39188

LDBMD Holding B.V.

€ 300.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 259
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 259 investeerders

Samenvatting

Rein-Jan Elenbaas (1981), is naast zijn ondernemende activiteiten binnen de gezondheidszorg en dan met name de fysiotherapie onder het merk Fydee Vitae, van jongs af aan bijzonder geïnteresseerd in klassieke auto’s en motoren. Samen met Boris Sacara deelt hij een passie, namelijk klassieke auto’s en motoren.

De laatste 3 jaar is de hobby voor klassiekers uitgemond in een eigen merk: Boss Classics. Door de toenemende vraag naar de klassiekers van Boss Classics wil Rein-Jan nu professionaliseren.

Daarom wil de ondernemer nu Straalbedrijf Menu overnemen om deze voorheen vooral hobbymatige activiteit verder te kunnen professionaliseren. Deze overname betreft met name een deel van het onroerend goed, als ook de inventaris en goodwill.

Invloed coronavirus
Er wordt geen significante impact door het coronavirus verwacht. Er zou zelfs geopperd kunnen worden dat doordat de consument recentelijk minder uit heeft kunnen geven aan horeca, vakanties en dergelijke en dus meer te besteden heeft, de onderneming hierbij baat zou hebben, echter dit is niet zeker.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 75.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op de bedrijfswoning aan de Oudeweg 1 te Kloosterzande verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 245.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 14 december 2020.
 • De debiteuren zijn LDBMD Holding B.V., Straalbedrijf Zeeland B.V. en Boss Healthcare Services B.V.
 • De heer M.J. Elenbaas geeft een persoonlijke borgstelling af ter grootte van het leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment, mede door de overwaarde in de privéwoning waarop een negatieve hypotheekverklaring wordt afgegeven, materiële waarde.
 • De heer M.J. Elenbaas geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Oosthavendijk 1 & 3 te Wilhelminadorp. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Deze is voorbelast met een eerste en een tweede hypothecaire inschrijving bij Coöperatieve Rabobank van gezamenlijk € 600.000,- en een openstaande schuld van € 490.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 680.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 3 juni 2019.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Straalbedrijf Zeeland B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Straalbedrijf Zeeland B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, per kalanderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Video Pitch

Leendoel

De Collin Crowdfund financiering zal worden aangewend voor de overname van Straalbedrijf Menu.

Ondernemer

Rein-Jan Elenbaas (1981), samenwonend met zijn verloofde en vier kinderen, is naast zijn ondernemende activiteiten binnen de gezondheidszorg van jongs af aan bijzonder geïnteresseerd in klassieke auto’s en motoren. Naast zijn werktijd maakt hij bewust tijd vrij voor zijn kinderen, ook sport hij minimaal drie keer per week.

Boris Sacara, als zzp’er de belangrijkste medewerker binnen Boss Classics, is 38 jaar en hij is zowel woonachtig als werkzaam in Moldavië. Op 15-jarige leeftijd leerden Rein-Jan en Boris elkaar kennen. Ze delen een passie, namelijk klassieke auto’s en motoren.

De laatste 3 jaar is de hobby voor klassiekers uitgemond in een eigen merk te weten Boss Classics. Dit merk was tot en met 2020 financieel, juridisch en qua tijdsbesteding een privéaangelegenheid. Door de toenemende vraag naar de klassiekers van Boss Classics neemt LDBMD holding B.V. nu de activiteiten over vanuit Rein-Jan. De volledige restauratie en custom bouw van de Boss Classics motoren wordt tot op heden uitbesteed. Rein-Jan richt zich volledig op de inkoop, het design van de motoren en de verkoop.

Rein-Jan heeft inmiddels een CV opgebouwd met een zeer herkenbare rode draad: “gezondheidszorg met de volledige focus op paramedische zorg (fysiotherapie)”. 

Binnen de gezondheidszorg is hij de man achter Fydee Vitae. Hij start fysiotherapiepraktijken in den lande op, of neemt deze over. Binnen de verschillende praktijklocaties van Fydee Vitae wordt gebruik gemaakt van kwalitatief goede en commerciële producten van Boss Healthcare Services, welke ook in handen is van Rein-Jan.

Fydee Vitae heeft inmiddels 12 praktijken verspreid door Nederland. Fydee Vitae was tot 1 januari 2018 nog een solo fysiotherapiepraktijk in Goes. Vanaf deze datum is de organisatie door Rein-Jan en zijn medewerkers uitgebouwd met momenteel 12 locaties door heel Nederland.

Het doel is tot en met 2025 om de organisatie uit te bouwen naar een landelijke dekking door middel van zo’n 40 locaties. Binnen Fydee Vitae bedraagt 70% van de omzet verzekerde zorg (omzet betaald door zorgverzekeraars). 30% van de omzet is niet-verzekerde zorg welke aanvullend op het verzekerde deel wordt betaald door de cliënt.

Faillissementsverleden
In 2017 is Fydee Nederland B.V. technisch failliet verklaard, dit faillissement is volledig afgewikkeld. 
De aanleiding hiertoe verklaart Rein-Jan als volgt:
“Fydee Nederland B.V. is nu louter een advies- en consultancy-organisatie naast Fydee Vitae B.V. als organisatie welke fysiotherapiepraktijk exploiteert. In 2015 was Fydee Nederland B.V. voornemens om software te ontwikkelen met een externe partij. Deze software zou ingezet worden in de praktijken welke Fydee adviseerde. Omdat tijdens de ontwikkeling van de software getwijfeld werd aan de betrouwbaarheid van de externe partij, heeft Fydee Nederland B.V. de stekker uit het project getrokken. Dit ontaarde in een hele hoge claim van deze softwarepartij, welke vervolgens door de rechtbank ook is toegewezen, resulterend in een technisch faillissement. Een maand later heeft Boss Healthcare Services B.V. opnieuw contracten gesloten op het label Fydee met haar leden. Inmiddels is het merk Fydee en haar klanten weer in bezit van Boss Healthcare Services.”

Onderneming

Boss Classics zal als merk verder gevoerd gaan worden door Straalbedrijf Zeeland B.V. Binnen Boss Classics worden de klassieke zijspanmotoren door Boris Sacara in Moldavië opgekocht en tot op de laatste bout gerestaureerd waarna ze op transport gezet worden naar Nederland. In Nederland aangekomen verzorgt Rein-Jan Elenbaas middels de website van Boss Classics en de internationale veilingsite Catawiki de verkoop. Boris zal initieel als zzp’er voor Straalbedrijf Zeeland B.V. actief zijn, 
Custom motoren worden op bestelling gebouwd. Deze custom motoren hebben al mooie prijzen gewonnen en vermeldingen in gerenommeerde magazines verkregen.

Inmiddels staat er een compleet ingerichte restauratiewerkplaats in Moldavië en vind de opslag en verkoop plaats vanuit de privégarage van Rein-Jan.

Kortom: er is vraag en de producten worden goed verkocht. De logische stap om de activiteiten onder
Nederlandse vlag officieel bedrijfsmatig te laten verlopen is nu aangebroken.
De inkoop zal blijven plaatsvinden via Boris vanuit Moldavië, het uiteindelijk assembleren van de motoren zal plaatsvinden in Nederland.

In dit kader heeft zich een unieke kans voorgedaan: de overname van Straalbedrijf Menu om deze voorheen vooral hobbymatige activiteit verder te kunnen professionaliseren.

Straalbedrijf Menu herbergt letterlijk en figuurlijk alle ruimte en mogelijkheden om Boss Classics verder uit te bouwen. Bovendien heeft het straal- en spuitbedrijf Menu een goede omzet tegen weinig kosten. De omzet van het stralen en spuiten kan gemakkelijk verder uitgebouwd worden. Ook de (assemblage)werkzaamheden binnen Boss Classics en het werk binnen het straal- en spuitbedrijf kunnen goed gecombineerd worden om zo het rendement ten opzichte van de loonkosten te kunnen maximaliseren.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf bedrijfswoning € 245.000,-
Overname inventaris € 70.000,-
Goodwill € 20.000,-
Onvoorzien € 15.000,-
Totaal € 350.000,-
Eigen middelen € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 75.000,-.

Overige financiers:
Behoudens crediteuren, is LDBMD Holding B.V. vrij van overige financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor LDBMD Holding B.V. is Minimaal risico, de kwalificatie voor Straalbedrijf Zeeland B.V. is Verhoogd risico en de kwalificatie voor Boss Healthcare Services B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en is tot stand gekomen op basis van de conceptjaarrekeningen over 2020 van LDBMD Holding B.V. en Boss Healthcare Services B.V., alsmede de prognose over 2021 en 2022 van Straalbedrijf Zeeland B.V. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In 2021 zal de omzet naar verwachting € 277.000,- bedragen, met een geprognosticeerd netto cashflowoverschot van € 12.000,-. In 2022 verwacht de ondernemer een omzetgroei tot € 385.000,-. Het netto cashflowoverschot zal ultimo 2022 naar verwachting € 46.000,- bedragen. De ondernemer verwacht voor de jaren nadien een gelijksoortige omzet te kunnen blijven genereren. Daar de afloscapaciteit louter is gebaseerd op de prognose van Straalbedrijf Zeeland B.V., kwalificeren wij deze als Voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit na kredietverstrekking is met 44% goed te noemen op een balanstotaal van € 822.000,-. In 2021 verwacht de ondernemer, door winsttoevoeging en aflossing, de geconsolideerde solvabiliteit te laten stijgen tot 52% op een balanstotaal van € 869.000,-. Ultimo 2022 wordt door verdere winsttoevoeging een verbetering verwacht naar 60% op een balanstotaal van € 915.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op de bedrijfswoning aan de Oudeweg 1 te Kloosterzande verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 245.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 14 december 2020.
 • De debiteuren zijn LDBMD Holding B.V., Straalbedrijf Zeeland B.V. en Boss Healthcare Services B.V.
 • De heer M.J. Elenbaas geeft een persoonlijke borgstelling af ter grootte van het leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment, mede door de overwaarde in de privéwoning waarop een negatieve hypotheekverklaring wordt afgegeven, materiële waarde.
 • De heer M.J. Elenbaas geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Oosthavendijk 1 & 3 te Wilhelminadorp. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Deze is voorbelast met een eerste en een tweede hypothecaire inschrijving bij Coöperatieve Rabobank van gezamenlijk € 600.000,- en een openstaande schuld van € 490.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 680.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 3 juni 2019.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Straalbedrijf Zeeland B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Straalbedrijf Zeeland B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, per kalanderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door de hypothecaire zekerheden en de borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

 • Investeerders vanaf € 1.500,- ontvangen 25% korting op het stralen en vervolgens grondlakken van haar/zijn oldtimer(s) gedurende de eerste 12 maanden van de looptijd van de lening. Afhankelijk van het formaat variëren deze prijzen van € 750,- tot € 1.500,-.
 • Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen 25% korting op de op de website getoonde motoren gedurende de eerste 12 maanden van de looptijd van de lening.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-115315 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-06-2021 om 11:11
investeerder-30668 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-06-2021 om 11:10
investeerder-1735 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-06-2021 om 11:10
investeerder-145560 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-06-2021 om 11:10
investeerder-244923 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-06-2021 om 11:10

Ondernemer

Rein-Jan Elenbaas & Boris Sacara

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen