48675

Ladeko Holding B.V.

€ 80.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 213
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 213 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ladeko Holding B.V.
Sector Retail
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 11-06-2024
Website www.baristacafedenhaag.nl

Leendoel

Betreft de overname van Barista Café Frederikstraat in Den Haag. De Frederikstraat is een straat in de Haagse wijk Willemspark. Barista Café Frederikstraat is een populaire bestemming voor koffieliefhebbers en buurtbewoners. Hier kun je terecht voor een lunch, kopje koffie, High Tea of een borrel met hapjes met je vrienden, familie of collega’s. Laura is voornemens om deze Barista over te nemen middels een aandelentransactie voor een koopprijs van € 160.000,-.

Laura heeft haar HBO Human Resource Management behaald en is sinds 2021 werkzaam als Sales Director bij een leverancier van afbouwmaterialen. Daarvoor heeft Laura altijd sales gerichte functies uitgevoerd.
Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 8,5% per jaar. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De Dun & Bradstreet score is Laag risico.

Financieringsbehoefte

Overname € 160.000
Werkkapitaal € 20.000
Totaal € 180.000
Inbreng eigen middelen € 100.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Ladeko Holding B.V. en Barista Café Frederikstraat B.V.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het woonhuis aan de Bonistraat 16, 2585 TA ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie P complexaanduiding 9752 appartementsindex 1 te ’s-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 377.000,- en een openstaande schuld van € 373.172,- per d.d. 31-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 650.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 29-05-2024.
  • Mevrouw L.E. de Koning geeft een borgstelling af voor € 80.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé waarop tevens hypotheek verkregen wordt.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ladeko Holding B.V. is Laag risico. De score voor Barista Café Frederikstraat is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van historische jaarcijfers 2021-2023 van de verkopende partij en de prognosecijfers 2024-2025 van geldnemer. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De verkopende partij laat op basis van historische jaarcijfers 2021-2023 geen goede jaarcijfers zien. Laura gaat zelf de onderneming runnen wat scheelt in personeelskosten en haar prognosecijfers 2024-2025 laten zien dat de rente en aflossingsverplichtingen die aangegaan worden bij Collin, naar verwachting, goed betaald kunnen worden. De geldnemer is een startende onderneemster, echter neemt zij wel een bedrijf over welke inmiddels een bestaande klantenkring heeft opgebouwd. De geconsolideerde balans na overname wordt onderstaand gepresenteerd. De langlopende verplichtingen bestaan uit de Collin lening, een bestaande regeling met de franchisegever en een regeling met de Belastingdienst in het kader van een schuld vanuit de Corona periode. De regelingen met de franchisegever en de Belastingdienst betreffen bestaande regelingen die worden overgenomen. 

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 228.000
Vlottende activa € 53.000
Totaal € 281.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 100.000
Langlopende schulden € 135.000
Kortlopende schulden € 46.000
Totaal € 281.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024 – 2025

  2024 2025
Omzet € 270.000 € 556.000
Bruto winst € 193.000 € 412.000
Kosten € 169.000 € 328.000
Belasting € 5.000 € 16.000
Resultaat € 19.000 € 67.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 14:11
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 14:11
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 14:11
investeerder-421044 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 14:11
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
09-07-2024 om 14:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders