34189

Kwalitaria IJsselstein

€ 70.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 152
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-12-2019 in 2 uur volgeschreven door 152 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Kwalitaria IJsselstein
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 01-04-2003
Website www.kwalitaria.nl

Leendoel

Ondernemers Y. Luo en zijn partner L. Jiang hebben een snackbar in IJsselstein. Zij willen een pand aankopen dat zij zullen verhuren. Op dit moment zit er een huurder in het aan te kopen pand, de huidige huurovereenkomst loopt door tot medio 2024. Voor de aankoop van dit pand hebben zij een financiering nodig, welke tot stand is gekomen in samenwerking met Mogelijk. Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 467.500
Totaal € 467.500
Mogelijk € 295.000
Eigen inbreng € 102.500
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer Y. Luo en L. Jiang handelend onder de naam Kwalitaria IJsselstein. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Kwalitaria IJsselstein worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000,- op het nieuw aan te kopen en verhuurde bedrijfspand aan de Kempenaar 3-29 te Lelystad en op het woonhuis aan de Teenschillerlaan 20 te IJsselstein verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand zal voorbelast worden met een eerste hypothecaire inschrijving van € 295.000,- door Mogelijk. Op basis van een recent taxatierapport heeft het bedrijfspand een marktwaarde in verhuurde staat van € 420.000,-. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 221.000,-. Het woonhuis heeft een WOZ waarde per 1-1-2018 van € 224.000,-. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kwalitaria IJsselstein is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Kwalitaria IJsselstein. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting Jaarcijfers
In 2018 zijn er twee vennoten uitgekocht, het eigen vermogen dat zij in de zaak hadden is omgezet naar een lening. Dit verklaard de cijfermatige terugloop van het eigen vermogen in het onderstaande overzicht.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 3.000 € 6.000
Vlottende activa € 25.000 € 22.000
Overige vlottende activa € 60.000 € 92.000
Totaal € 88.000 € 120.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 55.000 € 46.000
Langlopende schulden € 30.000 € 69.000
Kortlopende schulden € 3.000 € 5.000
Totaal € 88.000 € 120.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 304.000  
Bruto winst € 234.000  
Kosten € 108.000  
Resultaat € 126.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-104375 heeft € 600 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 15:03
investeerder-108604 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 15:03
investeerder-67147 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 15:01
investeerder-63971 heeft € 400 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 15:01
investeerder-70580 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-12-2019 om 15:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders