32233

KS Vastgoed

€ 670.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 256
Reeds
geïnvesteerd

43 %

381.500 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

16 %

25 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed

Samenvatting

Na meerdere jaren verschillende horecazaken te hebben geëxploiteerd heeft Baris Ipekli zich toegelegd op het aankopen van panden in Maastricht, die hij renoveert tot woningen met appartementen voor de verhuur. De panden van de heer Ipekli liggen in of dichtbij de wijk ‘De Groene Loper’. Het gebied boven de ondergrondse A2-tunnel, dat een transformatie ondergaat, is zeer gewild om in te wonen. De appartementen worden doorgaans verhuurd aan studenten en zijn zeer gewild. Zodra een student vertrekt en de huur opzegt, brengt men vaak weer een nieuwe huurder aan, zodat er weinig risico is op leegstand. Baris kan nu een pand kopen waar al huurders inzitten en heeft hiervoor een eenmanszaak opgericht, genaamd KS Vastgoed.

Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van het pand aan de Scharnerweg 137 te Maastricht is een investeringsbehoefte van € 650.000,-. Daarnaast wil Baris een restantfinanciering van ING op het pand aan de Scharnerweg 81 te Maastricht ad € 20.000,- aflossen, dit om hiermee de investeerders van Collin Crowdfund een betere dekkingspositie te kunnen bieden.  De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 670.000,-. Vanaf de eerste maand geldt er een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden en een slottermijn van € 450.000,-. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.
De rente bedraagt 6% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor KS Vastgoed de score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Goed. De debiteur voor de financiering is B. Ipakli h.o.d.n. KS Vastgoed. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 670.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Scharnerweg 137 te Maastricht gevestigd, met een getaxeerde marktwaarde van € 900.000,-. Daarnaast wordt er voor drie jaar een eerste hypothecaire inschrijving van € 170.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Scharnerweg 81 te Maastricht gevestigd, met een getaxeerde waarde van € 325.000,-.

Leendoel

De financiering dient voor de aankoop van onroerend goed, wat in zijn  geheel verhuurd wordt aan derden.

Ondernemer

Baris Ipekli (1976) heeft na het behalen van zijn MEAO diploma en de Horeca Opleiding Sociale Hygiëne een aantal horecazaken geëxploiteerd in Maastricht. Baris had destijds de eerste Dönerzaak in Maastricht. Vanaf 1999 is hij zich meer bezig gaan houden met vastgoed investeringen. Baris heeft in de jaren daarna meerdere panden opgekocht welke hij, na renovatie, heeft verhuurd. Baris krijgt nu de kans om een woonhuis met bedrijfsmatig onroerend goed te kopen op een interessante locatie in Maastricht, waarbij de twee bedrijfsruimtes al langer verhuurd zijn en zullen blijven. Voor de toekomst wil Baris, zodra de mogelijkheid zich aanbiedt, meerdere vastgoed beleggingen uitvoeren in het gewilde gebied rond ‘De Groene Loper’ in Maastricht.

Onderneming

Baris heeft onlangs de eenmanszaak KS Vastgoed opgericht om daar de huurinkomsten van de diverse beleggingspanden binnen te laten komen en van daaruit ook de onkosten, rente en aflossingen te betalen.
Baris richt zich vooral op panden met ruime mogelijkheden, zoals bedrijfsmatige verhuur of appartementen welke vooral aan studenten verhuurd zullen worden. 

Het onroerend goed
Het pand aan de Scharnerweg 137 in Maastricht is een bestaand gebouw waar op dit moment twee zakelijke huurders voor reeds geruime tijd inzitten. Dit betreft een kapsalon en een fysiotherapie praktijk. Daarnaast zijn er ook drie appartementen die verhuurd zijn aan studenten.

