46510

L.F.W. Mischner

€ 160.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 281
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-10-2023 in 3 uur volgeschreven door 281 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam L.F.W. Mischner
Leendoel Werkkapitaal & verduurzaming

Leendoel

Laurens Mischner is personal trainer en geeft daarnaast ook bootcamps. De combinatie van persoonlijke begeleiding met een speciaal afgestemd trainings- en voedingsplan vormt de basis van zijn manier van werken. Daarnaast is Laurens mede-auteur van het boek; Oei ik groei, Back to You. Hij zoekt nu een financiering voor de verduurzaming van zijn Personal-trainer ruimte en voor de verduurzaming van het verhuurde vastgoed. De WOZ-waarde bedraagt € 278.000,- per 01-01-2022. De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van het onroerend goed) bedraagt 58%.

Er wordt een annuïtaire lening van € 160.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden met een maandelijkse annuïteit bestaande uit aflossing, rente, kosten en BTW van € 1.520,26 en een slottermijn van € 145.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verduurzaming PT-ruimte € 75.000
Verduurzaming onroerend goed € 55.000
Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 160.000
Collin Direct € 160.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is de heer L.F.W. Mischner. De privévermogenspositie is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 160.000,- op het onroerend goed aan de Hofsingel 54, 6834 GL te Arnhem, kadastraal bekend als sectie W nummer 3308 te Arnhem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ-waarde per 01-01-2022 is € 278.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Hofsingel 54, 6834 GL te Arnhem, kadastraal bekend als sectie W nummer 3308 te Arnhem, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Personal Gym Arnhem, de onderneming van Laurens is Laag risico. De verbouwing en de financiering van het onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de cijfers van Personal Gym Arnhem 2022 en het taxatierapport van het onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

De huurinkomsten van het onroerend goed bedragen ca. € 10.000,- per jaar. De rente- en aflosverplichtingen van deze financiering bedragen ca. € 18.500,- per jaar. Het verschil zal worden voldaan vanuit de opbrengsten vanuit de onderneming. In 2022 bedroeg het netto cashflowoverschot € 80.000,-. De verwachting is dat deze opbrengsten voor 2023 stabiel zullen blijven. De WOZ-waarde bedraagt € 278.000,- per 01-01-2022. De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van het onroerend goed) bedraagt 58%.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-346377 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 13:51
investeerder-408296 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 13:45
investeerder-43148 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 13:45
investeerder-208248 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 13:42
investeerder-369547 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2023 om 13:39

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders