39623

Larmit Infra NL B.V.

€ 570.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 491
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-05-2021 in 2 uur volgeschreven door 491 investeerders

Samenvatting

De ondernemer is in 2019 in België met zijn onderneming gestart. Hij heeft in korte tijd een mooie omzet en winst weten te realiseren. Hierdoor is er nu behoefte aan een eigen locatie voor opslag en ruimte voor proefopstellingen om door te kunnen groeien. Daarnaast wil hij ook nog beter de Nederlandse markt kunnen bedienen. Daarom investeert de klant in deze bedrijfslocatie met bedrijfswoning in Baarle-Nassau te Nederland aan de grens tussen Nederland en België. De LTV (Loan To Value) bij start is 103% en bij slot bedraagt de LTV 70%.

Invloed coronavirus
Het corona virus heeft geen invloed gehad op de werkzaamheden van Larmit Infra. Ze zijn in 2020 gegroeid wat volgens de prognose ook verwacht werd. De werkzaamheden zijn goed uitvoerbaar rekening houdend met de coronavoorschriften.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 675.000,-. De eigen inbreng vanuit het bedrijf bedraagt € 105.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 570.000,-. De looptijd is 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 385.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Verhoog risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn Larmit Infra NL B.V., Larmit Management B.V., Larmit Infra BvbA en de heer J.J.W.M. Larmit. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 570.000,- op de boerderij met opstallen aan de Oordeelstraat 88 in Baarle-Nassau verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 07-12-2020.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering is voor de aankoop van een bedrijfswoning (boerderij) met bedrijfsgebouwen (stallen) en cultuurgrond.

Ondernemer

Joost Larmit (1962) is een ondernemer welke zijn roots en opleidingen heeft liggen in de landbouwsector.
Vervolgens heeft hij zich toegelegd op de sector Grond-, weg- en waterbouw, waarin hij als gediplomeerd ondernemer al ruim 35 jaar actief is.
Middels dienstverlening in zowel organisatorische als leidinggevende functies, is hij wederom in de sector landbouw terecht gekomen, waarin nu totaalprojecten worden aangeboden voor de aanleg van sleufsilo’s, erfverhardingen en vooral milieu oplossingen.
Hiervoor heeft hij assistentie van zijn zoon en zwager in de uitvoering en management met daarbij een tal van specialistische onderaannemers voor de aanleg van het geheel.

Onderneming

De ondernemer is zijn bedrijf in 2019 in Baarle Hertog, net over de grens in België, gestart. Zijn activiteiten bestaan uit het aanleggen van sleufsilo’s en erfverharding in de agrarische sector en het MKB. Daarbij staat het asfalteren van vloeren met zuurbestendig asfalt centraal waardoor de levensduur van de vloer fors wordt verlengd. De ondernemer biedt een totaaloplossing voor zijn opdrachtgever. Dit is dus inclusief het advieswerk in het voortraject inzake de te realiseren silo’s, de erfverharding en de te nemen milieumaatregelen tot het ontwerp en de realisatie van noodzakelijke funderings-, rioleringswerken, het plaatsen van keerwanden en zuurbestendig asfalteren. Bij deze werkzaamheden staan de begrippen innovatie, milieubewust, duurzaamheid en kostenbewust centraal. De ondernemer huurt al het benodigde materieel in en koopt het asfalt in bij vaste relaties.
Voor de toekomst is de strategie om zich volledig te gaan richten op 0-emissie. Dit aan de hand van de vele vragen vanuit de landbouw en MKB. Larmit Infra BvBA heeft inmiddels vrijwel als enige directe ingangen bij de Belgische Overheid teneinde praktijkgerichte milieuoplossingen aan te bieden. Binnen de agrarische (EU)richtlijnen zijn nauwelijks oplossingen bekend. Door nu ook een Nederlandse entiteit op te richten kan men dit ook in Nederland ten uitvoer gaan brengen en de contacten met de juiste Nederlandse overheidsinstanties intensiveren. 
Op de nieuwe locatie kan men diverse ontwikkelde afvoersystemen testen met een proefopstelling. Tevens heeft men ruimte voor opslag en demonstraties te geven. Door de nieuwe locatie en de Nederlandse vestiging verwacht men de komende jaren in België en Nederland verder te kunnen groeien.

Onroerend goed
Het aan te kopen onroerend goed is opgebouwd uit een bedrijfswoning (boerderij), bedrijfsgebouwen (stallen) en cultuurgrond. Het totale perceel is 1,69 ha groot. De bedrijfswoning kent als bouwjaar 1952, een inhoud van 670 m³ en een woonoppervlak van 181 m². De verbouwingskosten zijn bedoeld voor het moderniseren van de woning. De stallen dateren ook uit 1952 en hebben een oppervlakte van 277 m².
De marktwaarde is getaxeerd op € 550.000,- met waardepeildatum 07-12-2020. De LTV (Loan To Value) bij start is 103% en bij slot bedraagt de LTV 70%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed excl. k.k.  € 570.000,-
Verbouwing € 50.000,-
Kosten incl. overdrachtsbelasting € 55.000,-
Totaal  € 675.000,-
Eigen inbreng € 105.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 570.000,-

Leenbedrag: € 570.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing een slottermijn van € 385.000,-

Er is geen sprake van andere financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Larmit Infra NL B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Larmit Infra BvbA en Larmit Management B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de voorlopige cijfers 2020 van Larmit Infra BvBA en de gecombineerde prognoses (BvbA en B.V.’s) over 2021 en 2022. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2020 bedroeg € 2.402.000,- met een operationeel cashflow overschot van € 207.000,-. Er waren geen financieringslasten. Voor 2021 wordt verdere groei, met name ook in de Nederlandse markt verwacht tot een omzet van € 3.010.000,- en een genormaliseerd operationeel cashflowoverschot van € 195.000,- na de aflossingen van de crowdfunding. Voor 2022 wordt nog verdere groei naar een omzet van € 3.610.000,- en een genormaliseerd operationeel cashflowoverschot van € 251.000,- na de aflossingen van de crowdfunding verwacht. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 bedroeg de solvabiliteit 36% op een balanstotaal van € 774.000,-. Uit toekomstige winsten zal het eigen vermogen verder groeien maar door de investering zal het balanstotaal nog sneller toenemen waardoor we een solvabiliteit verwachten van 31% op een balans van € 1.456.000,- per ultimo 2021. De solvabiliteit kwalificeren we Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Larmit Infra NL B.V., Larmit Management B.V., Larmit Infra BvbA en de heer J.J.W.M. Larmit. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 570.000,- op de boerderij met opstallen aan de Oordeelstraat 88 in Baarle-Nassau verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 07-12-2020. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-95163 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 12:58
investeerder-12966 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 12:37
investeerder-11608 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 12:37
investeerder-2476 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 12:36
investeerder-49473 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-05-2021 om 12:34

Ondernemer

J.J.W.M. Larmit

Crowdfund Coach


Marc Kogels