40522

Landtong Amsterdam B.V.

€ 250.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 398
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-08-2021 in 21 uur volgeschreven door 398 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Landtong Amsterdam B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Inventaris
Datum van oprichting 24-02-2021
   

Leendoel

Ervaren horecaondernemer Xu Yang Fu is begin dit jaar gestart met de oprichting van een nieuw restaurant genaamd Landtong Amsterdam B.V. De producten die geserveerd worden zullen zoveel mogelijk duurzaam en biologisch zijn, waarbij de focus ligt op echt vers eten. Landtong Amsterdam zal zich vestigen in Amsterdam Nieuw-West. Voor de start van het restaurant is er behoefte aan inventaris. Daarnaast is er behoefte aan werkkapitaal voor onder andere de huurwaarborg. 

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 350.000
Huurwaarborg € 31.500
Vooruitbetaalde huur € 35.000
Werkkapitaal € 33.500
Totaal € 450.000
Eigen inbreng € 200.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Landtong Amsterdam B.V
  • XY Fu Holding B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Kerrieweg 22 te Utrecht (kadastraal bekend als sectie F nummer 1703 te Catharijne) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 278.345,- en een openstaande schuld van € 138.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 575.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum van 19 augustus 2020.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Landtong Amsterdam B.V. en XY Fu Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Een persoonlijke borgstelling door de heer Fu, ter hoogte van € 250.000,-. De borgstelling is op dit moment van materiële waarde. 

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Landtong Amsterdam B.V. is Verhoogd risico. De score voor is XY Fu Holding B.V. Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico. 

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan dat hij op dit moment de invloed van corona beperkt acht. Dit aangezien de horeca weer open is en er naar verwachting meer mensen in Nederland blijven gedurende de vakanties. 

Toelichting jaarcijfers
De eigen inbreng van € 200.000,- is afkomstig van een lening in privé vanuit de ouders van de heer Fu, wat vervolgens is ingebracht  in de B.V. als eigen vermogen.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2021 prognose (tweede halfjaar)

Activa

  2021
Vaste activa € 320.000 
Vlottende activa € 46.000 
Overige vlottende activa € 80.000 
Totaal € 446.000 

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 210.000 
Langlopende schulden € 230.000 
Kortlopende schulden € 6.000 
Totaal € 446.000 

Winst- en verliesrekening 2021 prognose (tweede halfjaar)

Omzet € 325.000   
Bruto winst € 228.000   
Kosten € 176.000   
Belasting € 11.000   
Netto winst € 41.000   

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5890 heeft € 1.400 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 7:31
investeerder-218362 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 7:00
investeerder-76490 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 6:50
investeerder-60879 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 6:49
investeerder-33425 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 6:40

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders