42976

Le Bagage Lederwaren Alkmaar

€ 25.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 51
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 51 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Le Bagage Lederwaren Alkmaar
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 29-10-2015
Website www.lebagage.nl

Leendoel

Le Bagage Lederwaren is een familiebedrijf dat sinds 1994 bestaat. Sinds 2015 is de heer Schagen de eigenaar. Hij is met zijn bedrijf de enige in Alkmaar die zich richt op het midden en hoge segment rugtassen, reiskoffers, werktassen en kleine lederwaren. Le Bagage verkoopt o.a. bekende merken als Samsonite, Victorinox, Eastpak en Dakine. De ondernemer heeft de mogelijkheid om het bedrijfspand, wat sinds 2015 wordt gehuurd, nu aan te kopen.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 180.000
Totaal € 180.000
Lening Briqwise* € 145.000
Eigen inbreng € 10.000
Collin Direct € 25.000

* Een investeerder via Briqwise verstrekt een lening van € 145.000,-, met een looptijd van 120 maanden en een restschuld ter hoogte van € 90.000,-, met een jaarlijkse rente van 6,5%. De investeerder verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand en verpanding van de huurpenningen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer L. Schagen handelend onder de naam Le Bagage Lederwaren Alkmaar. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie beperkt zich tot de overwaarde op de eigen woning.
  • Er wordt tweede hypothecaire inschrijving van € 25.000 gevestigd op het bedrijfspand aan de Breedstraat 4, 1811HG te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie A nummer 4971 appartementsindex 1 te Alkmaar. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 145.000,-, en een openstaande schuld gelijk aan de inschrijving. Het bedrijfspand kent een marktwaarde van € 195.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum op 7 april 2022.
  • De partner van de ondernemer, mevrouw L.M. Schagen-Leek geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. De borgstelling is momenteel materieel van aard. 
  • Ondernemer en partner geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Brouwhuis 2, 1695 JP Blokker, kadastraal bekend als sectie K nummer 2611 te Hoorn. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Le Bagage Lederwaren Alkmaar is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de cijfers over 2020 en 2021 van Le Bagage Lederwaren Alkmaar, het taxatierapport en de prognose voor 2022. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting op jaarcijfers
De onderneming is getroffen door het coronavirus vanwege de afnemende reisbewegingen en toerisme. 2020 was een minder jaar, in 2021 heeft de onderneming zich goed weten te herstellen. Er is in de Covid-19 periode steun geweest. Deze hoeft niet terug betaald te worden. In de prognose over 2022 is er rekening gehouden met de wegvallende huurlasten van € 9.000,- op jaarbasis.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo balans na investering

Activa

  na investering
Vaste activa € 199.000
Vlottende activa € 38.000
Overige vlottende activa
Totaal € 237.000

Passiva

  na investering
Eigen vermogen € 36.000
Langlopende schulden € 185.000
Kortlopende schuld € 16.000
Totaal € 237.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 73.000
Kosten € 41.000
Afschrijvingen € 2.000
Resultaat voor privéonttrekking € 30.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 115.000
Kosten € 67.000
Afschrijvingen € 2.000
Resultaat voor privéonttrekking € 46.000

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64410 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 14:01
investeerder-285502 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 14:01
investeerder-267108 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 14:01
investeerder-196880 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 14:01
investeerder-110766 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 14:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders