35773

Landgoed Het Rheins

€ 100.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 179
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-03-2020 in 2 uur volgeschreven door 179 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Landgoed Het Rheins
Sector Recreatie/Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 15-06-2000
Website www.het-rheins.nl

Leendoel

Rien en Bart Mol exploiteren Landgoed Het Rheins. Op het landgoed bevinden zich onder andere een kinderboerderij met speeltuin, zijn er diverse vakantiehuizen die verhuurd worden en hebben ze een midgetgolfbaan. Daarnaast wordt er op het landgoed een restaurant met een groot terras geëxploiteerd en zijn er twee zalen waar partijen, bruiloften en conferenties georganiseerd worden. Afgelopen jaar hebben de ondernemers het een en ander verbouwd en gemoderniseerd. Dit jaar worden de laatste aanpassingen doorgevoerd op het landgoed. Om dit laatste deel te bekostigen is er behoefte aan werkkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn R. Mol en B.F.J. Mol handelend onder de naam Landgoed Het Rheins. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het huidige landgoed aan de Reintszijweg 5, 7468 SL te Enter verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het landgoed is voorbelast met een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving, cumulatief van € 2.250.000,- en openstaande schuld van € 731.500,-. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 20-11-2018 heeft het landgoed een marktwaarde van € 2.425.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Landgoed Het Rheins is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Landgoed Het Rheins. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting Jaarcijfers
De tussentijdse cijfers van 2019 laten eenzelfde tendens zien als de voorgaande jaren.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 1.835.000 € 1.787.000
Vlottende activa € 106.000 € 124.000
Overige vlottende activa € 9.000 € 9.000
Totaal € 1.950.000 € 1.920.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 1.030.000 € 1.039.000
Langlopende schulden € 801.000 € 746.000
Kortlopende schulden € 119.000 € 135.000
Totaal € 1.950.000 € 1.920.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 896.000  
Bruto winst € 638.000  
Kosten € 554.000  
Resultaat € 84.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-49198 heeft € 200 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:10
investeerder-42610 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:08
investeerder-66615 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:08
investeerder-53869 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:08
investeerder-22825 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders