48448

L.M. Wessels en H.J. Wessels

€ 95.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 177
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 177 investeerders

Bedrijfskenmerken

Leendoel

Lucinda Wessels, eigenaar van de eenmanszaak Lucinda Wessels, is een professional in dans, theater en andere creatieve kunstvormen. Ze heeft een trackrecord als danseres en is regisseur bij gerenommeerde dans- en theatergezelschappen en draait als DJ op verschillende feesten. Als gastdocent in dansimprovisatie deelt ze haar expertise met anderen. Haar focus ligt op innovatie en het inspireren van de volgende generatie kunstenaars.

Herman Wessels runt samen met zijn vrouw Dansstudio Dazzling vof. De onderneming heeft meerdere vestigingen in Nederland. De onderneming bestaat sinds 2006, maar beide waren daarvoor ook al jaren actief in de danswereld. Voor 2006 was Herman manager bij IBM. Herman en Lucinda geven dansles in verschillende stijlen zoals; Moderne dans, hip-hop en afro-dance. Daarnaast geven zij geregeld dansshows in het theater.

Lucinda en Herman willen nu samen een recreatie woning aankopen voor de recreatieve verhuur. Het gaat om de recreatiewoning op het park Europarcs Spaarnwoude Halfweg met objectnummer 315 met als type Cuba Exclusif.

Er wordt een annuïtaire lening van € 95.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 60.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop recreatiewoning € 180.000
Aanvullende kosten € 5.000
Totale investering € 185.000
Eigen inbreng € 90.000
Collin Direct € 95.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn L.M. Wessels en H.J. Wessels. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privevermogenspositie is momenteel materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 95.000,- op het woonhuis aan de Westerblokker 157a, 1695 AD te Blokker, kadastraal bekend als sectie L nummer 3608 te Hoorn, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- met een openstaande schuld van € 379.200,- per 6-5-2024. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 649.000,- per 1-1-2023.
  • H.J. Wessels geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige woonhuis aan de Westerblokker 157a, 1695 AD te Blokker, kadastraal bekend als sectie L nummer 3608 te Hoorn. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Westerblokker 157a, 1695 AD te Blokker, kadastraal bekend als sectie L nummer 3608 te Hoorn, wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de recreatiewoning Cuba Exclusif op het vakantiepark Europarcs Spaarnwoude Halfweg aan de Zuiderweg, object nummer 315, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Gezien de Geldnemers privépersonen zijn is deze niet van toepassing voor deze aanvraag. Ter volledigheid zijn de scores voor de bedrijven van beide ondernemers als volgt: Lucinda Wessels Laag risico en Dansstudio Dazzling Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de cijfers van 2023 van het aan te kopen onroerend goed, het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De huurinkomsten vanaf 2023 bedroegen ruim € 25.000,-. De verwachting is dat deze huurinkomsten nagenoeg gelijk zal blijven. Na (exploitatie)kosten, aflossing en rente, resteert een netto cashflowoverschot van € 7.000,- voor het eerste volledige jaar. 

De aankoop van de recreatiewoning bedraagt € 180.000,-, daarnaast wordt er voor € 5.000,- aan aanvullende kosten gemaakt. De ondernemers brengen zelf € 90.000,- aan eigen middelen in en er wordt een financiering gevraagd van € 95.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2023 Lucinda Wessels

Activa

  2023
Vaste activa € 17.000
Vlottende activa € 8.000
Totaal € 25.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 25.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € —
Totaal € 25.000

Winst- en verliesrekening 2023 Lucinda Wessels

Omzet € 46.000
Bruto winst € 44.000
Kosten € 22.000
Resultaat € 22.000
Prive onttrekkingen € 19.000
Netto cashflowoverschot € 3.000

 

Balans overzicht 2023 Dansstudio Dazzling

Activa

  2023
Vaste activa € —
Vlottende activa € 89.000
Totaal € 89.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € – 20.000
Langlopende schulden € 78.000
Kortlopende schulden € 31.000
Totaal € 89.000

Winst- en verliesrekening 2023 Dansstudio Dazzling

Omzet € 225.000
Bruto winst € 193.000
Kosten € 126.000
Resultaat € 67.000
Prive onttrekkingen € 31.000
Netto cashflowoverschot € 36.000

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
10-06-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 400 geïnvesteerd.
10-06-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
10-06-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
10-06-2024 om 11:03
investeerder-255320 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-06-2024 om 11:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders