46362

Kuipers Food Processing Machinery B.V.

€ 675.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 621
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

14 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-11-2023 in 4 dagen volgeschreven door 621 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 7 november 2023

Beste investeerder,

3 november jl. is de crowdfunding van Kuipers Food Processing Machinery B.V. live gegaan. De ondergrens van € 500.000,- is inmiddels behaald waardoor de ondernemers ervoor hebben gekozen om de campagne te sluiten op een bedrag van € 675.000,-.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijziging niet is doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Kuipers Food Processing Machinery B.V. is een zogenaamd “kop-staart” bedrijf. Het bedrijf ontwerpt, in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, productielijnen (de kop) voor de snackindustrie. De productielijnen worden elders (o.a. bij zusterbedrijf Bouman Industries B.V.) geproduceerd en Kuipers Food Processing Machinery B.V. installeert deze daarna bij de klant (de staart).
Kuipers Food Processing Machinery is in 1985 opgericht door de vorige eigenaar. In 2018 raakten de huidige aandeelhouders bij het bedrijf betrokken. Zij hebben van Kuipers Food Processing Machinery na overname en na een ingrijpende reorganisatie weer een winstgevend bedrijf gemaakt. 
De orderportefeuille van het bedrijf is goed gevuld (tot medio 2025) waardoor er sprake is van een bestendig verdienmodel met goede (verwachte) resultaten. 
De aandeelhouders Wilco van Wijck en Rob den Hartog hebben, gelet hun achtergrond, kennis van zaken in deze markt.
Om het grote aantal opdrachten van haar afnemers te kunnen realiseren is er een werkkapitaalfinanciering van maximaal € 750.000,- nodig, om de pieken in de kosten versus vooruitbetalingen van de afnemers op te vangen.

Kuipers Food Processing Machinery B.V. wil via de investeerders van Collin Crowdfund een lening van € 750.000,- (met een ondergrens van € 500.000,-) aantrekken om hier in te voorzien. Indien het leenbedrag naar beneden wordt bijgesteld, zal de slottermijn met hetzelfde bedrag naar beneden worden bijgesteld.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,- met een ondergrens van € 500.000,-. Indien de ondergrens wordt behaald kan het leenbedrag naar beneden worden bijgesteld.
De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing gevolgd door een slottermijn van € 280.000,-. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Kuipers Food Processing Machinery B.V.
 • De Vijzel II B.V., Advies-, Beheer-en Beleggingsmaatschappij Rojuma X B.V., Juroma Holding B.V. (Belgische vennootschap) en WJ Beheer B.V geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 375.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van het eigen vermogen in de ondernemingen.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Kuipers Food Processing Machinery B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kuipers Food Processing Machinery B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Kuipers Food Processing Machinery B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is financiering werkkapitaal om de pieken (inkoop en kosten versus vooruitbetalingen afnemers) te kunnen opvangen.

Ondernemer

Wilco van Wijck (1963) heeft HEAO gedaan, Nima-B en later een MBA aan de universiteit van Twente, gericht op management in een technische omgeving en internationaal zakendoen. 
Wilco heeft altijd op managementfuncties in internationale bedrijven gewerkt in verschillende sectoren, waarvan enkele jaren in het buitenland. Vanaf 2005 leidde hij de doorstart van een internationale distributeur van elektronische componenten. In 2009 werd hij managing director en 50% eigenaar van Bouman Industries B.V. in Almelo, en transformeerde hij dat bedrijf tot een hoogwaardige toeleverancier van (meestal aluminium) onderdelen voor de hightech industrie. 
Hij heeft een sterke strategische visie voor de positie en inrichting van zijn bedrijf en de commerciële mogelijkheden ervan.

Rob den Hartog (1955) is rond 2014 betrokken geraakt bij Bouman Industries en is in fases 50% eigenaar geworden, naast Wilco van Wijck. Hij richtte zich met name op verkoop en projecten in het noorden van het land. In 2020 is hij door Wilco van Wijck uitgekocht bij Bouman Industries. Binnen Kuipers Food Processing Machinery richt Rob den Hartog zich als sterke commerciële man, met name op de verkoop van nieuwe machines en daarnaast op de interne leiding.

Onderneming

Kuipers Food Processing Machinery is een zogenaamd “kop-staart” bedrijf. Het bedrijf ontwerpt, in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, een productielijn (de kop), laat deze elders produceren, en installeert deze daarna bij de klant (de staart), waar ook ter wereld. 
Kuipers Food Processing Machinery ontwerpt en verkoopt state of the art machines voor de grootschalige snackindustrie. Met name ontwerpt en verkoopt Kuipers Food Processing Machinery machines om op grote schaal nootjes te branden, met zout en kruiden op smaak te brengen, eventueel van een jasje te voorzien (het borrelnootje), en te verpakken. Een nootjeslijn kan een capaciteit hebben van 500 kg per uur tot meer dan 3.000 kg per uur. Ook ontwerpt en verkoopt Kuipers Food Processing Machinery machines om grootschalig aardappels te verwerken tot chips of frites, of om pellets/vlokken te maken van bloem of zetmeel, die als grondstof dienen voor snacks zoals chips. 
Een chipsmachine kan een capaciteit hebben tot 1.000 kg per uur, een fritesmachine tot wel 5.000 kg per uur.
Een productielijn van Kuipers Food Processing Machinery beslaat tientallen meters. Onderdelen van de lijn zijn o.a. de frituuroven, de behandeling van de frituurolie om die zo schoon mogelijk langdurig te gebruiken, het koelingssysteem of vriessysteem en de verpakkingsmachine. Het ontwerp gebeurt in nauwe samenwerking met de klant, waarbij de nieuwste technieken worden ingezet om zeer efficiënte snackproductie mogelijk te maken. Diverse afdelingen van de klant worden hierbij betrokken. 
Kuipers heeft inmiddels meer dan 400 machines geleverd naar klanten in meer dan 60 verschillende landen. Tot de klantenkring behoren bedrijven als Mars, Duyvis, Pepsico en Olam.

Na het binnenhalen van een order, waar al een heel proces aan vooraf kan gaan, ontwerpt een team van Kuipers Food Processing Machinery de productielijn tot in detail. Hiervoor is voortdurend overleg met de klant, om de lijn precies naar wens te kunnen maken. De productie ervan gebeurt door derden, onder andere het zusterbedrijf Bouman Industries B.V. in Almelo/Veendam. De eigenaar van Bouman Industries is 50% eigenaar van Kuipers Food Processing Machinery. Sommige grote modules, zoals een vrieslijn, worden als geheel bij derden ingekocht. 
Als de hele productielijn klaar is, wordt deze naar de opdrachtgever verscheept, waar ingenieurs van Kuipers zorgen voor de installatie en oplevering van de lijn. 
Daarnaast pleegt Kuipers Food Processing Machinery onderhoud aan bestaande machines. Sinds enkele jaren benadert Kuipers haar klanten ook proactief voor onderhoud, wat leidt tot een stijgende service-omzet.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 750.000,-
Totale investering  € 750.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,- met een ondergrens van € 500.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 48 maanden met een slottermijn van € 280.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Kuipers Food Processing Machinery B.V. is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022, de interne cijfers 2023 en prognoses 2023 en 2024. De Collin Credit Score overall is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In het boekjaar 2022 realiseerde Kuipers Food Processing Machinery B.V. een omzet van € 6.987.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot € 931.000,-
Voor boekjaar 2023 prognosticeert Kuipers Food Processing Machinery B.V. een omzet van € 13.063.000,- en zal het netto cashflowoverschot uitkomen op € 250.000,-.
De orderportefeuille is gevuld tot in medio 2025. Voor 2024 prognosticeert Kuipers Food Processing Machinery B.V. op basis van getekende opdrachten een omzet van minimaal € 14.000.000,- en een netto cashflowoverschot van ongeveer€ 200.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Per ultimo 2022 bedroeg de solvabiliteit 18% bij een balanstotaal van € 5.269.000,-. Voor 2023 stijgt de solvabiliteit naar ca. 36% bij een balanstotaal van EUR 4.678.000,- geprognosticeerd. De score voor de solvabiliteit kwalificeren wij op Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Kuipers Food Processing Machinery B.V.
 • De Vijzel II B.V., Advies-, Beheer-en Beleggingsmaatschappij Rojuma X B.V., Juroma Holding B.V. (Belgische vennootschap) en WJ Beheer B.V geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 375.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van het eigen vermogen in de ondernemingen.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Kuipers Food Processing Machinery B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kuipers Food Processing Machinery B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Kuipers Food Processing Machinery B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de gezamenlijke zakelijke borgtocht alsmede de verpanding van de roerende zaken en vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-288550 heeft € 11.500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 18:51
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 17:31
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 17:21
investeerder-158025 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 17:16
investeerder-380460 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 16:50

Reacties

Investeerder – 2405
07-11-2023 14:26
Hoe is in de berekening van het cash-flow overschot rekening gehouden met de stijging van inkoopprijzen (en materialen en lonen) die we nu zien en de verwachting voor de komende jaren? Kunnen onverwachte kostenstijgingen worden doorberekend aan klanten?

Collin Crowdfund
07-11-2023 14:35
Beste investeerder, Bij sommige klanten maakt Kuipers vaste prijsafspraken en bij sommige kunnen ze een stijging van de inkoopkosten doorrekenen. Indien er een contract is met een vaste prijsafspraak, worden gelijktijdig vaste prijsafspraken gemaakt met leveranciers (oftewel wordt er meteen ingekocht) zodat dit risico niet bij Kuipers ligt. Ook met Bouman liggen er vaste afspraken om dit probleem te voorkomen. Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas