36157

La Sirena Netherlands B.V.

€ 100.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 142
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-12-2020 in 3 uur volgeschreven door 142 investeerders

Samenvatting

La Sirena Gifts & Lifestyle verkoopt in hun winkels bijzondere home decoratie artikelen, klein meubilair en ‘gifts met een knipoog’ tegen een betaalbare prijs. Originele producten zijn binnen handbereik voor iedereen die van zijn huis een thuis wil maken. La Sirena presenteert de artikelen in een smaakvolle, niet alledaagse omgeving, wat een gevoel van vrijheid, reizen en avontuur oproept en de kooplust versterkt.

De basis voor het succes en de dupliceerbaarheid van de formule is de combinatie van inkoop en presentatie. De inkoop verloopt volgens een vast stramien gebaseerd op continue trendwatching, klantenervaringen en lifestyle onderzoek. De artikelen vinden vanuit de gehele wereld hun weg naar La Sirena. De wijze van presentatie van het bijna wekelijks wisselend assortiment van artikelen geeft de winkels hun unieke karakter.

Met een bestaande goedlopende winkel in de Palace Promenade in Scheveningen willen Angel Mulder en Eric Spaans het winkelconcept La Sirena verder uitbreiden naar het volledig vernieuwde winkelcentrum ‘The Mall of the Netherlands’ in Leidschendam. De doelstelling is om de winkel in The Mall of the Netherlands als opstap te gebruiken om het concept internationaal uit te rollen. De financiering dient mede om een volledig gedocumenteerde blauwdruk te creëren voor toekomstige vestigingen.

Invloed coronavirus
De winkel van La Sirena op De Pier is als gevolg van de coronacrisis van medio maart tot eind mei 2020 op last van de gemeente gesloten geweest voor publiek. Door de afname van het aantal toeristen als gevolg van corona heeft men onlangs de winkel op De Pier van Scheveningen definitief gesloten.

Het winkelgebied Palace Promenade, waar ook een winkel van La Sirena is gesitueerd, is daarentegen wel open gebleven. Tot het moment waarop de lockdown uitgevaardigd werd, vertoonden de omzetten betere cijfers dan de jaren ervoor. De verwachting was dan ook dat de resultaten van 2019 ruimschoots zouden verbeteren.

De invloed van het Coronavirus in deze vestiging is drieledig:

 • Minder traffic, omdat ook in deze vestiging normaliter veel toeristen en dagjesmensen komen;
 • Hogere kwaliteit van de traffic, bezoekers komen nu meer gericht om iets te kopen waardoor zowel de conversie als de besteding per klant stijgt;
 • Daar men meer tijd thuis besteedt, wordt er meer aandacht aan het interieur geschonken en is men meer bereid hierin te investeren.

Na de lockdown heeft La Sirena de stijgende lijn weer opgepakt en blijkt de formule goed bestand tegen de negatieve ontwikkelingen die gelden voor diverse andere segmenten in de retailmarkt.

Nieuwe locatie
The Mall of the Netherlands is de eerste vier-sterren shopping mall van Nederland. Met 280 winkels, restaurants, bars, bioscopen en meer verwacht men op jaarbasis ca. 14 miljoen bezoekers te trekken. De winkel van La Sirena in The Mall of the Netherlands komt vlak naast één van de hoofdingangen te liggen. Het winkelcentrum heeft fors hogere bezoekersaantallen, meer dagjesmensen, meer continuïteit en een minder grote afhankelijkheid van toeristen dan de locaties in Scheveningen. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 36 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 33 maanden. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico voor La Sirena Netherlands B.V. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn La Sirena Netherlands B.V., Beleggingsmaatschappij Melti B.V. en Anger Holding B.V..
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,- op het appartement aan de Maaswijkstraat 2 te ’s-Gravenhage gevestigd met een voorbelasting van € 433.000,- waarvan momenteel € 375.200,- nog openstaat en een getaxeerde waarde van € 475.000,- met waardepeildatum 09-11-2020.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het appartement van de ondernemers met als adres: Maaswijkstraat 2 te ’s-Gravenhage. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • Mevrouw A. Mulder en de heer E. Spaans geven een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van La Sirena Netherlands B.V., Beleggingsmaatschappij Melti B.V. en Anger Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien u de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Het is mogelijk om jaarlijks eenmalig kosteloos 10% extra af te lossen.

Leendoel

Met de gevraagde financiering worden de investeringen gedaan om La Sirena Netherlands B.V. in The Mall of the Netherlands in Leidschendam op te starten.

Ondernemer

Angel is sinds de prille start van het internet binnen diverse functies betrokken geweest bij webdesign en internetmarketing. Ze heeft ruime ervaring in zowel online- als offlinemarketing als in het ondernemerschap. Sinds 1996 is zij werkzaam als zelfstandig onderneemster. Haar achtergrond ligt vooral in de journalistiek en marketing. In 2005 was zij medeoprichter van de succesvolle website Vrouw.nl, dat later door De Telegraaf overgenomen is. In 2016 besloot Angel het over een andere boeg te gooien en samen met Eric te starten met de eerste winkel La Sirena Fashion & Lifestyle.

Angel is binnen La Sirena het creatieve brein met oog voor detail. Haar marketingachtergrond zorgt voor de juiste uitstraling en promotie van het brand La Sirena. Ze heeft oog voor trends en stijl, wat tot uiting komt in de sterke inkoop voor de winkels.

Eric heeft zijn sporen als ondernemer verdiend in de zakelijke dienstverlening en op het creatieve vlak. Hij heeft na zijn HBO opleiding Commerciële Economie gewerkt in diverse functies binnen de financiële dienstverlening waarna hij medeoprichter en directielid werd van het FIB te Den Haag. Vanaf 1996 heeft Eric samen met een compagnon het eerste online jongerenmagazine van Nederland gelanceerd, aansluitend een web development-bureau opgericht en als eerste in Nederland een platform voor mobiele data geïntroduceerd. Daarna heeft hij 10 jaar als directeur gewerkt voor Trilab.com en in die functie vele verschillende retail bedrijven en organisaties geadviseerd met betrekking tot online handelen.

Binnen La Sirena bewaakt Eric de zakelijke aspecten en resultaten, zoekt hij naar nieuwe locaties, doet onderzoek naar actuele ontwikkelingen in het marktsegment en is hij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de winkels.

Onderneming

La Sirena opende begin maart 2016 haar deuren in de Stevinstraat in Den Haag. Zij is opgericht door Angel Mulder vanuit de wens om originele home decoratie tegen een betaalbare prijs in een prettige omgeving en sfeer te verkopen. Het zogenaamde ‘feel good shopping’.

De cijfers en klantervaringen in de winkel in de Stevinstraat waren bepalend om door te gaan met het concept “La Sirena”, maar wel op een andere locatie met meer ‘traffic’ van passanten. In april 2018 werd een winkel geopend op de Pier van Scheveningen. Het aantal passanten lag hier zeer hoog, echter toonde corona wel aan dat de afhankelijk van toeristen te groot is.

Als gevolg van de coronacrisis moest de winkel op De Pier van medio maart tot eind mei 2020 op last van de gemeente tijdelijk sluiten en later is besloten deze vestiging definitief te sluiten. De geconsolideerde data van de Pier en de Palace Promenade is gebruikt als basis voor de prognoses voor een winkel in The Mall of the Netherlands. Een locatie waar mensen uit de brede regio, dagjesmensen en toeristen komen shoppen.

De winkel in de Palace Promenade op Scheveningen met een ruim aanbod van home decoratie artikelen en gifts, heeft altijd goed gelopen, op de eerste maanden van de lockdown na. Daarna heeft La Sirena snel de stijgende lijn weer opgepakt en blijkt de formule goed bestand tegen de desastreuze ontwikkelingen in de markt.

Het is de ervaring van de ondernemers dat La Sirena Gifts & Lifestyle voorziet in de groeiende behoefte van offline feel good shopping. Deze tendens was reeds merkbaar voor de corona crisis en zal de komende jaren voortduren.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing € 15.000,-
Ontwerp en realisatie inrichting en pui € 85.000,-
Voorraad € 50.000,-
Overige kosten € 22.600,-
Totaal € 172.600,-
Eigen middelen € 72.600,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,- 
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij gevolgd door 33 maanden lineaire aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn La Sirena Netherlands B.V., Beleggingsmaatschappij Melti B.V. en Anger Holding B.V..
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,- op het appartement aan de Maaswijkstraat 2 te ’s-Gravenhage gevestigd met een voorbelasting van € 433.000,- waarvan momenteel € 375.200,- nog openstaat en een getaxeerde waarde van € 475.000,- met waardepeildatum 09-11-2020.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het appartement van de ondernemers met als adres: Maaswijkstraat 2 te ’s-Gravenhage. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • Mevrouw A. Mulder en de heer E. Spaans geven een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van La Sirena Netherlands B.V., Beleggingsmaatschappij Melti B.V. en Anger Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien u de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Het is mogelijk om jaarlijks eenmalig kosteloos 10% extra af te lossen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor La Sirena Netherlands B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Anger Holding B.V. en Beleggingsmaatschappij Melti B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de historische cijfers van de reeds bestaande winkel, prognosecijfers van La Sirena Netherlands B.V. en inbreng van eigen middelen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Uit de cijfers van 2019 van La Sirena Mode & Lifestyle blijkt een netto cashflow overschot van € 20.000,- bij een omzet van € 329.000,-. De tussentijdse cijfers geven een netto cashflow tekort van € 4.000,- bij een tussentijdse omzet van € 216.000,-. Voornoemde cijfers in combinatie met de goed onderbouwde prognoses 2021 van de nieuwe winkel in The Mall of The Netherlands waar een omzet wordt verwacht van € 419.000,- met een netto cashflow overschot van € 37.000,-. Wij kwalificeren hiermee de score voor de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de openingsbalans na financiering en inbreng van eigen middelen bedraagt 39% op een balanstotaal van € 231.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,- op het appartement aan de Maaswijkstraat 2 te ’s-Gravenhage gevestigd met een voorbelasting van € 433.000,- waarvan momenteel € 375.200,- nog openstaat en een getaxeerde waarde van € 475.000,- met waardepeildatum 09-11-2020.
 • Mevrouw A. Mulder en de heer E. Spaans geven een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van La Sirena Netherlands B.V., Beleggingsmaatschappij Melti B.V. en Anger Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving op het appartement aan de Van Maaswijk 2 te ’s-Gravenhage, verpanding van de roerende zaken als de gezamenlijke persoonlijke borgstelling als kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52048 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 16:02
investeerder-4612 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 16:00
investeerder-10887 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 16:00
investeerder-56269 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 15:58
investeerder-39131 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 15:54

Ondernemer

E. Spaans en A. Mulder

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur