25598

Kubus Hoofddorp

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 49
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-11-2016 in 1 uur volgeschreven door 49 investeerders

Samenvatting

Jeroen van Doesburg en Rahana Doesburg-Joemai worden per 1 januari 2017 eigenaar van KUBUS Hoofddorp, een al meer dan 25 jaar bestaand administratiekantoor voor het MKB. Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij diverse banken wil Jeroen van Doesburg graag als zelfstandig ondernemer verder en zal zich per 1 januari 2017 vestigen als franchisenemer van KUBUS. Zijn vrouw ondersteunt hem volledig en treedt ook toe tot de onderneming. 

KUBUS is een franchisecoöperatie met momenteel circa 100 vestigingen met het administratiekantoor als basis. Daarnaast zijn er vestigingen met eigen diensten (accountancy, fiscaliteit, bedrijfsadvies), waar de andere vestigingen gebruik van kunnen maken.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de overname is vastgesteld op € 92.000,-, waarvan € 42.000,- door de ondernemers zelf wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een rente van 7%.

Risico
De Dun & Bradstreet score geeft voor Kubus Hoofddorp een Laag risico aan. De Collin Credit Score komt overall uit op Goed. De debiteur is de vennootschap onder firma van de heer J. van Doesburg en mevrouw R. van Doesburg-Joemai h.o.d.n. KUBUS Hoofddorp. Vanwege de gekozen rechtsvorm van de onderneming zijn de heer en mevrouw van Doesburg hoofdelijk aansprakelijk voor de lening.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt aangewend ten behoeve van de overname van een bestaand administratiekantoor in Hoofddorp (klantenportefeuille) plus de entree fee voor de franchiseorganisatie Kubus en de aanschaf van inventaris. Het over te nemen administratiekantoor bestaat al meer dan 25 jaar.

Ondernemer

De ondernemers die het kantoor gaan overnemen zijn Jeroen van Doesburg (55 jaar) en Rahana van Doesburg-Joemai (53 jaar).

Jeroen van Doesburg heeft een universitaire studie als econoom afgerond. Hij heeft 25 jaar ervaring als zakelijke adviseur bij diverse banken. Hij is zeer bekend met alle aspecten van zakelijke financiering en het bankwezen. Tijdens zijn internationale loopbaan heeft hij steeds als zelfstandig ondernemer nevenactiviteiten ontplooid. Zo heeft hij ten tijde van de Binnenlandse oorlog in Suriname toeristische excursies georganiseerd naar door opstandelingen bezette gebieden. Hij heeft hierbij geleerd om risico’s te erkennen en de juiste maatregelen hiertegen te nemen.

Daarnaast heeft hij altijd ondernemers geholpen met het schrijven van bedrijfsplannen voor de aanvraag van financieringen of vergunningen en waar nodig bedrijfsadviezen gegeven om bedrijven weer gezond te maken. In zijn vrije tijd geeft hij ook mensen kosteloos bedrijfsadviezen, zet administraties op, doet de boekhouding, maakt jaarverslagen en doet aangiftes van inkomsten- en omzetbelasting. Hij is de enige binnen de familie en kennissenkring die zoveel jaren bancaire en financiële ervaring heeft. Ze komen altijd eerst aan hem advies vragen voordat ze een gesprek aangaan met een bank. Na 25 jaar in het bankwezen werkzaam geweest te zijn, heeft hij nu besloten om met zijn kennis en kunde zich volledig te focussen op het adviseren en begeleiden van ondernemers. Om hiermee een goede start te maken, heeft hij besloten een bestaand administratiekantoor over te nemen en zich aan te sluiten bij de franchise coöperatie Kubus.

Jeroen staat bekend als een harde werker, die snel doordringt tot de kern van het probleem. Daarnaast heeft hij oog voor detail. Hij wint gemakkelijk het vertrouwen van mensen. Door zijn werkzaamheden in meerdere landen, kan hij goed contact leggen met (potentiële) klanten met een andere culturele achtergrond. De heer van Doesburg zal in het nieuwe kantoor voornamelijk belast zijn met de advisering van financiële en fiscale aangelegenheden.

