38825

Non publieke funding

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 178
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 178 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Lansbergen Orchids B.V.
Sector (glas)tuinbouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 03-07-2018
Website www.lansbergenorchids.nl

Leendoel

Lansbergen Orchids is een familiebedrijf geëxploiteerd door de broers Lansbergen. Men kweekt eigen soorten orchideeën en koopt ook soorten in om de internationale klanten een zo breed mogelijk assortiment aan te bieden. De ondernemers willen de eigen kweek uitbreiden met een nieuwe soort (Ludicia’s) en daarvoor zijn ze op zoek naar een aanvullende financiering.

De ondernemers hebben in 2019 eerder een financiering verkregen via Collin Crowdfund. Naar verwachting zal deze lening eind 2024 worden ingelost. https://www.collincrowdfund.nl/lansbergen-orchids-b-v/

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 125.000
Eigen inbreng € 25.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Lansbergen Orchids B.V.
  • M.J.M. Lansbergen B.V.
  • P.W.T. Lansbergen B.V.
 • Door de heer M.J.M. Lansbergen en de heer P.W.T. Lansbergen wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • Voor de eerdere financiering is er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed inclusief bedrijfswoning aan de Zijtwende 30, 30a en 30b te De Lier verkregen. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 4.000.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 4.300.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling per peildatum 27 mei 2019. Investeerders uit de eerdere financiering zullen voorrang krijgen bij potentiële uitwinning. De openstaande schuld bij de eerdere financiering bedraagt op dit moment € 247.999,96, dit houdt in dat de ruimte in de inschrijving € 62.000,- bedraagt.  Naar verwachting zal in juni 2021 de hypothecaire inschrijving de volledige openstaande restschuld afdekken.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor Lansbergen Orchids B.V., M.J.M. Lansbergen B.V. en P.W.T. Lansbergen B.V. zijn Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van Lansbergen Orchids B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
“De sluiting van de winkels en tuincentra in Europa tijdens de eerste golf was lastig. In de eerste weken zakte de omzet naar 10% tot 15% ten opzichte van de maanden ervoor. Gelukkig ging dat na een paar weken naar 50% en dat werd elke week beter. Met de snelle hulp van de NOW regeling en het Noodfonds Landbouw en Tuinbouw overleefden we dit. Vervolgens doordat iedereen in heel Europa thuis bleef werden de maanden (eind)april, mei en juni ineens hele goede maanden en hebben we weer wat goed gemaakt. De zomer was ook beter dan anders, de mensen gingen minder vaak op vakantie en het najaar was prima tot de tweede golf eind november. We hebben hier ook last van gehad maar lang niet zo erg als in maart. We kijken positief naar volgend jaar. De overstap naar een nieuw, groter bedrijf in mei 2019, hopen we in 2021 nagenoeg af te ronden. Een snelle groei kost tijd, veel energie en Corona heeft het extra spannend gemaakt. Maar desondanks zitten we nog steeds op koers.”

Toelichting jaarcijfers
De prognosecijfers 2020 zijn gebaseerd op tussentijdse cijfers 2020. In 2021 verwacht men een flinke omzetstijging welke voortkomt uit het kweken van de nieuwe soorten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 5.214.000
Vlottende activa € 2.360.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 7.576.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 1.390.000
Langlopende schulden € 5.041.000
Kortlopende schulden € 1.145.000
Totaal € 7.576.000

Winst- en verliesrekening prognose 2020

Omzet € 4.473.000  
Bruto winst € 2.960.000  
Kosten € 2.951.000  
Belasting € –
Netto winst € 9.000  

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 5.589.000  
Bruto winst € 3.884.000  
Kosten € 3.601.000  
Belasting € 63.000
Netto winst € 220.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-203704 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 15:09
investeerder-32964 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 15:08
investeerder-110193 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 15:08
investeerder-137949 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 15:08
investeerder-66441 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 15:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders