42252

Landbouwmechanisatie Schoon

€ 225.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 389
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-10-2022 in 2 dagen volgeschreven door 389 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Landbouwmechanisatiebedrijf Schoon
Sector Land- en tuinbouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-05-1967
Website www.schoonassen.nl

Leendoel

Dirk Schoon exploiteert de eenmanszaak Landbouwmechanisatiebedrijf Schoon. Hij richt zich op de verkoop en verhuur van land- en tuinbouwmachines voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Daarnaast biedt hij diensten aan voor de reparatie en onderhoud van land- en tuinbouwmachines.

Dirk heeft de mogelijkheid gekregen het bedrijfsmatig onroerend goed dat hij huurt van zijn moeder aan te kopen. Op het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed is tevens zijn winkel en opslag van Landbouwmechanisatiebedrijf Schoon gevestigd. Zijn moeder verkoopt een deel van het onroerend goed aan Dirk (8.971 m2) en een deel aan de gemeente (4.389 m2). Na verkoop van de grond is de taxatiewaarde € 500.000,-. Over de koopprijs van het resterende onroerend goed na verkoop aan de gemeente zijn in 2020 afspraken gemaakt die toentertijd marktconfrom waren. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het aan kopen van het onroerend goed met een koopsom k.k. van € 190.275,-. 

Er wordt een lineaire lening van € 225.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 200.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom k.k. € 190.000
Overige kosten € 35.000
Totaal € 225.000
Collin Direct € 225.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer D. Schoon handelend onder de naam Landbouwmechanisatiebedrijf Schoon. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt op het moment van aankoop materieel van aard en bestaat uit de overwaarde in het bedrijfsmatig onroerend goed met bedrijfswoning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 225.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met bedrijfswoning aan de Graswijk 12, 9405 TD te Assen, kadastraal bekend als sectie AD, nummer 5 (gedeeltelijk, 8.971 m2) te Assen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 500.000,- na verkoop van de gronden aan de gemeente op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 juni 2022. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Landbouwmechanisatiebedrijf Schoon worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening van mevrouw H.J. Stevens oorspronkelijk groot € 107.352,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er maximaal € 6.000,- per jaar afgelost worden op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. De rente van wordt wel betaald.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Landbouwmechanisatiebedrijf Schoon is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Landbouwmechanisatiebedrijf Schoon. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden bestaan uit de achtergestelde lening van mevrouw H.J. Stevens met een openstaand saldo van € 87.000,- in 2021 en een langlopende schuld bij de Rabobank met een openstaand saldo van € 36.000,-. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 4.000
Vlottende activa € 186.000
Overige vlottende activa € 20.000
Totaal € 210.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 9.000
Langlopende schulden € 123.000
Kortlopende schulden € 78.000
Totaal € 210.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 521.000
Bruto winst € 166.000
Kosten € 122.000
Resultaat € 44.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1708 heeft € 400 geïnvesteerd.
29-10-2022 om 23:36
investeerder-132965 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-10-2022 om 23:19
investeerder-110119 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-10-2022 om 23:02
investeerder-186920 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-10-2022 om 21:45
investeerder-300433 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-10-2022 om 21:37

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders