42918

Kubus Goor 2

€ 90.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 197
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 197 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Kubus Goor
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-11-2012
Website www.kubusgoor.nl

Leendoel

Hans van Lokven heeft een bestaande financiering via Collin Crowdfund. Hij heeft de kans gekregen om het huurpand waar hij met zijn eenmanszaak gevestigd is aan te kopen voor € 100.000,- k.k. Het pand zal hij met zijn recent opgerichte VL Beheer B.V. verhuren aan zijn eenmanszaak. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het aankopen van het bedrijfspand.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 65.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Koopsom k.k. € 100.000
Overige kosten € 10.000
Totaal € 110.000
Eigen inbreng € 20.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • De heer J.P.G. van Lokven handelend onder de naam Kubus Goor. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat op dit moment uit de overwaarde in de privéwoning en het opgebouwde eigen vermogen in zijn eenmanszaak.
  • VL Beheer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwenkampsmaten 6-11, 7472 DE te Goor, kadastraal bekend als sectie A, complexaanduiding 3452 appartementsindex 1 te Goor verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 105.000,- k.k. op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 25 augustus 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nieuwenkampsmaten 6-11, 7472 DE te Goor, kadastraal bekend als sectie A, complexaanduiding 3452 appartementsindex 1 te Goor worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor VL Beheer B.V. is Verhoogd risico. De score voor Kubus Goor is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Kubus Goor en de huuropbrengsten van VL Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Kubus Goor heeft in 2020 een omzet gerealiseerd van € 145.000,- met een resultaat van € 56.000,-. Kubus Goor heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van € 166.000,- met een resultaat van € 83.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht Kubus Goor ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 145.000
Vlottende activa € 22.000
Overige vlottende activa € 17.000
Totaal € 184.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 68.000
Langlopende schulden € 69.000
Kortlopende schulden € 47.000
Totaal € 184.000

Huuropbrengsten 1e jaar, VL Beheer B.V.

Huuropbrengsten € 15.000
Exploitatiekosten € 2.000
Rentelasten Collin Crowdfund € 7.000
Aflossing Collin Crowdfund € 5.000
Netto cashflow € 1.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-283302 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 11:21
investeerder-208863 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 11:21
investeerder-53869 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 11:20
investeerder-40173 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 11:20
investeerder-39063 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 11:20

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders