33783

Kubus Goor

€ 120.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 102
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-01-2020 in 1 uur volgeschreven door 102 investeerders

Samenvatting

Hans van Lokven neemt per 1 januari 2020 de Kubus-vestiging in Goor over. Het over te nemen bedrijf is door de eigenaar in 2004 opgericht en langzaam uitgebouwd tot de huidige portefeuille met 105 klanten.

Kubus is een franchise-coöperatie met circa 100 vestigingen met het administratiekantoor als basis. Daarnaast zijn er vestigingen met eigen diensten (accountancy, fiscaliteit, bedrijfsadvies), waar de andere vestigingen gebruik van kunnen maken. Hierdoor levert men een compleet dienstenpakket en is de continuïteit van de dienstverlening geborgd. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 166.000,-. De ondernemer brengt zelf € 46.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 120.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn bedraagt zeven dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor J.P.G. van Lokven ten deze handelend onder de naam Kubus Goor is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is de heer J.P.G. van Lokven ten deze handelend onder de naam Kubus Goor. Zijn partner, mevrouw M.B. Stork wordt mededebiteur. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer na de eigen inbreng beperkt. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van heer J.P.G. van Lokven voor een bedrag van minimaal € 120.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Vanuit de familie worden twee persoonlijke borgstellingen afgegeven van elk € 10.000,-. Deze borgstelling hebben op dit moment materiële waarde.

Leendoel

De crowdfundlening wordt aangewend voor de overname van het kantoor Kubus Goor.

Ondernemer

Hans van Lokven (1965) is na het afronden van zijn gymnasium ondernemer geworden in de videobranche. Door veranderingen in de markt heeft hij het bedrijf verkocht en is in loondienst gegaan. In de avonduren heeft hij financiële opleidingen MBA, SPD I&II en HoFAM met succes doorlopen. Vanaf 2001 was hij financial- en business controller bij een grote grafische onderneming en in 2018 is hij overgestapt als business controller bij een huisartsen coöperatie. Daarnaast werkt hij een dag in de week als zelfstandig interim financial/business controller.

Door zijn financiële kennis en ervaring in de bedrijven waar hij heeft gewerkt (financieringen, herfinancieringen, overnames, reorganisaties, investeringen, personeelsbeleid, salarisverwerking, beleidsvoering, ISO en meer), is hij met Kubus Goor een goede adviseur voor zijn klanten. Hans woont samen met Mischa Stork (1974) in Zutphen en ze hebben drie dochters. Ze zijn 5, 8 en 10 jaar oud.

Onderneming

Kubus Goor
De huidige eigenaar heeft het bedrijf in 2004 opgericht en uitgebouwd tot de huidige klantenportefeuille met 105 klanten. De eigenaar kent zijn klanten goed en behoudt na zorgvuldig overleg een twintigtal klanten. Hij blijft nog ongeveer drie jaar actief. Hans van Lokven neemt 85 bestaande klanten over en huurt de eerste jaren het huidige kantoorpand in Goor. Met de over te nemen klantenportefeuille is de exploitatie van de onderneming vanaf het begin positief.

Zijn ambitie is om eerst de overgenomen portefeuille te consolideren en de behoefte van de klanten te leren kennen. Ervaringen van de Kubus-formule leert dat een jaarlijkse groei van 10% mogelijk is. De groei kan autonoom zijn of door overnames van nabijgelegen kantoren.

De trend is dat de meeste eenvoudige administratieve werkzaamheden online worden verwerkt. Kubus biedt deze dienst actief aan. Een belangrijk bindmiddel tussen het administratiekantoor en de klanten is het bijhouden van de administratie en de belastingaangifte. Hiermee wil Kubus Goor doorgroeien tot de belangrijkste adviseur voor financiële zaken van de klant. Het invullen van de administratie is door boekhoudprogramma’s sterk vereenvoudigd. Het uitbreiden van de dienstverlening is essentieel, maar ook een logisch gevolg. Hierbij moet gedacht worden aan loonadministratie, advisering over fiscaliteit, financiering, automatisering en verzekeringen.

Kubus-organisatie
Kubus is een franchiseorganisatie met als rechtsvorm de coöperatieve vereniging U.A. met ongeveer 100 vestigingen en bedient ca. 9.500 klanten. In tegenstelling tot veel kleine standalone administratiekantoren kan middels deze vorm van samenwerking klanten kwaliteit en continuïteit gegarandeerd worden. Kubus biedt speciale diensten aan voor de franchisenemers, zoals een centrale loonadministratie, specialistische ondersteuning (fiscale en juridisch aspecten, subsidies en verzekeringen) en biedt centrale marketing. Kubus verplicht haar franchisenemers tot permanente educatie (60 PE-punten in drie jaar).

Structuur
Hans van Lokven gaat Kubus Goor als Eenmanszaak exploiteren.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname klantenbestand (goodwill) € 150.000,-
Deelneming Coöperatie Kubus € 1.000,-
Werkkapitaal € 15.000,-
Totaal € 166.000,-
Eigen inbreng € 46.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 120.000,-

Leenbedrag: € 120.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand volgen 57 maandelijkse lineaire aflossingen.

De bedenktermijn bedraagt zeven dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer J.P.G. van Lokven ten deze handelend onder de naam Kubus Goor. Zijn partner, mevrouw M.B. Stork wordt mededebiteur. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer na de eigen inbreng beperkt. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van heer J.P.G. van Lokven voor een bedrag van minimaal € 120.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Vanuit de familie worden twee persoonlijke borgstellingen afgegeven van elk € 10.000,-. Deze borgstelling hebben op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor J.P.G. van Lokven ten deze handelend onder de naam Kubus Goor is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor de beoordeling is uitgegaan van jaarcijfers 2018 en interne cijfers 2019 van zittende ondernemer, plus een prognose voor de komende drie jaar na financiering, rentebetalingen en aflossingen. De prognose is gebaseerd op de realisatie 2018 en 2019. De Collin Credit Score is Voldoende. 

Afloscapaciteit 
De inkomsten van Kubus Goor bestaan uit gefactureerde werkzaamheden en interim-management-opdrachten. Voor 2020 wordt een netto cashflow overschot begroot van € 26.000,- bij een verwachte omzet van € 159.000,-. Voor 2021 wordt door de ondernemer voorzichtigheidshalve een iets lagere omzet begroot, namelijk € 149.000,- en verwacht men een netto cashflow overschot na aflossingen van Collin van € 16.000,-. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score voor afloscapaciteit op Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering is 27% bij een balanstotaal van € 166.000,-. De activa bestaat voor een groot deel uit de waarde van de overgenomen klantenportefeuille. Eind 2020 wordt er een solvabiliteit verwacht van 44% bij een balanstotaal van € 182.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit op dit moment als Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is de heer J.P.G. van Lokven ten deze handelend onder de naam Kubus Goor. Zijn partner, mevrouw M.B. Stork wordt mededebiteur. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer na de eigen inbreng beperkt.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van heer J.P.G. van Lokven voor een bedrag van minimaal € 120.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Vanuit de familie worden twee persoonlijke borgstellingen afgegeven van elk € 10.000,-. Deze borgstelling hebben op dit moment materiële waarde.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer en zijn partner en de persoonlijke borgstellingen vanuit de familie, kwalificeren wij de zekerheden als Matig.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Matig
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6822 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-01-2020 om 11:00
investeerder-122898 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
23-01-2020 om 11:00
investeerder-63971 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-01-2020 om 11:00
investeerder-38222 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-01-2020 om 11:00
investeerder-53213 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-01-2020 om 11:00

Ondernemer

Hans van Lokven

Crowdfund Coach


Henk Beke