Positionering in de markt
Baris richt zich specifiek op Maastricht en dan met name het gebied rondom ‘De Groene Loper’. Sinds de A2 in Maastricht ondergronds is gegaan heeft het gebied een transformatie ondergaan en is de leefbaarheid enorm toegenomen. De verbinding met de binnenstad wordt sterk verbeterd. Bovengronds wordt ‘De Groene Loper’ gerealiseerd: een stadslaan van Noord naar Zuid met centraal in de ruimte een bomenallee en daaronder een recreatieve wandel- en fietslaan.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopprijs (incl. k.k.) Scharnerweg 137 te Maastricht € 650.000,-
Aflossing bestaande lening ING op Scharnerweg 81 te Maastricht € 20.000,-
Totaal € 670.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 670.000,-

Leenbedrag: € 670.000,-
Rente: 6 %
Looptijd: 60 maanden, met een slottermijn van € 450.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer B. Ipekli handelend onder de naam KS Vastgoed. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim, gebaseerd op de taxatierapporten van het onroerend goed in relatie tot de schulden.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 670.000,-.op het pand aan de Scharnerweg 137 te Maastricht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige verhuurde staat van € 900.000,- op basis van een taxatierapport per peildatum 21 februari 2019 en een plausibiliteitsverklaring van een derde afgegeven op 2 maart 2019. De getaxeerde executiewaarde in huidige staat bedraagt € 720.000,-.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 170.000,- op het pand aan de Scharnerweg 81 te Maastricht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze inschrijving vervalt na 3 jaar, mits er geen betalingsachterstanden zijn. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 173.000,-. per peildatum 01-01-2018. De taxatiewaarde per peildatum 05-12-2008 in verhuurde staat bedroeg € 325.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor KS Vastgoed is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de IB-aangifte 2017 van aanvrager, de ontvangen overzichten van huuropbrengsten en kosten van alle panden en het taxatierapport van Houben Makelaardij OZ van 28 februari 2019 alsmede een plausibiliteitsverklaring van AA Kwadraat Taxaties van 02 maart 2019. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
De verwachte genormaliseerde cashflow (op basis van huuropbrengsten van bestaande verhuurde objecten en het nieuw aan te schaffen pand) in 2019 is € 60.000,- met een aflossing van € 27.000,- en dus een cashflowoverschot van € 33.000,-. In 2020 verwacht men een genormaliseerde cashflow van € 66.000,- met een aflossing van € 47.000,- en dus een cashflowoverschot € 19.000,-. De Rentabiliteit beoordelen wij op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Aangezien het hier een zakelijke financiering van box 3-vermogen betreft zijn alle componenten meegenomen die betrekking hebben op het privévermogen van de aanvrager. Dit is dus inclusief de overwaarde van de andere panden in eigendom op basis van taxatierapporten en de spaargelden. Ultimo 2018 is het eigen vermogen € 549.000,-. met een solvabiliteit van 44%. Als gevolg van de balansverlenging door de aankoop van het nieuwe pand en de financiering door Collin Crowdfund zal de solvabiliteit dalen naar 39% op een balanstotaal van € 2.155.000,-. Volgens de prognose is het eigen vermogen ultimo 2020 € 927.000,-. met een solvabiliteit van 43%. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Liquiditeit
De ruime liquiditeit is het logische gevolg van de jarenlange verhuur van de reeds in bezit zijnde panden en het behoudende uitgavenpatroon van de aanvrager. De geprognosticeerde current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is 1,9 in zowel 2019 en 2020. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69909 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
16-06-2019 om 11:08
investeerder-9771 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2019 om 12:21
investeerder-25928 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-06-2019 om 14:09
investeerder-77119 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
14-06-2019 om 12:26
investeerder-75721 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-06-2019 om 10:02

Reacties

Investeerder – 45417
13-06-2019 18:01
Geachte heer Ipekli, In de 2e alinea lees ik dat de terugbetaling geschied lineair in 60 maanden. Dit komt ook overeen met het terugbetaalschema. Ik lees echter ook dat u zich in de laatste 6 maanden het recht heeft om met een slottermijn van 450.000 de lening in zijn geheel af te betalen. Betekent dit dat in de eerste 54 maanden slechts 670.000 – 450.000 = 220.000 euro wordt afbetaald? Hartelijk dank en succes met de aankoop!

Collin Crowdfund
13-06-2019 18:17
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

Er is inderdaad sprake van een slottermijn van € 450.000,-. Dit betekent dat er in 60 maanden € 220.000,- wordt afgelost. De laatste termijn in maand 60 is dus de laatste aflossing + de slottermijn van € 450.000,-.
De laatste 6 maanden van de lening heeft de ondernemer de mogelijkheid de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een rentevergoeding van 3 maanden voor de investeerders, in tegenstelling tot de gebruikelijke 6 maanden zoals in de Algemene Voorwaarden gesteld.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Baris Ipekli

Crowdfund Coach


Jeroen Poort