38952

L en J Panden BV

€ 550.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 528
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 528 investeerders

Samenvatting

De heer Tatlicioglu is een ervaren klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij heeft samen met andere ervaren ondernemers een omvangrijk zorgconcern in het noorden van het land opgebouwd. Met de behaalde resultaten heeft hij vanaf het begin geïnvesteerd in vastgoed waardoor er een omvangrijke vastgoedportefeuille is opgebouwd. Het te financieren pand is reeds in bezit en verhuurd aan een onderdeel van het zorgbedrijf. Op dit moment zijn er acht studio’s voor begeleid wonen van jongeren, de komende jaren zal dit geleidelijk worden omgebouwd, met behoud van de huidige huurovereenkomst, tot vier grotere appartementen. De LTV (Loan To Value) bij de start is 79% en bij slottermijn bedraagt deze 66%.

Invloed coronavirus
De zorgsector speelde de afgelopen maanden een cruciale rol in de bestrijding van het virus en de impact op deze sector was groot. Om te kunnen focussen op het leveren van goede zorg en om flexibel te zijn in tijden van crisis is goede huisvesting essentieel. De toekomst voor de GGZ en begeleid wonen ziet er ondanks Covid-19 prima uit. Covid-19 heeft geen negatieve impact gehad op L en J Panden B.V. en ook niet om de grootste groep huurders zijnde de zorginstellingen. De NZa en VNG hebben aangegeven dat vanuit gemeenten en zorgverzekeraars steunmaatregelen zijnde ruime omzetcompensatie moet worden verstrekt om de gemaakte kosten te dekken. Dit heeft in 2020 plaatsgevonden. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 550.000,-. De looptijd is 36 maanden waarvan met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 460.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn L en J Panden B.V. en Jullisa B.V..
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het woonhuis aan de Feiko Clockstraat 167, 9665 BJ te Oude Pekela verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- in verhuurde staat en € 750.000,- vrij van huur op basis van een recent taxatierapport d.d. 01-12-2020.
  • De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Daarbij geldt dat de ondernemer ook een forse borgtocht afgegeven heeft ten behoeve van RNHB.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Feiko Clockstraat 167, 9665 BJ te Oude Pekela worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Herfinanciering vastgoedportefeuille in verband met juridische herstructurering.

Ondernemer

De heer Ayhan Tatlicioglu (1968) is een klinisch psycholoog en psychotherapeut met zeer veel ervaring in zijn professie en in het ondernemen. Hij is 70% aandeelhouder van het Inter-Psy concern, met meer dan 500 medewerkers een grote zorginstelling in het noorden van het land in deze specialisatie in de zorg. Inter-Psy is ook één van de initiatiefnemers van het Topsportzorgcentrum in Groningen.

In 2019 is een minderheidsdeelneming van de ondernemer, de Vechtdal Kliniek, gefailleerd. Dit is formeel nog niet afgewikkeld. We hebben de verslagen in ons bezit.

De ondernemer laat zich binnen zijn concern begeleiden door een controller voor alle financiële zaken.

Onderneming

Vastgoedportefeuille
De ondernemer heeft sinds het begin van zijn ondernemerschap in de zorg zijn winsten geïnvesteerd in vastgoed. Veelal is dit vastgoed gerelateerd of verhuurd aan entiteiten binnen het concern. Zo heeft hij een portefeuille van 17 panden in het noorden van het land opgebouwd met een recent getaxeerde waarde van meer dan € 20.000.000,-.

Onroerend goed
Het te financieren onroerend goed betreft een groot woonhuis dat is opgesplitst in acht studio’s met eigen badkamer en keuken, welke in gebruik zijn voor begeleid wonen voor jongeren. Een entiteit binnen het Inter-Psy concern is de huurder welke de bewoners begeleid. Het is de bedoeling om de komende tijd het pand intern te renoveren en om te bouwen naar vier grotere appartementen voor gezinnen. Dit met behoud van de huurovereenkomst.

Het bouwjaar van de woning is 1910, het perceeloppervlak is 514 m². De locatie, de staat van onderhoud, de courantheid en verhuurbaarheid worden als Goed getaxeerd. De huuropbrengst op basis van langlopende huurovereenkomst bedraagt € 59.400,- per jaar. De marktwaarde in verhuurde staat is recent getaxeerd op € 700.000,- waarmee de LTV (Loan To Value) bij de start 79% bedraagt en bij de slottermijn 66%. De marktwaarde vrij van huur is getaxeerd op € 750.000,-.
 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Voor de juridische herstructurering was de vastgoed B.V. L en J Panden geïntegreerd met het zorg-concern. Ook voor de financiering bij de huisbankier Rabobank was hierdoor het volledige concern aansprakelijk. Na de herstructurering financiert Rabobank het zorg concern en is RNHB de primaire vastgoedfinancier.

Investeringsoverzicht

Herfinanciering commercieel vastgoed € 550.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 550.000,-

Leenbedrag: € 550.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 460.000,-.

De financiering van RNHB is € 13.123.500,- groot en kent een aflosverplichting van 2,0% per jaar.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor L en J Panden B.V. is Minimaal risico en voor Jullisa B.V. is dit Laag Risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2019, de prognose 2020 op basis van de halfjaarcijfers en de prognose 2021 na herstructurering van L en J Panden B.V.

Afloscapaciteit 
2020 is het jaar van de omzetting van de juridische structuur en de herfinanciering van alle panden. De verwachte omzet 2021 van L en J Panden B.V. op basis van de lopende huurcontracten op alle panden en de overige opbrengsten wordt € 1.920.000,- met een verwacht netto cashflow overschot van € 362.000,- na aflossingen. Hiermee kwalificeren we de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2021 bedraagt de solvabiliteit 26% op een balanstotaal van € 20.697.000,-. Hiermee kwalificeren we de Solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn L en J Panden B.V. en Jullisa B.V..
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het woonhuis aan de Feiko Clockstraat 167, 9665 BJ te Oude Pekela verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- in verhuurde staat en € 750.000,- vrij van huur op basis van een recent taxatierapport d.d. 01-12-2020.
  • De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Daarbij geldt dat de ondernemer ook een forse borgtocht afgegeven heeft ten behoeve van RNHB.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Feiko Clockstraat 167, 9665 BJ te Oude Pekela worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de verpanding van de huurpenningen, de persoonlijke borg als de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-123460 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2020 om 11:25
investeerder-29090 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2020 om 11:25
investeerder-54020 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2020 om 11:25
investeerder-52141 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2020 om 11:25
investeerder-219442 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2020 om 11:25

Ondernemer

A. Tatlicioglu

Crowdfund Coach


Marc Kogels