Rahana van Doesburg-Joemai heeft na het doorlopen van de Middelbare Handelsschool in Suriname een HBO opleiding lerares Handelswetenschappen gevolgd en is daarna werkzaam geweest bij een accountantskantoor. Daarnaast heeft zij ook haar HBO opleiding lerares Nederlands voltooid en op een MBO school lesgegeven. Rahana zal zich voornamelijk gaan bezighouden met het inboeken van de mutaties en de werving van nieuwe klanten. Vanwege haar leraresverleden kan ze heel goed met mensen communiceren en vlot met hen omgaan. Ze heeft veel gevoel voor details en kan zich goed verplaatsen in andermans situaties en vandaaruit hen van advies dienen. Ze is iemand die in alles wat ze doet streeft naar perfectie. Alleen dan is ze tevreden.

Onderneming

Het bedrijf Kubus Hoofddorp zal zich bezighouden met het verzorgen van de administratie van bedrijven. Behalve de dagelijkse boekingen, zal dit ook bestaan uit het verzorgen van de aangifte voor BTW, IB of vennootschapsbelasting, salarisadministratie, aanvragen van subsidie of financiering en allerhande adviezen over financiële aangelegenheden. De vestiging van het bedrijf is in Hoofddorp op dezelfde locatie als waar het over te nemen bedrijf is gevestigd. 

Na de overname per 1 januari 2017 wordt begonnen met het actief werven van nieuwe klanten. Met Kubus is een afspraak dat alleen klanten geworven mogen worden in het gebied van Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Via mond-tot-mond reclame is werving buiten dit gebied wel toegestaan. Voor de werving wordt een social media campagne opgezet. Hiervoor hebben de ondernemers al trainingen gevolgd. 

Het doel is om een allround financieel adviesbureau te zijn voor het MKB in Hoofddorp en omgeving. Het opzetten en bijhouden van een administratie voor de klanten is hierbij het startpunt voor een diepere relatie. 

KUBUS
KUBUS is een franchiseorganisatie met als rechtsvorm de coöperatieve vereniging U.A. KUBUS en verplicht haar leden tot permanente bijscholing. Voor Jeroen en Rahana betekent dit 60 Permanente Educatie punten in de komende 3 jaren.

Eén van de redenen om aan te sluiten bij KUBUS is de continuïteit. In tegenstelling tot veel kleine administratiekantoren kunnen de ondernemers op deze manier hun klanten garanderen dat de werkzaamheden gewoon doorgaan, wanneer de ondernemers om wat voor reden dan ook uitvallen. Voor de werkzaamheden moeten Jeroen en Rahana zich houden aan standaard werkprogramma’s van KUBUS, zodat een ander de werkzaamheden gemakkelijk kan overnemen. Met de KUBUS-vestiging (of vestigingen) wordt in dergelijke gevallen een waarnemingsovereenkomst afgesloten. Een andere reden is dat voor specialistische kennis (o.a. fiscaal, juridisch) gebruik kan worden gemaakt van de centrale organisatie.

Positionering en concurrentiepositie
De onderscheidende aspecten van Kubus Hoofddorp op een rijtje:

  • Vakmensen 
  • Sparringpartner voor het MKB
  • Vertrouwen van verkopende partij: deze blijft op inleenbasis verbonden 
  • Sterke succesvolle franchiseformule van KUBUS
  • Specialistische expertise op centraal niveau
  • Continuïteit van de dienstverlening

Financieringsaanvragen
Diverse kantoren in Kubus hebben een specialisatie. Bij hen kan om advies worden gevraagd over onderwerpen als subsidie, verzekeringen, fiscaliteit etc. Momenteel is er slechts één kantoor met als specialiteit het maken van financieringsaanvragen inclusief bedrijfsplan. Gezien de jarenlange ervaring van Jeroen binnen het bankwezen met zakelijke financiering, zal Kubus Hoofddorp als 2e kantoor aangewezen worden als specialisatiekantoor voor financieringsaanvragen voor het Noorden van Nederland.

Structuur

organigram

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte komt voort uit de overname van een bestaand administratiekantoor. Naast de gevraagde financiering bij Collin zijn er zakelijk geen andere financieringen. De ondernemers hebben nog wel een hypothecaire lening op hun woonhuis. De hypothecaire schuld is ongeveer gelijk aan de WOZ-waarde van de woning.

Overname portefeuille € 60.000,-
Entree fee voor Kubus € 16.500,-
Inventaris € 2.000,-
Bemiddeling fee overname € 4.500,-
Inbreng auto vanuit privé € 7.000,-
Huurgarantie € 2.000,-
Totale financieringsbehoefte € 92.000,-
Eigen inbreng ondernemers € 42.000,-
Gevraagde financiering € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur is de vennootschap onder firma van de heer J. van Doesburg en mevrouw R. van Doesburg-Joemai h.o.d.n. Kubus Hoofddorp. De keuze voor deze rechtsvorm betekent dat de heer en mevrouw van Doesburg hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het gehele leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor Kubus Hoofddorp een Laag risico aan. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2015 en 2016 alsmede een behoudende prognose voor 2017 en 2018. De Collin Credit Score komt overall uit op Goed.

Rentabiliteit
De omzet voor 2017 is bepaald op basis van de omzet 2016 van het over te nemen administratiekantoor. De omzet in 2016 komt naar verwachting uit op € 80.000,-. Voor de prognose 2017 is ook deze omzet aangehouden. Op dit moment zijn er 70 zakelijke klanten en voor 2017 zijn er al drie nieuwe zakelijke klanten geworven. De mogelijke omzet uit de te verwerken IB-aangiften van 100-150 particulieren klanten à € 60,- per aangifte is voorzichtigheidshalve niet meegenomen. Op basis van de geprognosticeerde omzet voor 2017 van € 80.000,- is er na aflossing van de lening en privé opnamen een netto cashflow overschot van € 11.000,-. Het genormaliseerde netto cashflow overschot is voldoende om een omzetdaling van 12,5% ten opzichte van 2016 op te vangen. De score van de rentabiliteit komt hiermee uit op Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt eind 2017 volgens prognose 42% op een balanstotaal van € 70.000. Dit is exclusief de stille reserve in de waarde van de klantenportefeuille. Als we de stille reserve in de waarde van de klantenportefeuille meerekenen in het eigen vermogen, dan komt de solvabiliteit eind 2017 uit op 60% en het balanstotaal op € 101.000,-. Zonder de stille reserves mee te rekenen komt eind 2018 de solvabiliteit naar verwachting uit op 51% bij een balanstotaal van € 62.000,- en zal doorgroeien eind 2020 naar een geprognosticeerde 80% op een balanstotaal van circa € 50.000,-. De ondernemers hebben buiten een hypothecaire schuld op hun woning geen andere schulden. De hypothecaire schuld is ongeveer gelijk aan de WOZ-waarde van de woning. Voor nu wordt voor de solvabiliteit de score Goed aangehouden.

Liquiditeit
De liquiditeit is met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,3 eind 2017 Ruim voldoende. Eind 2018 is een current ratio van 2,0 geprognosticeerd. Dit is een Excellente score. Voor nu hanteren we voor de liquiditeit echter voorzichtigheidshalve de score Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3256 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2016 om 11:01
investeerder-3767 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2016 om 11:01
investeerder-13959 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2016 om 11:01
investeerder-18805 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-11-2016 om 11:01
investeerder-14014 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
25-11-2016 om 11:01

Ondernemer

Jeroen en Rahana van Doesburg

Crowdfund Coach


Erwin Trapman