10.000,- zijn meegenomen.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 312.000 € 303.000
Vlottende activa € 333.000 € 327.000
Overige vlottende activa € 510.000 € 499.000
Totaal € 1.155.000 € 1.129.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 555.000 € 500.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 600.000 € 629.000
Totaal € 1.155.000 € 1.129.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 1.410.000  
Bruto winst € 723.000  
Kosten € 778.000  
Resultaat € -/-55.000  

 

Prognose 2022 gebaseerd op de cijfers 2020 na verstrekking lening

Omzet € 1.410.000  
Bruto winst € 723.000  
Kosten € 725.000  
Resultaat € -/-2.000*  

* De afschrijvingen bedragen € 33.000,- en de aflossingsverplichting € 10.000,- waardoor er een operationeel netto cashflow overschot naar verwachting resteert van € 21.000,-.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-82516 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-10-2021 om 10:03
investeerder-248508 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-10-2021 om 10:02
investeerder-147442 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-10-2021 om 10:02
investeerder-13522 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-10-2021 om 10:02
investeerder-109972 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-10-2021 om 10:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders