21859

LAPPA BOOKS

€ 150.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 148
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-02-2016 in 1 uur volgeschreven door 148 investeerders

Samenvatting

LAPPA BOOKS heeft de afgelopen jaren in eigen beheer een nieuwe kinderboekenreeks ontwikkeld rondom LAPPA. LAPPA is een dier met menselijke trekjes en voor vele onderwerpen (ook moeilijke en gevoelige) inzetbaar. De LAPPA-boeken zijn kinderboeken met een vrolijke mix van fantasie en informatie met veel kleurrijke illustraties. Er zijn inmiddels 4 boeken verschenen en een LAPPA-knuffel. LAPPA heeft goede recensies gekregen, waarbij zelfs een van de boeken is genomineerd voor de Yarden publieksprijs. Door de Nederlandse bibliotheken zijn inmiddels al zo’n 250 LAPPA boeken aangeschaft.

Er zullen elk jaar minimaal drie nieuwe titels worden uitgebracht. Rond de figuur LAPPA zal de merchandising verder worden uitgebreid met nieuwe producten. Met OrangeGames B.V. is een unieke deal gesloten om LAPPA-games te ontwikkelen. De volledige verkoop van Lappa zal primair plaatsvinden via E-commerce. De hele marketing van LAPPA is gericht op social media en de online gaming markt (gericht op kinderen in de doelgroep van 3 tot 7 jaar). 

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 200.000,-, waarvan het bedrijf zelf al € 50.000,- heeft ingebracht. De investeringen betreffen gaming en animaties, ontwikkeling merchandise, ICT, website/shop en de opbouw van een boekenvoorraad. De gevraagde financiering bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% op jaarbasis.

Structuur

Middels hun persoonlijk holdings hebben Mirjam Touwslager en Bjørn Huysman respectievelijk 75% en 25% van de aandelen in MTHB Holding B.V.. De beide werkmaatschappijen LAPPA BOOKS B.V. en LAPPA BRAND B.V. zijn 100% dochters van deze holding.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert een Verhoogd risico omdat er sprake is van een nieuw opgerichte Besloten Vennootschap. De eenmanszaak die voorheen de activiteiten uitvoerde kende de score Laag risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende. De grootaandeelhouder en bedenker van LAPPA, Mirjam Touwslager geeft een persoonlijke borgtocht af voor het volledige bedrag van € 150.000,-. Daarnaast wordt de lening van € 50.000,- achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund en wordt er een non-onttrekkingsverklaring op het niveau van MHTB Holding B.V. afgegeven t/m een solvabiliteit van 25%. De debiteuren zijn MHTB Holding B.V. en haar dochter LAPPA BOOKS B.V..

Video Pitch

Leendoel

Tot dusverre is door de aandeelhouders ruim € 50.000,- geïnvesteerd in de ontwikkeling van LAPPA. Om LAPPA grootschalig in de markt te zetten dient te worden geïnvesteerd in een nieuwe website, webshop, ontwikkeling van de merchandising en werkkapitaal. Daarnaast dient LAPPA 50% van de ontwikkeling van de games voor haar rekening te nemen.

Ondernemer

Mirjam Touwslager heeft LAPPA bedacht en ontwikkeld. Het is de droom van Mirjam om van LAPPA een ‘wereldmerk’ te maken. Na een aantal jaren van ontwikkelen gaat deze droom nu uitkomen. Mirjam zal als artdirector LAPPA blijven ontwikkelen door het maken van minimaal drie nieuwe boeken per jaar en het uitbreiden van merchandising. Mirjam zal met een aandelenbelang van 75% in MTHB Holding B.V. meerderheidsaandeelhouder zijn van de LAPPA organisatie. 

Bjørn Huysman is als adviseur betrokken geraakt bij LAPPA. Hieruit is een samenwerking ontstaan waarbij Bjørn medeaandeelhouder (25%) wordt van MTHB Holding B.V. en daarmee van de LAPPA organisatie. Bjørn is hiervoor zelf 13 jaar ondernemer geweest van NOKIK. Daarvoor heeft hij ruim 12 jaar bij het NIPO gewerkt als onderzoeksdirecteur (o.a. mede-eigenaar). Hij is commercieel directeur en verantwoordelijk voor de financiën.

Onderneming

In de periode 2014-2015 heeft LAPPA BOOKS met weinig budget de markt getoetst. Met name op Terschelling zijn zeer goede verkopen gerealiseerd. Ook het boek ‘Dag lieve opa’ is zeer goed ontvangen en is in 2015 genomineerd voor de Yarden publieksprijs (top 5). Tot nu toe is LAPPA BOOKS als eenmanszaak actief geweest. LAPPA BOOKS is klaar voor de stap naar een grootschalige uitrol, waarbij de activiteiten van LAPPA worden ondergebracht in twee nieuwe besloten vennootschappen: LAPPA BOOKS B.V. en LAPPA BRAND B.V. De komende twee jaar zal de focus liggen op uitrol van LAPPA in Nederland en daarna verder in Europa. Aanvullend is de ambitie te zijner tijd met pop-up stores het merk te gaan ondersteunen om het imago en de aanwezigheid van het merk te versterken. 

Doelgroep 
De doelgroep voor LAPPA bestaat primair uit ouders van kinderen in de leeftijd drie tot zeven jaar. Afgeleide doelgroepen zijn basisscholen, kinderdagverblijven en opa’s en oma’s. LAPPA wil ook deze groepen via social media samenbrengen. De doelgroepen worden structureel op de hoogte gehouden van alle LAPPA-ontwikkelingen en krijgen tevens spaarprogramma’s aangeboden.

Doelstellingen
De doelgroep in Nederland is circa 700.000 kinderen. De doelstelling van LAPPA is een marktaandeel van 1% binnen een jaar. Om deze doelstelling te halen gaat LAPPA de markt op twee manieren bewerken. Via social media wordt een community opgebouwd voor de doelgroep. Via een unieke deal met OrangeGames zorgt LAPPA voor aansprekende LAPPA-games die op alle platforms gratis te spelen zijn. De beide kanalen moeten ervoor zorgen dat de naamsbekendheid van LAPPA binnen een jaar dicht tegen de 100% aanzit. 

De nieuwe LAPPA-website zal de juiste look & feel krijgen. Er kunnen games gespeeld worden die voor zowel kinderen als ouders alle ingrediënten hebben die passen bij de ambitie. De lijn social media, website, webshop, logistiek en boekhouding wordt volledig geïntegreerd. Alleen voor het versturen van de bestellingen zijn nog mensenhanden nodig. Voor deze laatste stap heeft LAPPA een samenwerking met een organisatie op maatschappelijk gebied (Spoorzicht te Nieuw-Vennep). 80% van de verkopen zullen gericht zijn op E-commerce. Vanwege de lagere productiekosten vindt de productie van de meeste artikelen (boeken en merchandising) plaats in Turkije. Pas als LAPPA staat in de markt, wordt overwogen om licenties af te geven aan bijvoorbeeld grootwinkelbedrijven.

Missie
De missie van LAPPA BOOKS is om de komende vijf jaar een merk op te bouwen dat internationaal een kleinere maar vergelijkbare propositie opbouwt zoals Nijntje. Nijntje is GEEN concurrent aangezien LAPPA zich richt op de leeftijdsgroep aansluitend op Nijntje. Nadat eerst in Nederland een goede basis gelegd is, zal de stap naar het buitenland gezet worden.

Concurrentie
LAPPA BOOKS richt zich op de leeftijd 3+. Veel gevestigde merken richten zich op de leeftijd tot 3 jaar (oa. Nijntje en deels Woezel en Pip). De belangrijkste merk concurrenten voor LAPPA BOOKS zijn Kikker en de sterke aanwezigheid van Woezel & Pip. De prijsstelling van LAPPA is vergelijkbaar maar aan de onderkant ten opzichte van deze boeken. LAPPA heeft een unieke deal met Orangegames. Dit bedrijf beheerst 80% van de markt voor online kindergames in Nederland. De ontwikkelingskosten worden 50/50 gedeeld. In eerste instantie worden drie games ontwikkeld. Hierdoor kan LAPPA in betrekkelijk korte tijd een goede bekendheid bij de doelgroep realiseren.

Structuur
Middels hun persoonlijk holdings hebben Mirjam Touwslager en Bjørn Huysman respectievelijk 75% en 25% van de aandelen in MTHB Holding B.V.. De beide werkmaatschappijen LAPPA BOOKS B.V. en LAPPA BRAND B.V. zijn 100% dochters van deze holding.

organigram

Financieringsbehoefte

Voor de volledige startfase is € 200.000,- nodig, waarvan Mirjam Touwslager inmiddels al € 50.000,- heeft ingebracht. Het resterende bedrag van € 150.000,-, voor financiering van werkkapitaal, ontwikkeling merchandising, games en ICT, wordt via Collin Crowdfund gevraagd.

Investeringsoverzicht 

Gaming & animaties

€ 37.500,-

Ontwikkeling merchandising, ICT en website

€ 65.000,-

Voorraad boeken

€ 15.000,-

Werkkapitaal en onvoorzien

€ 32.500,-

Totaal via Collin

€ 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,- 
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • Mirjam Touwslager geeft als meerderheidsaandeelhouder een persoonlijke borgstelling af van € 150.000,-
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van MTHB Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
  • Achterstelling van de lening van Mirjam Touwslager van € 50.000,- ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund gedurende de gehele looptijd.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico, omdat er sprake is van een nieuwe inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De eenmanszaak van Mirjam Touwslager, die voorheen de activiteiten uitvoerde, kreeg de kwalificatie Laag risico van Dun & Bradstreet.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op de mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Als uitgangspunt voor de score zijn de financiële gegevens van de eenmanszaak M.H. Touwslager h/o LAPPA BOOKS alsmede de prognose 2016 en 2017 van LAPPA BOOKS B.V. en LAPPA BRAND B.V. gebruikt.

Rentabiliteit
De prognose is gebaseerd op de bestaande verkopen op onder andere Terschelling. Mochten de verkopen onverhoopt tegenvallen dan kan men de exploitatie aanpassen zodat eenvoudig aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan worden voldaan. De organisatie is zo opgezet dat zelfs bij 50% lagere verkopen dan geprognosticeerd in jaar 1 en 25% lagere verkopen in jaar 2, de kosten zo schaalbaar zijn, dat aan alle aflossingsverplichtingen voldaan kan worden. Beide aandeelhouders hebben een partner die voldoende inkomsten genereert om aan alle privébehoeften te kunnen voldoen en zijn daarom niet afhankelijk van de activiteiten van LAPPA. Na een verwachte omzet van € 203.000,- in 2016 is de kasstroom van € 38.000,- voldoende om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het netto cashflow overschot (na aflossing) zal naar verwachting in de volgende jaren stijgen naar € 48.000,- (2017) en € 86.000,- (2018). Op basis van de prognose 2016 komt de score uit op Ruim voldoende. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de score op Voldoende.

Solvabiliteit
De lening van de aandeelhouder wordt gedurende de gehele looptijd achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. De solvabiliteit bedraagt bij aanvang 25% en is daarmee Ruim voldoende. Na realisatie van de prognose 2016 zal de solvabiliteit uitkomen op 35% bij een balanstotaal van € 175.000,-. Hiermee is de Collin Credit Score voor de solvabiliteit Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) scoort na uitboeking van de lening Excellent en zal de komende jaren volgens prognose Excellent blijven. Het geeft echter een vertekend beeld, omdat de prognose nog gerealiseerd dient te worden. Om deze reden hebben wij de score aangepast naar Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een gesigneerd exemplaar van het nieuwste LAPPA boek dat bij lancering van de nieuwe website gepubliceerd zal worden.

Om verzending van de boeken mogelijk te maken zal te zijner tijd gevraagd worden om uw naam en adresgegevens door te geven aan LAPPA BOOKS. Dit betekent dat u uw anonimiteit als investeerder opgeeft.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2016 om 11:32
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-02-2016 om 11:32
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-02-2016 om 11:31
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2016 om 11:30
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2016 om 11:30

Reacties

Investeerder – 8044
18-02-2016 11:19
Beste Meriam,
U schrijft: Mirjam Touwslager geeft als meerderheidsaandeelhouder een persoonlijke borgstelling af van € 150.000,-
Een borgstelling van 150k in prive is groot. Wil dat wat waard zijn dan moet er ook wel wat zijn in prive.. Kan u aangeven wat deze borgstelling waard is. Bijvoorbeeld is er overwaarde in een huis, zijn er andere kapitaals zekerheden in prive?

M. Touwslager
18-02-2016 12:18
Geachte investeerder, In antwoord op uw vraag. Er is een vermogen aanwezig in privé voor ongeveer de helft van de hoogte van borgstelling, verder ben ik van mening dat ik met mijn kennis en kunde een stevige verdiencapaciteit in de toekomst heb. Zonnige groet, M.Touwslager

Ondernemer
Mirjam Touwslager
Bjørn Huysman

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas