47360

L en J Panden B.V.

€ 625.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 230
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 230 investeerders

Samenvatting

De ondernemer heeft naast zijn werkzaamheden als klinisch psycholoog in de loop der jaren een mooie vastgoedportefeuille opgebouwd. Drie jaar geleden is voor het onderpand een crowdfunding verstrekt welke steeds netjes is betaald. Nu wordt het pand getransformeerd tot 4 appartementen en financieren we naast de slottermijn een deel van de bouwkosten. De LTV (Loan To Value) is 79% bij de start en 73% bij de slottermijn.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 945.000,-. Naast de eigen middelen bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 625.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 580.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn L en J Panden B.V. en Jullisia B.V.
 • Er wordt een nieuwe eerste hypothecaire inschrijving van € 625.000,- gevestigd op het onroerend goed aan de Feiko Clockstraat 167, 9665 BJ te Oude Pekela, kadastraal bekend Sectie A, nummer 5761 te Gemeente Oude Pekela. De marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing bedraagt € 790.000,- . De marktwaarde na verbouwing en vrij van huur bedraagt € 1.015.000,- conform taxatie d.d. 28-12-2023;
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onroerend goed aan de Feiko Clockstraat 167, 9665 BJ te Oude Pekela, kadastraal bekend Sectie A, nummer 5761 te Gemeente Oude Pekela worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemer de heer A. Tatlicioglu geeft een persoonlijke borgtocht af van € 100.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiele waarde op basis van de waarde van de overige bedrijven in het organigram. Wel heeft de ondernemer meer borgtochten afgegeven voor andere financieringen;
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden van € 300.000,-, van waaruit facturen ten behoeve van de bouw zullen worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Mogelijk wil de ondernemer het pand verkopen na de verbouwing. Dit op zijn vroegst na 12 maanden looptijd. Indien de ondernemer het pand verkoopt kan de financiering worden afgelost tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente;

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van de bestaande crowdfunding en het financieren van de verbouwingskosten van de transformatie naar 4 appartementen.

Ondernemer

De heer Ayhan Tatlicioglu (1968) is een klinisch psycholoog en psychotherapeut met zeer veel ervaring in zijn professie en in het ondernemen. Hij is eigenaar van het Inter-Psy concern, met meer dan 500 medewerkers een grote GGZ zorginstelling in het noorden van het land en in Noord Holland en biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de vorm van behandeling, begeleiding en diagnostiek aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische klachten. En via het label INTER-PSY Begeleidt, begeleiding aan huis, voor volwassenen en kind & jeugd.

De ondernemer laat zich binnen zijn concern begeleiden door een financieel team (accountant en controllers), ICT, advocaten en juristen, boekhouding en HRM afdeling voor alle financiële en aanverwante zaken.

Zo heeft hij binnen zijn gehele concern een portefeuille met panden in het noorden van het land en Noord Holland opgebouwd met een balanswaarde van meer dan € 20.000.000,-

Onderneming

We richten ons in de pitch op de vastgoedtak en dan met name het onderpand voor deze crowdfunding

Vastgoedportefeuille
De ondernemer heeft sinds het begin van zijn ondernemerschap in de zorg zijn winsten geïnvesteerd in vastgoed. Veelal is dit vastgoed gerelateerd of verhuurd aan entiteiten binnen het concern. Zo heeft hij een portefeuille met panden in het noorden van het land en Noord-Holland opgebouwd met een balanswaarde van meer dan € 20.000.000,-. 

Onroerend goed
Het te financieren onroerend goed betreft een groot woonhuis dat is opgesplitst in acht studio’s, welke in gebruik is geweest voor begeleid wonen voor jongeren. Het bouwjaar van de woning is 1910, het perceeloppervlak is 514 m². De locatie is inmiddels gestript voor de renovatie en transformatie naar 4 appartementen met een woonoppervlak van 69 m2, 2 keer 85 m2 en 97 m2. De vergunning is verkregen. De markthuur op basis van de 4 te realiseren appartementen bedraagt € 67.200,- per jaar. De marktwaarde na verbouwing in verhuurde staat € 790.000,-. De marktwaarde na verbouwing vrij van huur bedraagt € 1.015.000,- conform taxatie d.d. 28-12-2023.

De LTV (Loan To Value) bij de start bedraagt 79% bedraagt en bij de slottermijn 73%. Ten opzichte van de marktwaarde vrij van huur is de LTV 62%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering slottermijn € 460.000,-
Verbouwing € 485.000,-
Totale investering € 945.000,-
Eigen middelen* € 320.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 625.000,-

Leenbedrag: € 625.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 580.000,-.

Overige financiers:
In de BV is een vastgoedportefeuille opgebouwd die is gefinancierd door een aantal partijen waarbij RNHB de grootste is. Ultimo 2022 bedroeg de boekwaarde van de portefeuille € 20.600.000,- en de restant hoofdsom van de financiering € 11.174.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor L en J Panden B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Jullisia B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 van Jullisia B.V. en L en J Panden B.V. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet van L en J Panden B.V. in 2022 bedroeg € 2.123.000,- en bestond voornamelijk uit huurinkomsten op de beleggingspanden. De winst voor belasting bedroeg € 2.023.000,- na een boekwinst cq. waardevermeerdering van de panden van € 1.695.000,-. Daarnaast is er nog een fors resultaat deelneming gerealiseerd. De toekomstige exploitatie van het te financieren pand zal ligt negatief zijn op basis van de verwachte huuropbrengst, de exploitatiekosten en de financieringsverplichtingen. We kwalificeren de overall afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Jullisia B.V. ultimo 2022 bedroeg 59% op een balanstotaal van € 29.049.000,-. De solvabiliteit van L en J Panden B.V. bedroeg ultimo 2022 25% op een balanstotaal van € 50.490.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn L en J Panden B.V. en Jullisia B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 625.000,- gevestigd op het onroerend goed aan de Feiko Clockstraat 167, 9665 BJ te Oude Pekela, kadastraal bekend Sectie A, nummer 5761 te Gemeente Oude Pekela. De marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing bedraagt € 790.000,- . De marktwaarde na verbouwing en vrij van huur bedraagt € 1.015.000,- conform taxatie d.d. 28-12-2023;
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onroerend goed aan de Feiko Clockstraat 167, 9665 BJ te Oude Pekela, kadastraal bekend Sectie A, nummer 5761 te Gemeente Oude Pekela worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemer de heer A. Tatlicioglu geeft een persoonlijke borgtocht af van € 100.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiele waarde op basis van de waarde van de overige bedrijven in het organigram. Wel heeft de ondernemer meer borgtochten afgegeven voor andere financieringen;
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden van € 300.000,-, van waaruit facturen ten behoeve van de bouw zullen worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Mogelijk wil de ondernemer het pand verkopen na de verbouwing. Dit op zijn vroegst na 12 maanden looptijd. Indien de ondernemer het pand verkoopt kan de financiering worden afgelost tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen als de borgtocht kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-01-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-01-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
11-01-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
11-01-2024 om 11:05
investeerder-412430 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-01-2024 om 11:05

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels