27750

Landslagerij Kemkes

€ 75.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 115
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 115 investeerders

Samenvatting

Henk Kemkes is zijn werkzame leven actief in de slagerijbranche, zowel in de werkplaats als achter de toonbank. Met zijn eigengemaakte patés heeft hij diverse prijzen gewonnen. Samen met zijn vrouw Anna krijgt hij de kans om een goedlopende slagerij in Vleuten over te nemen, aangezien de huidige eigenaar met pensioen gaat. Landslagerij Kemkes in Vleuten wordt servicegericht, conform het concept van De Zaak vol Smaak met daarnaast een breed assortiment aan eigen producten. 

Hoewel de over te nemen slagerij een prima omzetniveau heeft, zien Henk en Anna diverse mogelijkheden om dit te verhogen. Zo wordt de winkel getransformeerd naar het concept van De Zaak vol Smaak. Deze formule is vooral gericht op beleving en individuele begeleiding van de aangesloten slagers. Daarnaast stapt Henk over op eigen productie van onder andere worsten en patés. Dit zorgt voor meer onderscheid van de supermarkten en een betere marge. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 105.000,-, waarvan de ondernemer € 5.000,- uit eigen middelen inbrengt en de verkopende partij € 25.000,- als achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 75.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert Landslagerij Kemkes als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn de v.o.f. Landslagerij Kemkes en haar vennoten de heer H.H. Kemkes en mevrouw A.C.A. Kemkes–Henzen. De vennoten zijn daarmee in privé hoofdelijk aansprakelijk. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin. De lening van € 25.000,- van de voormalig eigenaar wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin. Tenslotte wordt er een overlijdensrisicoverzekering van € 75.000,- afgesloten en verpand aan de investeerders van Collin. 

Leendoel

De financiering is benodigd voor de overname van een bestaande slagerij in Vleuten.

Ondernemer

Henk Kemkes (1959) heeft de Slagersvakopleiding gevolgd en later heeft hij voor zijn toenmalige werkgever de opleiding Management Middenkader gevolgd. Hij heeft vervolgens diverse banen in de slagersbranche gehad: projectleider in de vleesindustrie, bedrijfsleider bij een grote varkensslachterij en bij een slagerij, zowel in de werkplaats als achter de toonbank.

De kernkwaliteit van Henk ligt in de eigen productie van vleeswaren en gerelateerde producten. Hij is een energieke ondernemer en straalt enthousiasme uit. Henk wil heel graag zijn visie op de branche in de praktijk brengen: eigen vleeswaren, assortiment allergeenvrije producten en beleving. Zijn echtgenote en medevennoot Anna Kemkes-Henzen (1979) beschikt vooral over verkoopkwaliteiten. Ze zijn complementair aan elkaar. 

Onderneming

De slagerij in Vleuten is relatief klein, waardoor er met relatief weinig personeel kan worden gewerkt. De huidige eigenaar wil de slagerij al geruime tijd van de hand doen. Daarom heeft hij in recente jaren niet veel geïnvesteerd in de slagerij. De reden van verkoop is zijn aanstaande pensionering. Na de overname zullen beoogde veranderingen door de nieuwe ondernemers geleidelijk worden doorgevoerd. Er zal worden gestart met de nieuwe look and feel en met uitbreiding van het assortiment. De overstap naar meer eigengemaakt assortiment gaat stap voor stap plaatsvinden.

Henk en Anna willen de slagerij graag volgens het concept van De Zaak vol Smaak inrichten. Dit slagersconcept is de laatste jaren in opkomst en draait om beleving en individuele begeleiding op het gebied van marketing. Een transformatie naar het nieuwe concept wordt door de lokale consument doorgaans goed ontvangen. 

Missie en visie
De missie van de onderneming is klanten te voorzien van duurzame en gezonde producten, in combinatie met advies in een ambachtelijke omgeving. Het leveren van allergeenvrije producten moet over 5 jaar een speerpunt zijn van de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan glutenvrij, koemelkvrij en geen smaakversterkers.

Concurrentie
Er zit in het oude centrum van Vleuten nog een andere zelfstandige slagerij, maar de grootste concurrentie komt van de supermarkten. Prijsconcurrentie heeft voor het leeuwendeel van de zelfstandige slagerijen nauwelijks zin. De kiloslagerijen zijn nagenoeg uit het straatbeeld verdwenen. Het is voor de ondernemers duidelijk dat zij het verschil moeten maken op het gebied van beleving, het assortiment (kwalitatief en verrassend) en een proactieve houding (waaronder ‘ongevraagd’ advies en service). Er zijn genoeg kansen voor een slagerij om zich te onderscheiden in de markt, bijvoorbeeld met het verzorgen van zomer en winter BBQ-diners (met voor-, hoofd- en nagerecht).

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsbegroting

Overnamesom € 50.000,-
Bouwkundige aanpassing € 6.000,-
Apparatuur € 15.000,-
Aankleding € 10.000,-
Waarborgsom € 4.000,-
Overige € 20.000,-
Totale investeringsbehoefte € 105.000,-
Eigen middelen € 5.000,-
Achtergestelde lening* € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 75.000,-
 
Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 8,0%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

*De achtergestelde lening betreft een lening van de verkopende partij. Op deze lening van € 25.000,- wordt gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund niet afgelost. De rente wordt wel betaald en bedraagt 4% op jaarbasis.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Landslagerij Kemkes en haar vennoten de heer H.H. Kemkes en mevrouw A.C.A Kemkes-Henzen. De vermogenspositie in privé van de vennoten is nihil.
  • De lening van de verkoper van de slagerij ter hoogte van € 25.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
  • De huidige en toekomstige bedrijfsinventaris en voorraad van Landslagerij Kemkes worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De rechten uit hoofde van de overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer H.H. Kemkes ten bedrage van € 75.000,-, 4 jaar lineair dalend naar nul, wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Landslagerij Kemkes als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses van augustus 2017 tot en met eind 2017 en de prognose over geheel 2018. De prognoses zijn gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van de vorige eigenaar, die ook in het bezit van Collin Crowdfund zijn.

Rentabiliteit
De omzet van de oud eigenaar is historisch gezien jaarlijks ongeveer € 330.000,-. De ondernemer verwacht ongeveer 5% omzetstijging te kunnen realiseren door met name ook eigen producten zoals worsten en patés aan het assortiment toe te voegen. Daarnaast moet de aansluiting bij de nieuwe formule De Zaak vol Smaak voor extra omzet gaan zorgen. De brutomarge zal ook iets verbeteren door de eigen producten die worden toegevoegd. Op basis hiervan wordt een omzet van € 150.000,- in de resterende maanden van 2017 verwacht en € 350.000,- over geheel 2018. De privé-opnames zijn in totaal € 40.000,- per jaar voor de beide vennoten. Voor 2017 prognosticeert men een genormaliseerde cashflow van € 14.000,- en resteert er volgens prognose een netto cashflow overschot van € 6.000,- (score Goed). In 2018 prognosticeert men een genormaliseerde cashflow van € 36.000,- en een netto cashflow overschot van € 18.000,- (score Goed). Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de rentabiliteit op Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is er sprake van een solvabiliteit van ongeveer 29% (score Ruim voldoende) bij een balanstotaal van € 105.000,-. Hierbij bestaat het risicodragend vermogen uit de eigen inbreng en de achtergestelde lening. De solvabiliteit zal daarna geleidelijk verder toenemen door toevoeging van de netto winst. Wij kwalificeren de solvabiliteit vooralsnog op Ruim voldoende. 

Liquiditeit
Per ultimo 2017 prognosticeert men de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Landslagerij Kemkes op 1,1 (score Voldoende). De kortlopende passiva bestaat voornamelijk uit voorraad en liquide middelen en de kortlopende passiva bestaat voornamelijk uit de aflossingsverplichting van het aankomende jaar. Aan het einde van 2018 verwacht men dat de current ratio verbetert naar 2,1 (score Excellent). Op dit moment achten wij het passend om de liquiditeit als Voldoende te kwalificeren. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder die €1.000,- of meer investeert krijgt een eigengemaakt patépakketje.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17412 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2017 om 11:04
investeerder-9063 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2017 om 11:04
investeerder-34019 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2017 om 11:04
investeerder-30075 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2017 om 11:04
investeerder-29627 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-07-2017 om 11:04

Ondernemer
Henk Kemkes

Crowdfund Coach


Marc Kogels